สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน

 ไมค์ ภิรมย์พร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง/ดนตรี: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# | D# |

โพสD#ต์ฮักเจ้ามื้อล่ะสี่Gmห้าเทือบ่เคยเบื่G#อที่สิบอกฮักหลD#ายเจ้าD#เห็นบ่หม่องที่มันA#กดไลค์อ้ายกดรูG#ปหัวใจเด้คำA#แพง

เจ้าผู้ดีCmคัก  เจ้าผู้ฮัGmกอ้ายสิดนปานไG#ด๋ ใจอ้าA#ยแห่งฮักD#แฮงโลกใบนี้Cm  ใต้ตะเว็Gmนสีแดงเจ้าคือคนG#สำคัญของอ้าA#

สเตตัสบ่เคยเปลี่D#ยน ชีวิตอ้ายมีแต่เจ้Cmสิโพสต์หรือว่าสิเว้G#า กะฮักเจ้าคนไคA#สเตตัสบ่เคยเปลี่D#ยน เซื่ออ้ายเด้อหัวCmใจอ้ายภูมิใG#จ ที่เฮาได้ฮักA#กันต่อให้เฟG#ซ..มันสิเจ๊งบ่มีไผA#ใซ้ต่อให้ไลGmน์มันสิเซาเด้ง ซางหัวCmมันให้เจ้าฮู้G#ไว้เด้อ อ้ายยังแก่Gmนยังมั่นบ่ว่ามื้อFm A#ได๋..          สเตตัสใจอ้ายคือD#เจ้า..   (A#)

เอาD#เมสเสจตั้งแต่คราวA#/Dจีบกันมาต่อกัG#น คือสิยาวเป็นโลD#โตCmหนังสือกะมีตั้งA#หลายโตแต่กะเขียG#นแต่คำว่าฮักA#เจ้า

เฮาโชคดีCmคัก.. ที่ได้ฮักGmกันโชคดีกว่านั้G#น คือเฮA#ายังคือD#เก่ายังจับCmมือกัน ยังกอดกันGmยามหนาวขอบใจเด้G#อที่อยู่นำอ้าA#

** |

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# | D# |

** | ** |

ฮู้G#ไว้เด้อ อ้ายยังแก่Gmนยังมั่นบ่ว่ามื้อFm A#ได๋..          สเตตัสใจอ้ายคือD#เจ้า..

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# | D# |คอร์ดเพลง สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน ไมค์ ภิรมย์พรโพสต์ฮักเจ้ามื้อล่ะสี่ห้าเทือ บ่เคยเบื่อที่สิบอกฮักหลาย เจ้าเห็นบ่หม่องที่มันกดไลค์ อ้ายกดรูปหัวใจเด้คำแพง เจ้าผู้ดีคัก เจ้าผู้ฮักอ้าย สิดนปานได๋ ใจอ้ายแห่งฮักแฮง โลกใบนี้ ใต้ตะเว็นสีแดง เจ้าคือคนสำคัญของอ้าย สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน ชีวิตอ้ายมีแต่เจ้า สิโพสต์หรือว่าสิเว้า กะฮักเจ้าคนไค สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน เซื่ออ้ายเด้อหัวใจ อ้ายภูมิใจ ที่เฮาได้ฮักกัน ต่อให้เฟซมันสิเจ๊งบ่มีไผใซ้ ต่อให้ไลน์มันสิเซาเด้ง ซางหัวมัน ให้เจ้าฮู้ไว้เด้อ อ้ายยังแก่นยังมั่น บ่ว่ามื้อได๋ สเตตัสใจอ้ายคือเจ้า เอาเมสเสจตั้งแต่คราวจีบกัน มาต่อกัน คือสิยาวเป็นโล โตหนังสือกะมีตั้งหลายโต แต่กะเขียนแต่คำว่าฮักเจ้า เฮาโชคดีคัก ที่ได้ฮักกัน โชคดีกว่านั้น คือเฮายังคือเก่า ยังจับมือกัน ยังกอดกันยามหนาว ขอบใจเด้อที่อยู่นำอ้าย ฮู้ไว้เด้อ อ้ายยังแก่นยังมั่น บ่ว่ามื้อได๋ สเตตัสใจอ้ายคือเจ้า