ต่างคนต่างไป

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต่างคนต่างไป เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง: เสก ผ่านชื่นติดต่อ: 0936615985

เลิกกันไปD ต่างคนต่างไปAเสียดีกว่Bmอย่าเกลียดกัAนให้เสียเวGลา..คิดว่าAทำบุญมาเท่านี้

Bm | A |Bm | A |

 D  อยู่กันมานานหลายปีA   มาวันนี้Bmมันถึงเวลาที่เราต้องแยกGทาง D  เหตุผลก็คือทะเลาะAกัน   ต่างคนBmต่างคิดสวนทาง ไม่เข้าใG | Gจ..

 Bm  ทุกอย่างมันก็พังลงไปA   สิ่งที่วาดกันไว้เมื่อวันGวาน สัญญาก็เลือนหาDย.. Bm  ด้วยการที่เราไม่เข้าAใจ   ชีวิตจึงวอดวาGย  สุดท้ายก็เลิกกัD

เสีEmยดายเวลา.. ที่ผ่านมBmาเคยรักกันตอนนี้Gมาเกลียดกัน มันคืออะไA | Aร..

เลิกกันไปD ต่างคนต่างไปAเสียดีกว่Bmอย่าเกลียดกัAนให้เสียเวGลา..คิดว่าAทำบุญมาเท่านี้เมื่ออยู่กันไปD ต่างคนต่างคิAดว่าไม่ดีBmจบกัAนเสียทีG..ต่อจากนี้Aไม่มีแล้วเรา..(ที่จะทะเลาDะกัน)

Bm A | G |
Bm A | G | A |

* | ** | *** | *** |

ต่อจากนี้Gไม่มีคำว่าเรAา.. ต่างคนต่างไปD...ฟังเพลง - ต่างคนต่างไป วงเหล็กโคน - YouTube

เนื้อเพลง ต่างคนต่างไป วงเหล็กโคนเลิกกันไป ต่างคนต่างไปเสียดีกว่า อย่าเกลียดกันให้เสียเวลา คิดว่าทำบุญมาเท่านี้ อยู่กันมานานหลายปี มาวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องแยกทาง เหตุผลก็คือทะเลาะกัน ต่างคนต่างคิดสวนทาง ไม่เข้าใจ ทุกอย่างมันก็พังลงไป สิ่งที่วาดกันไว้เมื่อวันวาน สัญญาก็เลือนหาย ด้วยการที่เราไม่เข้าใจ ชีวิตจึงวอดวาย สุดท้ายก็เลิกกัน เสียดายเวลา ที่ผ่านมาเคยรักกัน ตอนนี้มาเกลียดกัน มันคืออะไร เลิกกันไป ต่างคนต่างไปเสียดีกว่า อย่าเกลียดกันให้เสียเวลา คิดว่าทำบุญมาเท่านี้ เมื่ออยู่กันไป ต่างคนต่างคิดว่าไม่ดี จบกันเสียที ต่อจากนี้ไม่มีแล้วเรา(ที่จะทะเลาะกัน) ต่อจากนี้ไม่มีคำว่าเรา ต่างคนต่างไป