ยอมแพ้แล้ว

 ยอมแพ้แล้ว  PARATA  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATA
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: PARATAติดต่องานแสดง: 0898101669

D# | D# |A# | A# |

ต่อให้ฉันD#พยายามเท่าไรต่อให้D#ฉันจะจริงใจแค่ไหนก็ไปไม่ถึงA#ใจเธอ..  A#เธอคือคนD#เดียวที่ใจฉันฝันทุ่มเทD#ทุกทางให้เธอสำคัญก็ไม่ชนA#ะใจเธอ..  A#

ก็รู้Cm..ว่าคนที่ใช่ ไม่ต้อGmงพยายามและCmรู้..ว่าคนไม่ใช่มันน่Gmารำคาญผิดที่ฉัG#นมันคิดไปเอง ผิดที่ฉันA#มันคิดไปไกล..

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ชอยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ยอA#มยกธงไม่ฝืG#นต่อไปGm.. ต่อให้เธFmอคือคนที่ใช่A#แต่ฉัG#นคือคนไม่ใช่A#.. สำหรับเธอ

D# A# | Cm A# |G# Gm | G# A# |

ผิดเองD#ที่ได้แต่พยายามลืมคิดD#ว่าเธอไม่เคยต้องการหลงสร้างเป็นภาA#พลวงตา..  A#หมดแล้D#วความหวังที่ใจฉันมีหลีกทางให้เธอได้เดินสักทีไม่ควรเกะกA#ะสายตา..  A#

* | ** |

Cm A# | G# |Fm | Gm G |
Cm A# | G# | A# |

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ชอยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ยอA#มยกธงไม่ฝืG#นต่อไปGm.. ต่อให้เธFmอคือคนที่ใช่A#

ฉันยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..ในA#เมื่อมองไม่เห็G#นวี่แวGmว.. ที่เธFmอจะมาสนใA#ยอD#ม..แพ้A#...แล้Cmว..รู้A#ตัวดีว่าฝืG#นไม่ไหGmว.. ในเมื่อฉัFmนคือคนไม่ใช่A#ทำอย่างไG#รฉันก็ไม่ใช่A#.. สำหรับเD#ธอ..คอร์ดเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATA

เนื้อเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATAต่อให้ฉันพยายามเท่าไร ต่อให้ฉันจะจริงใจแค่ไหน ก็ไปไม่ถึงใจเธอ เธอคือคนเดียวที่ใจฉันฝัน ทุ่มเททุกทางให้เธอสำคัญ ก็ไม่ชนะใจเธอ ก็รู้ว่าคนที่ใช่ ไม่ต้องพยายาม และรู้ว่าคนไม่ใช่มันน่ารำคาญ ผิดที่ฉันมันคิดไปเอง ผิดที่ฉันมันคิดไปไกล ฉันยอมแพ้แล้ว ในเมื่อมองไม่เห็นวี่แวว ที่เธอจะมาสนใจ ชอยอมแพ้แล้ว ยอมยกธงไม่ฝืนต่อไป ต่อให้เธอคือคนที่ใช่ แต่ฉันคือคนไม่ใช่ สำหรับเธอ ผิดเองที่ได้แต่พยายาม ลืมคิดว่าเธอไม่เคยต้องการ หลงสร้างเป็นภาพลวงตา หมดแล้วความหวังที่ใจฉันมี หลีกทางให้เธอได้เดินสักที ไม่ควรเกะกะสายตา ฉันยอมแพ้แล้ว ในเมื่อมองไม่เห็นวี่แวว ที่เธอจะมาสนใจ ชอยอมแพ้แล้ว ยอมยกธงไม่ฝืนต่อไป ต่อให้เธอคือคนที่ใช่ ฉันยอมแพ้แล้ว ในเมื่อมองไม่เห็นวี่แวว ที่เธอจะมาสนใจ ยอมแพ้แล้ว รู้ตัวดีว่าฝืนไม่ไหว ในเมื่อฉันคือคนไม่ใช่ ทำอย่างไรฉันก็ไม่ใช่ สำหรับเธอ