ต่างคนต่างไป

เหล็กโคน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ต่างคนต่างไป วงเหล็กโคน

เลิกกันไปD ต่างคนต่างไปAเสียดีกว่Bmอย่าเกลียดกัAนให้เสียเวGลา..คิดว่าAทำบุญมาเท่านี้

Bm | A |Bm | A |

 D  อยู่กันมานานหลายปีA   มาวันนี้Bmมันถึงเวลาที่เราต้องแยกGทาง D  เหตุผลก็คือทะเลาะAกัน   ต่างคนBmต่างคิดสวนทาง ไม่เข้าใG | Gจ..

 Bm  ทุกอย่างมันก็พังลงไปA   สิ่งที่วาดกันไว้เมื่อวันGวาน สัญญาก็เลือนหาDย.. Bm  ด้วยการที่เราไม่เข้าAใจ   ชีวิตจึงวอดวาGย  สุดท้ายก็เลิกกัD

เสีEmยดายเวลา.. ที่ผ่านมBmาเคยรักกันตอนนี้Gมาเกลียดกัน มันคืออะไA | Aร..

เลิกกันไปD ต่างคนต่างไปAเสียดีกว่Bmอย่าเกลียดกัAนให้เสียเวGลา..คิดว่าAทำบุญมาเท่านี้เมื่ออยู่กันไปD ต่างคนต่างคิAดว่าไม่ดีBmจบกัAนเสียทีG..ต่อจากนี้Aไม่มีแล้วเรา..(ที่จะทะเลาDะกัน)

Bm A | G |
Bm A | G | A |

* | ** | *** | *** |

ต่อจากนี้Gไม่มีคำว่าเรAา.. ต่างคนต่างไปD...