ยอมแพ้แล้ว

PARATAแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ยอมแพ้แล้ว PARATA

D# | D# |A# | A# |

ต่อให้ฉันD#พยายามเท่าไรต่อให้D#ฉันจะจริงใจแค่ไหนก็ไปไม่ถึงA#ใจเธอ..  A#เธอคือคนD#เดียวที่ใจฉันฝันทุ่มเทD#ทุกทางให้เธอสำคัญก็ไม่ชนA#ะใจเธอ..  A#

ก็รู้Cm..ว่าคนที่ใช่ ไม่ต้อGmงพยายามและCmรู้..ว่าคนไม่ใช่มันน่Gmารำคาญผิดที่ฉัG#นมันคิดไปเอง ผิดที่ฉันA#มันคิดไปไกล..

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ชอยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ยอA#มยกธงไม่ฝืG#นต่อไปGm.. ต่อให้เธFmอคือคนที่ใช่A#แต่ฉัG#นคือคนไม่ใช่A#.. สำหรับเธอ

D# A# | Cm A# |G# Gm | G# A# |

ผิดเองD#ที่ได้แต่พยายามลืมคิดD#ว่าเธอไม่เคยต้องการหลงสร้างเป็นภาA#พลวงตา..  A#หมดแล้D#วความหวังที่ใจฉันมีหลีกทางให้เธอได้เดินสักทีไม่ควรเกะกA#ะสายตา..  A#

* | ** |

Cm A# | G# |Fm | Gm G |
Cm A# | G# | A# |

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ชอยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ยอA#มยกธงไม่ฝืG#นต่อไปGm.. ต่อให้เธFmอคือคนที่ใช่A#

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..รู้A#ตัวดีว่าฝืG#นไม่ไหGmว.. ในเมื่อฉัFmนคือคนไม่ใช่A#ทำอย่างไG#รฉันก็ไม่ใช่A#.. สำหรับเD#ธอ..