ทนไหว

About, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทนไหว About

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

 D# ในนาทีที่เธA#/Dอได้เดินจากกัCm  หยดน้ำตาA#คงกลั้นไม่ไG# Gmหว..  มันปวดร้าFmวจนแทบขาดA#ใจ..

 D# ไม่มีเรี่ยวแรA#/Dงจะเดินต่อไCm  สองขาA#ฉันก้าวไม่ไG# Gmหว..  มันเจ็บช้ำFmไปจนถึงหัวA#ใจ..

 Gm  แม้ว่ามันต้องเจ็บสักแค่ไหCm   ฉันต้องทนให้ไหG#   เมื่อไม่A#มีเธออีกแล้ว..

เจ็บD#แค่นี้คงไม่ถึงตCmายแค่ปวดร้าวA#ทุรนทุราG#แต่ยังGmมีลมหายใFmจ..ให้ทนA#ต่อรู้D#แค่ว่าฉันนั้นทรมาCmแต่ยังดีA#ที่มีน้ำตG#า..คอยปลGmอบฉัน ทำให้ควาFmมเจ็บนั้A#น..มันน้อยลง

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

 D# แต่ชีวิตของฉัA#/Dนต้องเดินต่อไCm  ไม่ว่ามันA#จะยากแค่ไG# Gmหน..  บอกตัวเอFmง แค่นี้ไม่เป็นA#ไร..

* | ** |

Gm | Cm |G# | A# |

** |

 D# ฉันต้องทนให้| Cm A# | G# Gmไหว...  แม้Fmมันต้องเจ็A#บ..แทบขาดใจ

D# | Cm | G# | A# |