เธอคนสุดท้าย

เหล็กโคน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอคนสุดท้าย เหล็กโคน

A E/G# | F#m E |
A E/G# | D | E |

ฉันF#mนั้นมีแค่เธอEคนเดียว..ในห้วDงหัวใจเท่านั้Aไม่มีวันF#mจะแปรผันไC#mปรักใครได้Bmอีก.. Eที่ฉัF#mนเคยเลว เคยเสียEนิสัย  เธอDก็ไม่เคยว่AอดีF#mตผ่านมาฉันทำC#m..เธอเสีBm Eยใจ..

แต่ในF#mวันนี้ฉันเลิC#mกหมดแล้ว นิสัยDของคนมักง่าAฉันขF#mอสัญญา จากลูกC#mผู้ชาย สัญDญา.. EจะมีF#mแค่เพียงเราสอC#mงเท่านั้น  ให้เธอDนั้นจงมั่นAใจให้รู้F#mว่าเธอ..คือคนC#mสุดท้าย สัญDญา..โอE...

จะรักAและดูแลเธอ ปลอบโยEนและคอยเอาใจจะไม่หาF#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อDจะนอAนข้าง ๆ เธอ  จูบเธE/G#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อF#mนเรื่องราวในอดีDสิ่งที่Aฉันพลาดไป ให้อภัยEเถิดหนาจะไม่มีF#mแล้วคำว่าผิDชีวิBmตฉันมีแค่เพียEง..เธอเท่านั้A Eน..

A E | F#m E |
D C#m | D | E |

จะรักAและดูแลเธอ ปลอบโยEนและคอยเอาใจจะไม่หาF#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อDจะนอAนข้าง ๆ เธอ  จูบเธE/G#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อF#mนเรื่องราวในอดีDสิ่งที่Aฉันพลาดไป ให้อภัยEเถิดหนาจะไม่มีF#mแล้วคำว่าผิDชีวิBmตฉันมีแค่เพียEง..เธอเท่านั้A F#น..

จะรักBและดูแลเธอ ปลอบโยF#นและคอยเอาใจจะไม่หาG#mยไปไหนเหมือนเมื่อก่อEจะนอBนข้าง ๆ เธอ  จูบเธF#/A#อทุกคืนก่อนนอนจะไม่ย้อG#mนเรื่องราวในอดีEสิ่งที่Bฉันพลาดไป ให้อภัยF#/A#เถิดหนาจะไม่มีG#mแล้วคำว่าผิEชีวิC#mตฉันมีแค่เพีF#ยง..เธอเท่านั้Bน..

B F#/A# | G#m E | ( x2 )