เย (เพ้อ)

 บ.เบิ้ล สามร้อย  เย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เย บ.เบิ้ล สามร้อย
สังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง Music Groupติดต่องานแสดง: 0629756529

F | Am |A# | C |
F | Am |A# | C |

Fม้.. ตอรืออีเจอสักทีAmตอรืออีจวนคนA#ที่.. คนที่ดีต่อCใจหาFก.. มีใครคิดเหมือนกัAmไม่ใช่คบแค่สองวัA#น  เยกันแล้วทิ้งCไป

เรFา.. นั้นอดมาแสนนาAmห่างหายไปกับกาA#ร..ฟีทเจอริ่งมาหลายปีCFยู่..กะไม่ใช่โหม๋ ไม่ใช่โบร๊ะAmทีแต่แฟนนั้นไม่มีA#  คู่ซ้อมก็ไม่ยัC

หาAmก..ตอเช้าได้เจอDmใครถ้าถูกใA#จ  จะจุดCลูกทัดสักแFอยAmาก..มีใครมาดูDmแลจะตั้งA#หน้าเฟสให้แล ให้หรอยเลC | C

แต่ว่าตอนนี้A# มันได้แค่เพ้Cแต่ไม่รู้ว่าเธAmอคนนั้นคือใคDmหน้าตาเป็นแบบไหA#น กะไม่รู้C | C..หากมันยังไม่ถึA#ง..คิวของฉัCก็ได้แต่ทำAm ทำใจ และรอDmคอยมีคนอีกไม่A#น้อย.. ที่เหมือนกัCกำลังอยากได้F..

F | Am |A# | C |

 F ใครๆกะอยาก ใครๆกะอาจ ใครๆกะต้องการ Am มันเป็นอารมณ์ มันเป็นอาการของคนไม่บาย A# อาการอยากเย มันถูกใจกระวนกระวาย C ไม่ขี้ฉ้อ เป็นแฟนกันม้าย อาจโยเด้

A# | C |Am | Dm |
A# | C | C |

* | ** | *** |

มีคนอีกไม่A#น้อย.. ที่เหมือนกัCกำลังอยากเยF..คอร์ดเพลง เยเพ้อ บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง เย (เพ้อ) บ.เบิ้ล สามร้อยแม้ ตอรืออีเจอสักที ตอรืออีจวนคนที่ คนที่ดีต่อใจ หาก มีใครคิดเหมือนกัน ไม่ใช่คบแค่สองวัน เยกันแล้วทิ้งไป เรา นั้นอดมาแสนนาน ห่างหายไปกับการฟีทเจอริ่งมาหลายปี อยู่กะไม่ใช่โหม๋ ไม่ใช่โบร๊ะที แต่แฟนนั้นไม่มี คู่ซ้อมก็ไม่ยัง หากตอเช้าได้เจอใคร ถ้าถูกใจ จะจุดลูกทัดสักแพ อยากมีใครมาดูแล จะตั้งหน้าเฟสให้แล ให้หรอยเลย แต่ว่าตอนนี้ มันได้แค่เพ้อ แต่ไม่รู้ว่าเธอคนนั้นคือใคร หน้าตาเป็นแบบไหน กะไม่รู้ หากมันยังไม่ถึงคิวของฉัน ก็ได้แต่ทำ ทำใจ และรอคอย มีคนอีกไม่น้อย ที่เหมือนกัน กำลังอยากได้ ใครๆกะอยาก ใครๆกะอาจ ใครๆกะต้องการ มันเป็นอารมณ์ มันเป็นอาการของคนไม่บาย อาการอยากเย มันถูกใจกระวนกระวาย ไม่ขี้ฉ้อ เป็นแฟนกันม้าย อาจโยเด้ มีคนอีกไม่น้อย ที่เหมือนกัน กำลังอยากเย