ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง

  ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง   เอิ้นขวัญ วรัญญา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง เอิ้นขวัญ วรัญญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

C# | G# |F# | G# |

C# G# | A#m |F# G# | C# |

ตั้งแต่มื้C#อที่อ้ายบอกฮักก็ปานอ้ายปัA#mกคำนั้นไว้ในใจจดบันทึD#mกว่าเดือนใด๋ปีใด๋ที่สองเฮาได้G#ใช้ชีวิตฮ่วมกัน

มามื้อนี้C# น้องก็ฮู้สึกได้ว่าใจของอ้าA#mยคงอยากลืมคำนั้นฮู้บ่อ้าD#mย ว่าในใจน้องหวั่นคำว่าฮักกัG#น ย่านมันเบิดความหมC# G# | C#าย..

คำว่าฮัD#mก.. น้องยังจื่อได้A#mดี..แต่อ้ายนั่นตี้F#.. ยังจื่อได้บ่G#..

จำได้ทุกอย่าC#ง  ท่องได้ทุกคำG#ทุกคำที่อ้ายบอกตอนA#mฮักกันแต่อ้ายคงสิลืC#ม  ลืมเบิดทุกคำG#ทุกคำที่เคยบอกกันA#mล่ะหนอบอกสิดูแC#ล  ให้เชื่อในฮักแG#ท้เป็นหยังคือปล่อยให้น้อA#mงรอบ่อยาF#กสิฮักกันต่G#อ..แล้วแม่นบ้ออ้าC#ย..

จำได้บ่C# ตอนที่เฮาฮักกันอ้ายเล่าความฝัA#mน คำนั้นไว้จั่งใด๋บอกสิฮัD#mกกันไปฮอดมื้อตายเป็นหยังใจอ้าG#ย ซางมาลืมคำC# G# | C#นั้น..

* | ** |

F# | Fm |F# | G# |
F# C# | F# Fm |F# G# | C# |

* | ** |

บ่อยากสิฮักกันต่อ แล้วแม่นบ้ออ้าย

F# | Fm |D#m G# | C# |คอร์ดเพลง ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง เอิ้นขวัญ วรัญญา

เนื้อเพลง ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง เอิ้นขวัญ วรัญญาตั้งแต่มื้อที่อ้ายบอกฮัก ก็ปานอ้ายปักคำนั้นไว้ในใจ จดบันทึกว่าเดือนใด๋ปีใด๋ ที่สองเฮาได้ใช้ชีวิตฮ่วมกัน มามื้อนี้ น้องก็ฮู้สึกได้ ว่าใจของอ้ายคงอยากลืมคำนั้น ฮู้บ่อ้าย ว่าในใจน้องหวั่น คำว่าฮักกัน ย่านมันเบิดความหมาย คำว่าฮัก น้องยังจื่อได้ดี แต่อ้ายนั่นตี้ ยังจื่อได้บ่ จำได้ทุกอย่าง ท่องได้ทุกคำ ทุกคำที่อ้ายบอกตอนฮักกัน แต่อ้ายคงสิลืม ลืมเบิดทุกคำ ทุกคำที่เคยบอกกันล่ะหนอ บอกสิดูแล ให้เชื่อในฮักแท้ เป็นหยังคือปล่อยให้น้องรอ บ่อยากสิฮักกันต่อแล้วแม่นบ้ออ้าย จำได้บ่ ตอนที่เฮาฮักกัน อ้ายเล่าความฝัน คำนั้นไว้จั่งใด๋ บอกสิฮักกันไปฮอดมื้อตาย เป็นหยังใจอ้าย ซางมาลืมคำนั้น บ่อยากสิฮักกันต่อ แล้วแม่นบ้ออ้าย