ที่ผ่านมาคืออีหยัง

 ที่ผ่านมาคืออีหยัง  บิ๊ก ปากคาด ไหทองคำ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ที่ผ่านมาคืออีหยัง บิ๊ก ปากคาด ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: ไหทองคำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0971319075

E G#m | C#m |A | B |

A | G#m |F#m B | E B |

คันน้องบ่ฮัEก.. คือจัG#mงบ่บอกอ้ายตั้งแต่แรC#mก..ต่างคนต่างแยAก บ่ต้องมานั่งปวดหัวใจBแรก ๆA คงบ่เจ็บหลาย คงบ่ฮอดตาG#mยคั่นน้องสิC#mไปอ้าF#mยสิได้เตรียมใจB  สิบ่ได้Eเจ็บ

เข้าใจบ่ว่Eาคนมันได้ฮัG#mก  จังได๋กะคืC#mอฮักเจ้ามาถิ่Aมปานคนบ่ฮู้จัBก น้องคือเฮ็ดได้Eที่ผ่านมAา คืออีBหยังน้องจังเหยียบย่ำG#mและทำร้ายC#mใจถิ่มอ้าF#mยไปแบบง่าย ๆB บ่ฮู้สึกEหยัง.. (โอB..)

คนบ่เคยAเจ็บคือน้อง คงบ่เข้าใG#mน้องเคยฮัF#mกไผ..จริงจังBจักคนอยู่บ่E..หรือแค่มาAตั๋ว มาหลอกให้สมใจก็พG#mคือสิสC#mาใจเจ้าคักF#m Bน้อ..         คนบ่มีหัวEใจ..

คนที่เจ็Aบ..กะคืออ้าย บ่แม่นเจ้G#mา..รักษาบ่F#mเซาคือความเจ็Aบที่บ่มีบาดBแผล..ฮูB...

E | G#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |F#m A | B | B |

* | ** | ** |

คือสิสาใจเจ้าคักF#m Bน้อ..         คนบ่มีหัวใจ..

A | G#m C#m |F#m B | E | E |คอร์ดเพลง ที่ผ่านมาคืออีหยัง บิ๊ก ปากคาด ไหทองคำ

เนื้อเพลง ที่ผ่านมาคืออีหยัง บิ๊ก ปากคาด ไหทองคำคันน้องบ่ฮัก คือจังบ่บอกอ้ายตั้งแต่แรก ต่างคนต่างแยก บ่ต้องมานั่งปวดหัวใจ แรกๆคงบ่เจ็บหลาย คงบ่ฮอดตายคั่นน้องสิไป อ้ายสิได้เตรียมใจ สิบ่ได้เจ็บ เข้าใจบ่ว่าคนมันได้ฮัก จังได๋กะคือฮัก เจ้ามาถิ่มปานคนบ่ฮู้จัก น้องคือเฮ็ดได้ ที่ผ่านมา คืออีหยัง น้องจังเหยียบย่ำและทำร้ายใจ ถิ่มอ้ายไปแบบง่ายๆบ่ฮู้สึกหยัง โอ คนบ่เคยเจ็บคือน้อง คงบ่เข้าใจ น้องเคยฮักไผจริงจังจักคนอยู่บ่ หรือแค่มาตั๋ว มาหลอกให้สมใจก็พอ คือสิสาใจเจ้าคักน้อ คนบ่มีหัวใจ คนที่เจ็บกะคืออ้าย บ่แม่นเจ้า รักษาบ่เซาคือความเจ็บที่บ่มีบาดแผลฮู คือสิสาใจเจ้าคักน้อ คนบ่มีหัวใจ