ยืมตังค์ 200

มิน เฉาก๊วย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ยืมตังค์ 200 - มิน เฉาก๊วย

Bm | Bm |D | D |
Bm | Bm |D | D |

 Bm  ตื่นนอDนตอนเช้Gา..ก็ต้องรีบไปAหาถอน Bm  เมื่อวาDนก่อนนอGน ตอกเข่าไปหลาAยโบกคัน Bm  มันเป็Dนมึน ๆG สิอ้วกแตAกฉับพรัGน โอ้ยAยย..

 Bm  ถอนเข่Dาไปแล้Gว กะเซิงวะA เซิงคือ Bm  กระชุ่DมกระชวGย เหล่ายาดอAงของฉัน Bm  เอ้าเบิ้Dดอีกแล่Gว ละของขาดเบิ้ดวัGน โอ้ยAยย..

ยืมตังค์200Bm 200D ไปซื้อGยาดอAสิเอามาถอBmน มาถอDน มากิGนนำกัAอย่ามัวชักช้Bmา เร็ว ๆD  เองมัGนเพื่อนกัAไม่เกิGน 3 วัน เดี๋ยวให้คืA

ยืมตังค์200Bm 200D ไปซื้อGยาดอAสิเอามาถอBmน มาถอDน มากิGนนำกัAอย่ามัวชักช้Bmา เร็ว ๆD  เองมัGนเพื่อนกัAไม่เกิGน 3 วัน เดี๋ยวให้คืAไอ้ห่าเอย

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |

* | ** | *** | **** |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |