ทางของสงฆ์

 ทางของสงฆ์  วงโซแมน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทางของสงฆ์ โซแมน Soman TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ โซแมนเรียบเรียง: โซแมนสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A B | E C#m |
A B | E |

ได้แค่มอC#mงก็ยินดี อยู่ตรงนี้F#mไม่วุ่นวายขอเจียAม..หัวใจB..อย่างผู้แพ้Eไม่ระราG#mปล่อยเธAอ..และเขBา อโหสิกรรEมในวันที่ผ่าC#mจากนี้F#mจะไม่ระราG#mน ฉันยอม ฉันพร้อC#mมเสียใจ

จากคนรัF#mกกลายเป็นคนรอG#mตกเป็นสอAง ทาสรองของใจEหลีกหF#mนีความจริงมากมาG#mย มาพึ่งสC#mงฆ์หลวงพ่อครัF#mบ น้ำตารินไหG#mดั่งคนไข้Aร่างไร้วิญG#mญาณสิ้นไF#mร้หนทาG#mง ปลงด้วยน้ำC#mเมา..      C#m

สุขอยู่ที่เขAา เศร้าอยู่ที่ฉัBว่าG#mงจะกรวดน้ำไปใC#mห้I SAAY GOODBYBE ขอเดินตามทาEงของสงฆ์กราบลาAความรักพัง ๆB ..  รักG#mที่มันแสนห่C#mวยอย่าเอAา..รักจริงไปแลกรักปลBอม.. ฉันยอG#ม..(หักดิบไปC#m B | A F#mเลย..                         C#m B | A ฮู...)

F#m G#m | A E |
F#m G#m | C#m | C#m |

โถ่ อนิจจF#mา มารยาความรัG#mความจริงแท้Aไม่เคยแน่นอEขนF#mาดแค่งอG#mน ยังกลายเป็นเลิC#mกราหลวงพ่อครัF#mบ น้ำตารินไหG#mดั่งคนไข้Aร่างไร้วิญG#mญาณสิ้นไF#mร้หนทาG#mงปลงด้วยน้ำC#mเมา.. โว้วC#m...

** | ** |คอร์ดเพลง ทางของสงฆ์ โซแมน Soman TMG

เนื้อเพลง ทางของสงฆ์ โซแมน Soman TMGได้แค่มองก็ยินดี อยู่ตรงนี้ไม่วุ่นวาย ขอเจียมหัวใจอย่างผู้แพ้ไม่ระราน ปล่อยเธอและเขา อโหสิกรรมในวันที่ผ่าน จากนี้จะไม่ระราน ฉันยอม ฉันพร้อมเสียใจ จากคนรักกลายเป็นคนรอง ตกเป็นสอง ทาสรองของใจ หลีกหนีความจริงมากมาย มาพึ่งสงฆ์ หลวงพ่อครับ น้ำตารินไหล ดั่งคนไข้ร่างไร้วิญญาณ สิ้นไร้หนทาง ปลงด้วยน้ำเมา สุขอยู่ที่เขา เศร้าอยู่ที่ฉัน ว่างจะกรวดน้ำไปให้ I SAY GOODBYE ขอเดินตามทางของสงฆ์ กราบลาความรักพังๆรักที่มันแสนห่วย อย่าเอารักจริงไปแลกรักปลอม ฉันยอม หักดิบไปเลย ฮู โถ่ อนิจจา มารยาความรัก ความจริงแท้ไม่เคยแน่นอน ขนาดแค่งอน ยังกลายเป็นเลิกรา หลวงพ่อครับ น้ำตารินไหล ดั่งคนไข้ร่างไร้วิญญาณ สิ้นไร้หนทางปลงด้วยน้ำเมา โว้ว