สัญญาได้หม้าย

 เอนก ควนขนุน  เพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาได้หม้าย เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ควนขนุน

E | E |
C#m G#m | F#m B | B |

ชีEวิตนั้นมีผันผ่าน.. ดั่งC#mสายธารไม่ย้อนกลับดีAใจนัก เจอคนรักดั่งใจฝัBน..ชีC#mวิตนี้ที่เหลือG#mอยู่  เราควF#mรทำดีให้กัBส่วC#mนที่เหลือคือรักG#mกัน    คืนF#mวันไม่รอใB | Bคร

ฉันEนอนนับเวลาสุข  เวC#mลาทุกข์นั้นยืดยาวเพราะความรัAกช่วงวัยหนุ่มสาว.. ยากเกินเข้าใจBทุ่C#mมทำดีแม้มันG#mเหนื่อย  เหนื่F#mอยไปถึงแก่นใจBแต่C#mทำเลวไม่เท่าG#mไหร่  อาจเลF#mวร้ายไปกว่าB | Bนี้

 E  สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าต่อไปAจะพูดกันดี ๆ B  สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าจะไม่Eใจร้ายอย่างนี้E7 E  สัมพันธ์ที่มันเริ่มร้าว สร้างรักเรAาให้ดูดีอีกที B  มาเริ่มต้นใหม่วันนี้และต่อEไป..   (B)

ชีEวิตนี้มีสิ้นสุด  ก่อC#mนที่ลมหายใจหยุดชีAวิตคู่มนุษย์  ทุกคนใฝ่ฝัBถ้าหาC#mกวันนั้นฉันลG#mาจาก  เพราะธรรF#mมชาติพรากกัBส่วC#mนที่เหลือคือรักG#mกัน..   คืนF#mวันไม่รอใB | Bคร

ฉันEนอนนับเวลาสุข  เวC#mลาทุกข์นั้นยืดยาวเพราะความรัAกช่วงวัยหนุ่มสาว.. ยากเกินเข้าใจBทุ่C#mมทำดีแม้มันG#mเหนื่อย  เหนื่F#mอยไปถึงแก่นใจBแต่C#mทำเลวไม่เท่าG#mไหร่  อาจเลAวร้ายไปกว่าB | Bนี้

** |

 F#m   ถ้าหากวันนั้นมีจริงและมาถึง    ฉันคงซึ้G#mงทั้งกายและหัวใจ    สัญญาAจะไม่รักใคBรนอกจากเE | Bธอ

E | C#m B |G#m | F#m |
E | G#m |F#m | B |

** |

ถ้าหาF#mกวันนั้นมีจริงและมาถึงฉันคงซึ้G#mงทั้งกายและหัวใจสัญญาAจะไม่รักใคBรนอกจากเธอ...

E | E | ( x3 ) | E |คอร์ดเพลง สัญญาได้หม้าย เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

เนื้อเพลง สัญญาได้หม้าย เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง ชีวิตนั้นมีผันผ่าน ดั่งสายธารไม่ย้อนกลับ ดีใจนัก เจอคนรักดั่งใจฝัน ชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ เราควรทำดีให้กัน ส่วนที่เหลือคือรักกัน คืนวันไม่รอใคร ฉันนอนนับเวลาสุข เวลาทุกข์นั้นยืดยาว เพราะความรักช่วงวัยหนุ่มสาว ยากเกินเข้าใจ ทุ่มทำดีแม้มันเหนื่อย เหนื่อยไปถึงแก่นใจ แต่ทำเลวไม่เท่าไหร่ อาจเลวร้ายไปกว่านี้ สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าต่อไปจะพูดกันดีๆสัญญากับฉันได้หม้าย ว่าจะไม่ใจร้ายอย่างนี้ สัมพันธ์ที่มันเริ่มร้าว สร้างรักเราให้ดูดีอีกที มาเริ่มต้นใหม่วันนี้และต่อไป ชีวิตนี้มีสิ้นสุด ก่อนที่ลมหายใจหยุด ชีวิตคู่มนุษย์ ทุกคนใฝ่ฝัน ถ้าหากวันนั้นฉันลาจาก เพราะธรรมชาติพรากกัน ส่วนที่เหลือคือรักกัน คืนวันไม่รอใคร ฉันนอนนับเวลาสุข เวลาทุกข์นั้นยืดยาว เพราะความรักช่วงวัยหนุ่มสาว ยากเกินเข้าใจ ทุ่มทำดีแม้มันเหนื่อย เหนื่อยไปถึงแก่นใจ แต่ทำเลวไม่เท่าไหร่ อาจเลวร้ายไปกว่านี้ ถ้าหากวันนั้นมีจริงและมาถึง ฉันคงซึ้งทั้งกายและหัวใจ สัญญาจะไม่รักใครนอกจากเธอ ถ้าหากวันนั้นมีจริงและมาถึง ฉันคงซึ้งทั้งกายและหัวใจ สัญญาจะไม่รักใครนอกจากเธอ