ที่รักหรือที่พัก

 หญิงลี ศรีจุมพล หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ที่รักหรือที่พัก หญิงลี ศรีจุมพล

Cm | Cm |

G# A# | Cm A# |G# A# | Cm |
D# G# | Cm Gm |G# A# | Cm | Cm |

อกหัCmก ไม่รู้จะไA#ปที่ไหCmเพื่อนก็คอA#ยปลอบใCmจ ร้องไGmห้ก็อดเอCmอกหัCmก แต่ใจก็ยัA#งรักเขCmวันนี้A#ก็เลยต้องเมCmา ขออภัGmยมากมาCm

อกหัCmก เพื่อนบอกว่A#าเรื่องเล็Cmแต่ถ้าเรA#าอกเล็Cmกนี้สิเป็Gmนเรื่องใหCmญ่โอ๊ยเจ็Cmบ ที่โดนแฟA#นนอกใFmแต่ก็ยังรักเขาหลA#ายแล้วเธอรักใคGmร รักฉันบ้างไหA#ม ฉันอยากCmรู้

ถ้าไม่รัD#ก ก็ให้บอกมA#าว่าไม่รัCmอย่ามาหลอกลวงเล่นกลวกวCmนคนเจ้าชู้ถ้าไม่รัD#ก ก็ให้บอกกัA#นให้ฉันCmรู้อย่ามาหลอกกันให้ฉันเล่นเกCmมแมวจับหนูให้เสียใD#

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |

ตกลงฉันเป็นที่รัCmก หรือที่พักของเธCmมารักกันเพียงแค่เผลD#อ หรือเหงาเพราะเธA#อไม่มีใคCmตกลงฉันเป็นที่รัCmก หรือที่พัD#กหัวใCmให้ฉันสำคัญแค่ไหGmน หรือแค่ของตาA#ยสำหรับเธCm

D# A# | Cm | Cm |

ความรัCmกไม่ใช่เป็นเรื่A#องตลCmแต่ถ้าเธA#อโกหกCm เป็นตัวตลGmกทันทีCmความรัCmกไม่ใช่เป็นA#เรื่องตอแหCmถ้าใส่ใA#จและดูแCmล ถึงตอแหGmลก็รู้สึกดีCm

วันนี้โสCmด โสดมาหลA#ายนาทีFmที่ชนแก้Cmว ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีFmคนโสCmดอะส่งเสียงหน่อยซี้Fmเราจะขอปาร์ตี้A# ฉลองโสGmดแบบไร้คู่D#

D# A# | Cm |

* |

D# Cm | Cm | Cm |

** |

D# A# | Cm |
D# A# | Cm |
D# A# | Cm |
D# A# | Cm |

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |
D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |

ปากดีมาทำปากหวCmานอย่างนี้แถวบ้านเขาเรียกตอแหลทำเป็นมาเต๊าะมาแต๊ะแต่ไม่ดูแล ฉันสำคัญไหมมาหยอกมาหลอกให้รักมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปจะให้ฉันคิดยังไงคนจัญไรใจร้ายเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนงูมีพิษผู้หญิงดัดจริตก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

** | ** |

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm | ( x2 ) | Cm |