เธอมันแค่ของเก่า

 เนสกาแฟ ศรีนคร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอมันแค่ของเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนสกาแฟ ศรีนครเรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทดสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

Am G | Am | ( x2 )
Am G | Am |Am G | F |

ถ้ามื่อนี่Am เจ้าสิมGา..ขอเขาAmคืนให้เจ้ายืAmน..อยู่หม่องเก่Gานั้นดีCแล้วเข้าใจFว่าเคยฮักGกัน  ตอนนี้มัEmนก็เลิกกันAmแล้วต่างคFนต่างมีแนวต้องเลิกEรา

แต่มื่อนี่Am เจ้าบอกว่Gา..โดนแย่งAmแฟนนี่คนเด้Amอ เขาบ่แม่Gน..ดอกสิ่งCของคนเขFาก็มีหัวGใจ  มีความฮู้สึEmก มีสมอAmบ่ได้หน้าด้าFนแย่งของไผมาครองอย่ามาจองหอEง ให้เลิกระราAm

คั่นคิดDmว่าเจ้าของดี  สิปล่อยเขAmามาทำไมคือบ่Dmรักษาเอาไว้G ละเลยไปC จนต้องเลิกEราแล้วมาFเสียดายอิหยัGง  ตอนที่เขEmาควงคนใหม่มAmอย่ามาเฮ็ดโตFบ่มีราคา จิกกัดคือหมEอยากได้ของAm | Gคืน..

อดีตหลบไปF ปัจจุบัGนเขาจะเAmดินอยากบวกก็Fเชิญ บ่เคยขัGด จัดให้ ว่าCมาอดีFตแค่เคยรักGกัน  ปัจจุบันEmนั้นรักมากAmกว่าอย่าสะเอDmอะ อย่าเสนอหน้า  อย่าหน้าหนGเธอมันแค่ของเก่Am

Amา นา นGา น๊า นF Eา..Amา นา นGา นา นF Eา..Amา นา นGา น๊า นF Eา..Amา นา นGา นา นF Gา...

F G | Em Am |F | E | Am |

* | ** | ** |

เธอมันแAmค่ของเก่า อย่ามาทำตัวGไม่มีค่าตามจิกFตามด่า อย่าเสียเวลาEนะขอบอกอย่าคิดAmว่าเจ๋ง เธอมันGแค่คนกระจอกไม่ต้องพFยายามหรอก ต่างEคนก็ต่างไป... Amโอเคร๊!?

Amา นา นGา น๊า นF Eา..Amา นา นGา นา นF Eา..Amา นา นGา น๊า นF Eา..Amา นา นGา นา นF E | Amา...คอร์ดเพลง เธอมันแค่ของเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง เธอมันแค่ของเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร( x2 ) ถ้ามื่อนี่ เจ้าสิมาขอเขาคืน ให้เจ้ายืนอยู่หม่องเก่านั้นดีแล้ว เข้าใจว่าเคยฮักกัน ตอนนี้มันก็เลิกกันแล้ว ต่างคนต่างมีแนวต้องเลิกรา แต่มื่อนี่ เจ้าบอกว่าโดนแย่งแฟน นี่คนเด้อ เขาบ่แม่นดอกสิ่งของ คนเขาก็มีหัวใจ มีความฮู้สึก มีสมอง บ่ได้หน้าด้านแย่งของไผมาครอง อย่ามาจองหอง ให้เลิกระราน คั่นคิดว่าเจ้าของดี สิปล่อยเขามาทำไม คือบ่รักษาเอาไว้ ละเลยไป จนต้องเลิกรา แล้วมาเสียดายอิหยัง ตอนที่เขาควงคนใหม่มา อย่ามาเฮ็ดโตบ่มีราคา จิกกัดคือหมา อยากได้ของคืน อดีตหลบไป ปัจจุบันเขาจะเดิน อยากบวกก็เชิญ บ่เคยขัด จัดให้ ว่ามา อดีตแค่เคยรักกัน ปัจจุบันนั้นรักมากกว่า อย่าสะเออะ อย่าเสนอหน้า อย่าหน้าหนา เธอมันแค่ของเก่า นา นา นา น๊า นา นา นา นา นา นา นา นา นา น๊า นา นา นา นา นา นา เธอมันแค่ของเก่า อย่ามาทำตัวไม่มีค่า ตามจิกตามด่า อย่าเสียเวลานะขอบอก อย่าคิดว่าเจ๋ง เธอมันแค่คนกระจอก ไม่ต้องพยายามหรอก ต่างคนก็ต่างไป โอเคร๊!? นา นา นา น๊า นา นา นา นา นา นา นา นา นา น๊า นา นา นา นา นา นา