เตรียมหัวใจ

 เดียร์ ภูริณัฐ  เตรียมหัวใจ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เตรียมหัวใจ เดียร์ ภูริณัฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูริณัฐ, ยศวริทเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ภูริณัฐสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | A# C |F | C |

ไม่Fว่านานสักเท่าไหร่ กลิ่A#นจาง ๆ ของเธCยังคงA#รัญจวนอบอวAmนในใจ ยังคิGmดถึงเธอเสมCจะพFยายามสักเท่าไหร่.. ก็ไม่ลืA#มไม่เลือนลบไปCมันยังคงอยู่A#ในใจยังทำให้ฉันAmร้องไห้ทุกครั้งGmที่ฉันหลับตC

ฉัDmน.. ฉันยังอยู่ตรงนี้Am ตรงที่เดิCอยู่กับรอGmยน้ำตา และเสียAmงที่เรียกหาจากเธA#อคนเดียว.. C

กี่วันกี่คืFนผ่านไAmปยังคงรักเDmธอ..  Cและทุกเช้A#ายังคงละเมAmก็มันคิGmดถึงเธอคนเดีCยว.. ต่อไป..ฉัFนก็คงCต้องเตรียมหัวDmใจ.. Cไม่ต้องฝืA#นต้องไปรักใคAmเพราะทั้Gmงหัวใจ..มีไว้Cให้เธอผู้เFดียว

F | A# C |A# | C |

เธFอคงไม่รู้ความจริAmงข้างในที่ซ่อนA#อยู่..Cไม่ว่านานA#เท่าไหร่ ไม่ว่าไกลAmเเค่ไหนยังคิดGmถึงเธอเสมCอ..

หลัFบตายังฝันถึงเธAmอ หัวใจยังร้องA#ไห้อยู่   CมันยังคงA#ชัดเจน ไม่เคยAmจางหายอยากให้เธGmอได้รู้C

* | ** |

 Gm   เจ็บที่เรายังคงรักกัAm    เธอจากไปไม่ทันร่ำลA#และวันนี้เหลือเพียงเเค่ฉัCน ไม่มีเธอแล้ว..

F | Dm C |A# Am | Gm C |
F C/E | Dm C |A# | C |

** |

F | F |คอร์ดเพลง เตรียมหัวใจ เดียร์ ภูริณัฐ

เนื้อเพลง เตรียมหัวใจ เดียร์ ภูริณัฐไม่ว่านานสักเท่าไหร่ กลิ่นจางๆของเธอ ยังคงรัญจวนอบอวนในใจ ยังคิดถึงเธอเสมอ จะพยายามสักเท่าไหร่ ก็ไม่ลืมไม่เลือนลบไป มันยังคงอยู่ในใจยังทำให้ฉันร้องไห้ ทุกครั้งที่ฉันหลับตา ฉัน ฉันยังอยู่ตรงนี้ ตรงที่เดิม อยู่กับรอยน้ำตา และเสียงที่เรียกหา จากเธอคนเดียว กี่วันกี่คืนผ่านไปยังคงรักเธอ และทุกเช้ายังคงละเมอ ก็มันคิดถึงเธอคนเดียว ต่อไป ฉันก็คงต้องเตรียมหัวใจ ไม่ต้องฝืนต้องไปรักใคร เพราะทั้งหัวใจมีไว้ให้เธอผู้เดียว เธอคงไม่รู้ความจริงข้างในที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ไม่ว่าไกลเเค่ไหน ยังคิดถึงเธอเสมอ หลับตายังฝันถึงเธอ หัวใจยังร้องไห้อยู่ มันยังคงชัดเจน ไม่เคยจางหาย อยากให้เธอได้รู้ เจ็บที่เรายังคงรักกัน เธอจากไปไม่ทันร่ำลา และวันนี้เหลือเพียงเเค่ฉัน ไม่มีเธอแล้ว