ฐานะคนฮักเก่า

 กานต์ ทศน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า กานต์ ทศน เซิ้งMusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: วาทิตย์ ขุราษีโปรดิวเซอร์: พูลลาภ ธานีสังกัดค่าย: เซิ้งมิวสิคติดต่องานแสดง: 0930569696

คึดฮอดตอFนที่เฮาคบกันคึดฮอดความฝัEmนที่เฮาฮ่วมAmสร้างคึดฮอFดตอนจับมือกันยางแล้วบอกอ้ายว่าGสิบ่ไปไส..

C | Em |F Fm | C G |

กินบ่ได้C นอนบ่หลัEmมันอยากสิจับFแต่โทรศัGพท์ส่องเจ้Cอ้ายกะฮู้Amว่าเจ้าเป็นของEmเขาแต่ก็ห้าFมบ่ได้คือเก่า กะใจคนมันGคิดฮอด..G

คึดฮอดตอFนที่เฮาคบกันคึดฮอดความฝัEmนที่เฮาฮ่วมAmสร้างคึดฮอFดตอนจับมือกันยางแล้วบอกอ้ายว่าGสิบ่ไปไส.. G

Fอคุยนำได้บ่G.. ในฐานEmะ..คนฮักเก่Amอยากเว้Fาในทุกเรื่องราGว.. ที่มันยังค้าCง..คาEใจอยากบอFกว่าอ้ายยังฮัGอยากบอกว่าอ้าEmยยังคึดฮอดAmหลายตั้งแต่วัFนที่เจ้าถิ่มไEmบ่เคFยสิมีมื่อใด๋G..บ่คึดฮอCดเลย

G |

ผิดกฎหมCายอันใด๋บ่ คันอ้ายขEmอทักแชทหAmมีศาFลจำคุก..อยู่Emบ่หล่า ในฐานFะคนเก่าแชทไG | Gป..

F G | Em Am |F G | C E |
F Em | F Em |F G | C |

* | ** |

ตั้งแต่วัFนที่เจ้าถิ่มไEmบ่เคFยสิมีมื่อใด๋G..บ่ฮ้องไห้F Fm | Cเลย..คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า กานต์ ทศน เซิ้งMusic

เนื้อเพลง ฐานะคนฮักเก่า กานต์ ทศน เซิ้งMusicคึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง คึดฮอดตอนจับมือกันยาง แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส กินบ่ได้ นอนบ่หลับ มันอยากสิจับแต่โทรศัพท์ส่องเจ้า อ้ายกะฮู้ว่าเจ้าเป็นของเขา แต่ก็ห้ามบ่ได้คือเก่า กะใจคนมันคิดฮอด คึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง คึดฮอดตอนจับมือกันยาง แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส ขอคุยนำได้บ่ ในฐานะคนฮักเก่า อยากเว้าในทุกเรื่องราว ที่มันยังค้างคาใจ อยากบอกว่าอ้ายยังฮัก อยากบอกว่าอ้ายยังคึดฮอดหลาย ตั้งแต่วันที่เจ้าถิ่มไป บ่เคยสิมีมื่อใด๋บ่คึดฮอดเลย ผิดกฎหมายอันใด๋บ่ คันอ้ายขอทักแชทหา มีศาลจำคุกอยู่บ่หล่า ในฐานะคนเก่าแชทไป ตั้งแต่วันที่เจ้าถิ่มไป บ่เคยสิมีมื่อใด๋บ่ฮ้องไห้เลย