เธอคนสุดท้าย

 เหล็กโคน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอคนสุดท้าย เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง: เสก ผานชื่นติดต่องานแสดง: 0936615985

A E/G# | F#m E |
A E/G# | D | E |

ฉันF#mนั้นมีแค่เธอEคนเดียว..ในห้วDงหัวใจเท่านั้Aไม่มีวันF#mจะแปรผันไC#mปรักใครได้Bmอีก.. Eที่ฉัF#mนเคยเลว เคยเสียEนิสัย  เธอDก็ไม่เคยว่AอดีF#mตผ่านมาฉันทำC#m..เธอเสีBm Eยใจ..

แต่ในF#mวันนี้ฉันเลิC#mกหมดแล้ว นิสัยDของคนมักง่าAฉันขF#mอสัญญา จากลูกC#mผู้ชาย สัญDญา.. EจะมีF#mแค่เพียงเราสอC#mงเท่านั้น  ให้เธอDนั้นจงมั่นAใจให้รู้F#mว่าเธอ..คือคนC#mสุดท้าย สัญDญา..โอE...

จะรักAและดูแลเธอ ปลอบโยEนและคอยเอาใจจะไม่หาF#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อDจะนอAนข้าง ๆ เธอ  จูบเธE/G#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อF#mนเรื่องราวในอดีDสิ่งที่Aฉันพลาดไป ให้อภัยEเถิดหนาจะไม่มีF#mแล้วคำว่าผิDชีวิBmตฉันมีแค่เพียEง..เธอเท่านั้A Eน..

A E | F#m E |
D C#m | D | E |

จะรักAและดูแลเธอ ปลอบโยEนและคอยเอาใจจะไม่หาF#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อDจะนอAนข้าง ๆ เธอ  จูบเธE/G#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อF#mนเรื่องราวในอดีDสิ่งที่Aฉันพลาดไป ให้อภัยEเถิดหนาจะไม่มีF#mแล้วคำว่าผิDชีวิBmตฉันมีแค่เพียEง..เธอเท่านั้A F#น..

จะรักBและดูแลเธอ ปลอบโยF#นและคอยเอาใจจะไม่หาG#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อEจะนอBนข้าง ๆ เธอ  จูบเธF#/A#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อG#mนเรื่องราวในอดีEสิ่งที่Bฉันพลาดไป ให้อภัยF#/A#เถิดหนาจะไม่มีG#mแล้วคำว่าผิEชีวิC#mตฉันมีแค่เพีF#ยง..เธอเท่านั้Bน..

B F#/A# | G#m E | ( x2 )คอร์ดเพลง เธอคนสุดท้าย วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง เธอคนสุดท้าย เหล็กโคนฉันนั้นมีแค่เธอคนเดียวในห้วงหัวใจเท่านั้น ไม่มีวันจะแปรผันไปรักใครได้อีก ที่ฉันเคยเลว เคยเสียนิสัย เธอก็ไม่เคยว่า อดีตผ่านมาฉันทำเธอเสียใจ แต่ในวันนี้ฉันเลิกหมดแล้ว นิสัยของคนมักง่าย ฉันขอสัญญา จากลูกผู้ชาย สัญญา จะมีแค่เพียงเราสองเท่านั้น ให้เธอนั้นจงมั่นใจ ให้รู้ว่าเธอคือคนสุดท้าย สัญญาโอ จะรักและดูแลเธอ ปลอบโยนและคอยเอาใจ จะไม่หายไปไหนเหมือนเมื่อก่อน จะนอนข้างๆเธอ จูบเธอทุกคืนก่อนนอน จะไม่ย้อนเรื่องราวในอดีต สิ่งที่ฉันพลาดไป ให้อภัยเถิดหนา จะไม่มีแล้วคำว่าผิด ชีวิตฉันมีแค่เพียงเธอเท่านั้น จะรักและดูแลเธอ ปลอบโยนและคอยเอาใจ จะไม่หายไปไหนเหมือนเมื่อก่อน จะนอนข้างๆเธอ จูบเธอทุกคืนก่อนนอน จะไม่ย้อนเรื่องราวในอดีต สิ่งที่ฉันพลาดไป ให้อภัยเถิดหนา จะไม่มีแล้วคำว่าผิด ชีวิตฉันมีแค่เพียงเธอเท่านั้น จะรักและดูแลเธอ ปลอบโยนและคอยเอาใจ จะไม่หายไปไหนเหมือนเมื่อก่อน จะนอนข้างๆเธอ จูบเธอทุกคืนก่อนนอน จะไม่ย้อนเรื่องราวในอดีต สิ่งที่ฉันพลาดไป ให้อภัยเถิดหนา จะไม่มีแล้วคำว่าผิด ชีวิตฉันมีแค่เพียงเธอเท่านั้น