ฐานะคนฮักเก่า

กานต์ ทศน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ฐานะคนฮักเก่า กานต์ ทศน เซิ้งMusic

คึดฮอดตอFนที่เฮาคบกันคึดฮอดความฝัEmนที่เฮาฮ่วมAmสร้างคึดฮอFดตอนจับมือกันยางแล้วบอกอ้ายว่าGสิบ่ไปไส..

C | Em |F Fm | C G |

กินบ่ได้C นอนบ่หลัEmมันอยากสิจับFแต่โทรศัGพท์ส่องเจ้Cอ้ายกะฮู้Amว่าเจ้าเป็นของEmเขาแต่ก็ห้าFมบ่ได้คือเก่า กะใจคนมันGคิดฮอด..G

คึดฮอดตอFนที่เฮาคบกันคึดฮอดความฝัEmนที่เฮาฮ่วมAmสร้างคึดฮอFดตอนจับมือกันยางแล้วบอกอ้ายว่าGสิบ่ไปไส.. G

Fอคุยนำได้บ่G.. ในฐานEmะ..คนฮักเก่Amอยากเว้Fาในทุกเรื่องราGว.. ที่มันยังค้าCง..คาEใจอยากบอFกว่าอ้ายยังฮัGอยากบอกว่าอ้าEmยยังคึดฮอดAmหลายตั้งแต่วัFนที่เจ้าถิ่มไEmบ่เคFยสิมีมื่อใด๋G..บ่คึดฮอCดเลย

G |

ผิดกฎหมCายอันใด๋บ่ คันอ้ายขEmอทักแชทหAmมีศาFลจำคุก..อยู่Emบ่หล่า ในฐานFะคนเก่าแชทไG | Gป..

F G | Em Am |F G | C E |
F Em | F Em |F G | C |

* | ** |

ตั้งแต่วัFนที่เจ้าถิ่มไEmบ่เคFยสิมีมื่อใด๋G..บ่ฮ้องไห้F Fm | Cเลย..