ตัวร้าย

 ตัวร้าย เปิดเกมส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวร้าย เปิดเกมส์ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่อ: 0810826999

Em | D |C | G |

คืEmนที่มีไฟแสงสีเป็นพยาDน..คืCนที่มีผู้คนมากมาGย..คืEmนที่ช่างสับสน สถานกาDรณ์ช่างดูวุ่นวายปล่อยให้เสียCงเพลงบรรเลDงหัวใจG

เธEmอก็เดินเข้ามาพูดคุDย..อยCากจะต้องการที่รู้จักGฉัน..เธEmอคิดว่าดีเหรอ หน้าอย่างเธDอคงรู้ไม่ทันเธอคงตาCมฉันไม่ทัDนหรอกเธG

ฉันไม่ได้หลอCกให้เธอต้องมDาชอบฉัGเธอคงไม่คิCดว่าฉันจะเป็นDคนสุดท้าGคำที่เธอบอCก..ว่าเธอชอบBmกัน  ฉัEmนดีใจDแต่จะบอกCเธอ ให้ระวังสักนิดDนึง..   D

อย่าดีกับฉันได้ไหGม ฉันเป็นเพียงคนใจร้าDฉันรักไม่จริงหรอกเธEmอ ฉันกลัวว่าเธอจะต้อCงเสียใจคนไม่ดีGที่เธอนั้นควรห่างไว้Dฉันเป็นตัวอันตราEmย  ถ้าเธอไม่กลัวก็เชิญCเข้ามานัมเบอร์วัGน ที่สุดของตัววายร้าDคือเสือที่ยังไม่สิ้นลาEmย อย่างเธอนั้นตามไม่ทันCหรอกแต่หากเธอAmเจ็บ.. หากเธอBmช้ำ..จะหาว่าฉันCไม่เตือน ไม่ฟัง ไม่สนใD | Dจ..(ก็อยากมาเล่นกับไฟ)

Em | D |C | G |
Em | D |C D | G |

* | ** | ** |

Em | D |C D | G |คอร์ดเพลง ตัวร้าย เปิดเกมส์ TMG

เนื้อเพลง ตัวร้าย เปิดเกมส์ TMGคืนที่มีไฟแสงสีเป็นพยาน คืนที่มีผู้คนมากมาย คืนที่ช่างสับสน สถานการณ์ช่างดูวุ่นวาย ปล่อยให้เสียงเพลงบรรเลงหัวใจ เธอก็เดินเข้ามาพูดคุย อยากจะต้องการที่รู้จักฉัน เธอคิดว่าดีเหรอ หน้าอย่างเธอคงรู้ไม่ทัน เธอคงตามฉันไม่ทันหรอกเธอ ฉันไม่ได้หลอกให้เธอต้องมาชอบฉัน เธอคงไม่คิดว่าฉันจะเป็นคนสุดท้าย คำที่เธอบอกว่าเธอชอบกัน ฉันดีใจ แต่จะบอกเธอ ให้ระวังสักนิดนึง อย่าดีกับฉันได้ไหม ฉันเป็นเพียงคนใจร้าย ฉันรักไม่จริงหรอกเธอ ฉันกลัวว่าเธอจะต้องเสียใจ คนไม่ดีที่เธอนั้นควรห่างไว้ ฉันเป็นตัวอันตราย ถ้าเธอไม่กลัวก็เชิญเข้ามา นัมเบอร์วัน ที่สุดของตัววายร้าย คือเสือที่ยังไม่สิ้นลาย อย่างเธอนั้นตามไม่ทันหรอก แต่หากเธอเจ็บ หากเธอช้ำ จะหาว่าฉันไม่เตือน ไม่ฟัง ไม่สนใจ ก็อยากมาเล่นกับไฟ