ยืมตังค์ 200

 มิน เฉาก๊วย  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยืมตังค์ 200 มิน เฉาก๊วย
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิน เฉาก๊วยเรียบเรียง: มิน เฉาก๊วยสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ด

Bm | Bm |D | D |
Bm | Bm |D | D |

 Bm  ตื่นนอDนตอนเช้Gา..ก็ต้องรีบไปAหาถอน Bm  เมื่อวาDนก่อนนอGน ตอกเข่าไปหลาAยโบกคัน Bm  มันเป็Dนมึน ๆG สิอ้วกแตAกฉับพรัGน โอ้ยAยย..

 Bm  ถอนเข่Dาไปแล้Gว กะเซิงวะA เซิงคือ Bm  กระชุ่DมกระชวGย เหล่ายาดอAงของฉัน Bm  เอ้าเบิ้Dดอีกแล่Gว ละของขาดเบิ้ดวัGน โอ้ยAยย..

ยืมตังค์200Bm 200D ไปซื้อGยาดอAสิเอามาถอBmน มาถอDน มากิGนนำกัAอย่ามัวชักช้Bmา เร็ว ๆD  เองมัGนเพื่อนกัAไม่เกิGน 3 วัน เดี๋ยวให้คืA

ยืมตังค์200Bm 200D ไปซื้อGยาดอAสิเอามาถอBmน มาถอDน มากิGนนำกัAอย่ามัวชักช้Bmา เร็ว ๆD  เองมัGนเพื่อนกัAไม่เกิGน 3 วัน เดี๋ยวให้คืAไอ้ห่าเอย

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |

* | ** | *** | **** |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |ฟังเพลง - ยืมตังค์ 200 มิน เฉาก๊วย - YouTube

เนื้อเพลง ยืมตังค์200 มิน เฉาก๊วยตื่นนอนตอนเช้าก็ต้องรีบไปหาถอน เมื่อวานก่อนนอน ตอกเข่าไปหลายโบกคัน มันเป็นมึนๆสิอ้วกแตกฉับพรัน โอ้ยยย ถอนเข่าไปแล้ว กะเซิงวะ เซิงคือ กระชุ่มกระชวย เหล่ายาดองของฉัน เอ้าเบิ้ดอีกแล่ว ละของขาดเบิ้ดวัน โอ้ยยย ยืมตังค์200 200 ไปซื้อยาดอง สิเอามาถอน มาถอน มากินนำกัน อย่ามัวชักช้า เร็วๆเองมันเพื่อนกัน ไม่เกิน 3 วัน เดี๋ยวให้คืน ยืมตังค์200 200 ไปซื้อยาดอง สิเอามาถอน มาถอน มากินนำกัน อย่ามัวชักช้า เร็วๆเองมันเพื่อนกัน ไม่เกิน 3 วัน เดี๋ยวให้คืน ไอ้ห่าเอย