วาง (ยรรโฟล์ค)

มาลีฮวนน่า, ยรรโฟล์ค, วาง, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วาง - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)

G D | Bm |C D | Bm |
G D | Bm |C D F# | Bm |

ปล่อยวาBmงบางอย่าง..ลงบ้Aางก็ดีBmในBmวันที่เราเหนื่อยล้Emวุ่นวาDยกับคน  สับสนEmกับงานหนัGกเอาการกับชีวิF#ปล่อยทิ้งBmบางสิ่ง..ไปบ้าAงเถิดหนBmในBmวันหน้าต้องเผชิEmเบื่อหน่าDยใคร ๆ  ต่อหน้EmาทำดีลับหลัGงจ้องจะทำร้าF#

Emอ..นี่หรือ..ชีวิตDการงานเบิกบาAนหรือว่าหมองหBm C#m Dม่นที่มัEmนยุ่งเหยิง  ย่อมเป็นDเพราะคนจิตใจGไม่ยอมปล่อยวาF#ง..

อัตตBmายึดมั่น  แข็งแกร่AงเกินไBmBmม่เข้าใจในสุขแท้Emเป็นอDยู่ที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตน

Bm A |

F#m | G |F#m | G |
Em | Bm | G | F# |

* | ** | *** |

เป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตนเป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตนเป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm A | Bm Aตน

Bm D | A Bm | ( Fade Out )วาง - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)