อย่าทำให้เขาเสียใจ

 กี้ พงษ์ศักดิ์  อย่าทำให้เขาเสียใจ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าทำให้เขาเสียใจ กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์โปรดิวเซอร์: กี้ พงษ์ศักดิ์

G# |

ก่อนที่เราจะรักF#maj7ใครสักคน  มันไม่ง่าFmยเลยก่อนที่เราจะรักD#mใครคนนึG#ง ต้องใช้เวC#ลาถ้าเจอคนที่รักF#maj7แล้ว ก็อย่าทำ..ให้เขาFmต้องเสียน้ำตA#mอย่าทำให้เขาD#mเสียใจ.. อย่าทิ้งG#เขาไป..

 D#m  คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ..ที่คนFmสองคนมาเจอกันให้รักF#ษาไว้ ก่อนที่มันจะสายเกินไปG#..

จะได้ไม่ต้องมาเพ้C#อ.. ในวันที่เขาจากไปFm..ตอนอยู่ก็ไม่ใส่ใD#mจ  ไม่เคยG#สนใจเขาเC#ลยจะได้G#ไม่ต้องร้องขF#maj7อ.. ให้เขากลับมาได้ใFmหมถ้าเราดีA#mเขาคงไม่ไปD#mเขาคงไม่ทิ้งG#เราไปแบบC# | (G#)นี้

ก่อนที่เราจะรักF#maj7ใครคนนึง  มันไม่ง่าFmยเลยก่อนที่เราจะทิ้D#mงคน ๆ นึG#ง  ให้คิดดี C#ก่อนที่เราทั้งสอF#maj7งคน.. จะอยู่ด้วยกัFmนจนถึงวันนี้A#mต้องผ่านเรื่องร้าD#mยและดี..ด้วยกันG#มาตั้งเท่าไหC#ร่

* | ** |

ถ้าเราดีเขาคงไม่ไD#mเขาคงไม่ทิ้งG#เราไปแบบนี้C#คอร์ดเพลง อย่าทำให้เขาเสียใจ กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง อย่าทำให้เขาเสียใจ กี้ พงษ์ศักดิ์ก่อนที่เราจะรักใครสักคน มันไม่ง่ายเลย ก่อนที่เราจะรักใครคนนึง ต้องใช้เวลา ถ้าเจอคนที่รักแล้ว ก็อย่าทำ ให้เขาต้องเสียน้ำตา อย่าทำให้เขาเสียใจ อย่าทิ้งเขาไป คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนสองคนมาเจอกัน ให้รักษาไว้ ก่อนที่มันจะสายเกินไป จะได้ไม่ต้องมาเพ้อ ในวันที่เขาจากไป ตอนอยู่ก็ไม่ใส่ใจ ไม่เคยสนใจเขาเลย จะได้ไม่ต้องร้องขอ ให้เขากลับมาได้ใหม ถ้าเราดีเขาคงไม่ไป เขาคงไม่ทิ้งเราไปแบบนี้ ก่อนที่เราจะรักใครคนนึง มันไม่ง่ายเลย ก่อนที่เราจะทิ้งคนๆนึง ให้คิดดีๆก่อนที่เราทั้งสองคน จะอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ ต้องผ่านเรื่องร้ายและดีด้วยกันมาตั้งเท่าไหร่ ถ้าเราดีเขาคงไม่ไป เขาคงไม่ทิ้งเราไปแบบนี้