ตัวร้าย

เปิดเกมส์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตัวร้าย เปิดเกมส์ TMG

Em | D |C | G |

คืEmนที่มีไฟแสงสีเป็นพยาDน..คืCนที่มีผู้คนมากมาGย..คืEmนที่ช่างสับสน สถานกาDรณ์ช่างดูวุ่นวายปล่อยให้เสียCงเพลงบรรเลDงหัวใจG

เธEmอก็เดินเข้ามาพูดคุDย..อยCากจะต้องการที่รู้จักGฉัน..เธEmอคิดว่าดีเหรอ หน้าอย่างเธDอคงรู้ไม่ทันเธอคงตาCมฉันไม่ทัDนหรอกเธG

ฉันไม่ได้หลอCกให้เธอต้องมDาชอบฉัGเธอคงไม่คิCดว่าฉันจะเป็นDคนสุดท้าGคำที่เธอบอCก..ว่าเธอชอบBmกัน  ฉัEmนดีใจDแต่จะบอกCเธอ ให้ระวังสักนิดDนึง..   D

อย่าดีกับฉันได้ไหGม ฉันเป็นเพียงคนใจร้าDฉันรักไม่จริงหรอกเธEmอ ฉันกลัวว่าเธอจะต้อCงเสียใจคนไม่ดีGที่เธอนั้นควรห่างไว้Dฉันเป็นตัวอันตราEmย  ถ้าเธอไม่กลัวก็เชิญCเข้ามานัมเบอร์วัGน ที่สุดของตัววายร้าDคือเสือที่ยังไม่สิ้นลาEmย อย่างเธอนั้นตามไม่ทันCหรอกแต่หากเธอAmเจ็บ.. หากเธอBmช้ำ..จะหาว่าฉันCไม่เตือน ไม่ฟัง ไม่สนใD | Dจ..(ก็อยากมาเล่นกับไฟ)

Em | D |C | G |
Em | D |C D | G |

* | ** | ** |

Em | D |C D | G |