ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

  ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม   เสถียร ทำมือ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกษม สีชมพูเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

C | Am |F | G |
C | C |

ยามมีใจC.. เจ้ากะเฮ็ดให้ฮัEmก..ยามเซาฮัAmก.. กะไปหามีคนใหม่ปลื้Emบ่คิFดว่าอ้ายสิเสียFmใจ  บ่สนว่าไEmผสิน้ำตาAmซึมถิ่GมภาระการลืFม.. ให้อ้ายรบอยู่Gฝ่ายเดีCยว

ยากแท้เด้Dm..กับการจากลEmาของคนยังฮักหลายมันหนักใจF มันคิดหลาย มันห่อCเหี่ยวยามฮักกัFน กะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใFmบาดสิไEmป คือบ่เฮ็ด..ให้ลืAmมแนจักเสี้ยวคือโผDmดใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้G

โปรดกลับคืนมCา..ส่อยเฮ็Emดให้ลืมสาก่อAmได้โปรGดเถิดนะอ้อFนวอน... Emส่อยเฮ็ดให้ซัDmงเจ้าแนนาคนดีGมาเฮ็ดหยังกะได้C ที่ส่อยให้อ้าEmยลืมเจ้าง่ายกว่านี้Amเฮ็ดให้ฮัGกกันอย่างดิบF Emดี...ยามสิถิ่Dmม กะควรทำหน้าที่G(ส่อยเฮ็ดให้ฮัDmกจางลงกว่านี้G..จั๊กหน่อย ค่อ(C)ยไป)

 F เมฆสิไป ลมยังสั่งลEmา..  ฝนสิลา ฟ้ายังสั่งฮ้อFง..  แต่น้อDmง.. คือไปมิดสี่ลีG...

C G | Am G |
F Em | Dm G | C |

* | ** | ** |

C | Am |F | G |คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือยามมีใจ เจ้ากะเฮ็ดให้ฮัก ยามเซาฮัก กะไปหามีคนใหม่ปลื้ม บ่คิดว่าอ้ายสิเสียใจ บ่สนว่าไผสิน้ำตาซึม ถิ่มภาระการลืม ให้อ้ายรบอยู่ฝ่ายเดียว ยากแท้เด้ กับการจากลาของคนยังฮักหลาย มันหนักใจ มันคิดหลาย มันห่อเหี่ยว ยามฮักกัน กะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใจ บาดสิไป คือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเสี้ยว คือโผดใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้ โปรดกลับคืนมาส่อยเฮ็ดให้ลืมสาก่อน ได้โปรดเถิดนะอ้อนวอน ส่อยเฮ็ดให้ซังเจ้าแนนาคนดี มาเฮ็ดหยังกะได้ ที่ส่อยให้อ้ายลืมเจ้าง่ายกว่านี้ เฮ็ดให้ฮักกันอย่างดิบดี ยามสิถิ่ม กะควรทำหน้าที่ ส่อยเฮ็ดให้ฮักจางลงกว่านี้จั๊กหน่อย ค่อยไป เมฆสิไป ลมยังสั่งลา ฝนสิลา ฟ้ายังสั่งฮ้อง แต่น้อง คือไปมิดสี่ลี