ธารารัตน์ (Thararat)

 Youngohm  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ธารารัตน์ YOUNGOHM ยังโอม
เนื้อร้อง/ทำนอง: YOUNGOHMโปรดิวเซอร์: Gamer Vaderติดต่องานแสดง: 0636359923

Am7 | Dm7 |G7 | Cmaj7 |
Am7 | Dm7 |G7 | Cmaj7 |

รู้มั้ยว่าเธอน่ารัAm7กตอนเมา โอ้ธารารัตDm7น์เบา ๆแต่ไม่ตกหลงหลุมรักG7คนเมา ไม่เอาCmaj7หรอกฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้าAm7ยจะตาย เธอมีผู้ชาDm7ยมากมายอย่ามาลูกไม้G7 คนอย่างเธอฉันไม่เอาCmaj7หรอก

รู้มั้ยว่าเธอน่ารัAm7กตอนเมา โอ้ธารารัตDm7น์เบา ๆแต่ไม่ตกหลงหลุมรักG7คนเมา ไม่เอาCmaj7หรอกฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้าAm7ยจะตาย เธอมีผู้ชาDm7ยมากมายถ้าหลงไปรักG7 เธอคงทำฉันเดือดร้อCmaj7น...

Am7นค่ำคืนที่เหว่Dm7ว้าแอลกอฮอG7ล์เปลี่ยนเธอไปช้า ๆCmaj7Am7จเธอกำลังเรียกหDm7ให้ฉันG7เข้าไปไคว่คว้Cmaj7า...

อยู่ ๆ เธอก็มาหาเAm7องมาด้วยท่าเต้นที่ร้อนDm7แรงเธออาจจะชอบคนร้องG7เพลงหรือเธอดูที่ของCmaj7แพงเธออาจอยากได้ฉันเป็นAm7แฟนหรือต้องการเพียง one nighDm7t standI don’t knoG7w.. oh oh ohCmaj7...

* | ** |

ไม่Am7ว่ายังไงก็ตาDm7ม ไม่ยอมเธอหรอกพอฉันG7ได้สิ่งที่ต้องกาCmaj7ร ฉันจะไปไม่บอกแค่คAm7นที่เจอระหว่างทาDm7ง ไม่ได้สำคัญไม่ใช่G7รักแท้ตลอดกาCmaj7ล...

ก็คนอย่างเธอมันง่ายAm7ไปโปรดเธออย่าทำเป็นได้Dm7ใจใครต่อใครก็ได้เG7ธอจะให้ฉันรักเธอได้Cmaj7ไงก็เธอมันร้ายAm7เกินไม่ใช่ฉันไม่มีหัวDm7ใจโอ้ะโอโอโอ่G7... แม่ธารารัตCmaj7น์...

* | ** |คอร์ดเพลง ธารารัตน์ YOUNGOHM ยังโอม

เนื้อเพลง ธารารัตน์ YOUNGOHM ยังโอมรู้มั้ยว่าเธอน่ารักตอนเมา โอ้ธารารัตน์เบาๆแต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย อย่ามาลูกไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เอาหรอก รู้มั้ยว่าเธอน่ารักตอนเมา โอ้ธารารัตน์เบาๆแต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย ถ้าหลงไปรัก เธอคงทำฉันเดือดร้อน ในค่ำคืนที่เหว่ว้า แอลกอฮอล์เปลี่ยนเธอไปช้าๆใจเธอกำลังเรียกหา ให้ฉันเข้าไปไคว่คว้า อยู่ๆเธอก็มาหาเอง มาด้วยท่าเต้นที่ร้อนแรง เธออาจจะชอบคนร้องเพลง หรือเธอดูที่ของแพง เธออาจอยากได้ฉันเป็นแฟน หรือต้องการเพียง one night stand I don’t know oh oh oh ไม่ว่ายังไงก็ตาม ไม่ยอมเธอหรอก พอฉันได้สิ่งที่ต้องการ ฉันจะไปไม่บอก แค่คนที่เจอระหว่างทาง ไม่ได้สำคัญ ไม่ใช่รักแท้ตลอดกาล ก็คนอย่างเธอมันง่ายไป โปรดเธออย่าทำเป็นได้ใจ ใครต่อใครก็ได้เธอ จะให้ฉันรักเธอได้ไง ก็เธอมันร้ายเกิน ไม่ใช่ฉันไม่มีหัวใจ โอ้ะโอโอโอ่ แม่ธารารัตน์