ทนไหว

  ทนไหว   About   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทนไหว About
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศักดิ์นคร พูคุ้ม (บอม About)เรียบเรียง: ศักดิ์นคร พูคุ้ม (บอม About)ติดต่อ: 0818989692

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

 D# ในนาทีที่เธA#/Dอได้เดินจากกัCm  หยดน้ำตาA#คงกลั้นไม่ไG# Gmหว..  มันปวดร้าFmวจนแทบขาดA#ใจ..

 D# ไม่มีเรี่ยวแรA#/Dงจะเดินต่อไCm  สองขาA#ฉันก้าวไม่ไG# Gmหว..  มันเจ็บช้ำFmไปจนถึงหัวA#ใจ..

 Gm  แม้ว่ามันต้องเจ็บสักแค่ไหCm   ฉันต้องทนให้ไหG#   เมื่อไม่A#มีเธออีกแล้ว..

เจ็บD#แค่นี้คงไม่ถึงตCmายแค่ปวดร้าวA#ทุรนทุราG#แต่ยังGmมีลมหายใFmจ..ให้ทนA#ต่อรู้D#แค่ว่าฉันนั้นทรมาCmแต่ยังดีA#ที่มีน้ำตG#า..คอยปลGmอบฉัน ทำให้ควาFmมเจ็บนั้A#น..มันน้อยลง

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

 D# แต่ชีวิตของฉัA#/Dนต้องเดินต่อไCm  ไม่ว่ามันA#จะยากแค่ไG# Gmหน..  บอกตัวเอFmง แค่นี้ไม่เป็นA#ไร..

* | ** |

Gm | Cm |G# | A# |

** |

 D# ฉันต้องทนให้| Cm A# | G# Gmไหว...  แม้Fmมันต้องเจ็A#บ..แทบขาดใจ

D# | Cm | G# | A# |คอร์ดเพลง ทนไหว About

เนื้อเพลง ทนไหว Aboutในนาทีที่เธอได้เดินจากกัน หยดน้ำตาคงกลั้นไม่ไหว มันปวดร้าวจนแทบขาดใจ ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินต่อไป สองขาฉันก้าวไม่ไหว มันเจ็บช้ำไปจนถึงหัวใจ แม้ว่ามันต้องเจ็บสักแค่ไหน ฉันต้องทนให้ไหว เมื่อไม่มีเธออีกแล้ว เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย แค่ปวดร้าวทุรนทุราย แต่ยังมีลมหายใจให้ทนต่อ รู้แค่ว่าฉันนั้นทรมาน แต่ยังดีที่มีน้ำตา คอยปลอบฉัน ทำให้ความเจ็บนั้นมันน้อยลง แต่ชีวิตของฉันต้องเดินต่อไป ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน บอกตัวเอง แค่นี้ไม่เป็นไร ฉันต้องทนให้ไหว แม้มันต้องเจ็บแทบขาดใจ