7นาที

  7นาที   L.กฮ.   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 7นาที L.กฮ. TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: วง L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

 F#m   เขาหวังแค่ 7นาทีD ต้องการแค่เพียงเท่านี้    เขาไม่ได้รู้สึกดีE เขาไม่มีความจริงใจF#m    เขาเพียงแต่คิดจะหลDอก เขาบอกว่าเธอมันง่Aาย    เขาแค่ต้องการสะใจE

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E | E |

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |

 F#m   คุยกันเป็นปี มีความหมาDยอะไร A   เขาไม่ต้องการหัวใจE F#m   เขาบอกคิดถึง เขาคิดถึงDอะไร A   ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้E

 F#m   เขาบอกไม่เคยทำแบบนี้Dให้ใคร A   เธอก็เลยเชื่อใจE F#m   เขาบอกว่ารัก รักคนนี้Dจะตาย A   แล้วสุดท้ายเป็นไงE

 F#m   เขาหวังแค่ 7นาทีD ต้องการแค่เพียงเท่านี้    เขาไม่ได้รู้สึกดีE เขาไม่มีความจริงใจF#m    เขาเพียงแต่คิดจะหลDอก เขาบอกว่าเธอมันง่Aาย    เขาแค่ต้องการสะใจE

 F#m   เขาหวังแค่ 7นาทีD ต้องการแค่เพียงเท่านี้    เขาไม่ได้รู้สึกดีE เขาไม่มีความจริงใจF#m    เขาเพียงแต่คิดจะหลDอก เขาบอกว่าเธอมันง่Aาย    เขาแค่ต้องการสะใจE เขาเลยจากไปไม่แคร์

F#m | F#m |F#m | F#m |

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |

* | ** |

F#m | F#m | ( x4 ) | F#m |คอร์ดเพลง 7นาที L.กฮ. TMG

เนื้อเพลง 7นาที L.กฮ. TMGเขาหวังแค่ 7นาที ต้องการแค่เพียงเท่านี้ เขาไม่ได้รู้สึกดี เขาไม่มีความจริงใจ เขาเพียงแต่คิดจะหลอก เขาบอกว่าเธอมันง่าย เขาแค่ต้องการสะใจ คุยกันเป็นปี มีความหมายอะไร เขาไม่ต้องการหัวใจ เขาบอกคิดถึง เขาคิดถึงอะไร ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น เขาบอกไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร เธอก็เลยเชื่อใจ เขาบอกว่ารัก รักคนนี้จะตาย แล้วสุดท้ายเป็นไง เขาหวังแค่ 7นาที ต้องการแค่เพียงเท่านี้ เขาไม่ได้รู้สึกดี เขาไม่มีความจริงใจ เขาเพียงแต่คิดจะหลอก เขาบอกว่าเธอมันง่าย เขาแค่ต้องการสะใจ เขาหวังแค่ 7นาที ต้องการแค่เพียงเท่านี้ เขาไม่ได้รู้สึกดี เขาไม่มีความจริงใจ เขาเพียงแต่คิดจะหลอก เขาบอกว่าเธอมันง่าย เขาแค่ต้องการสะใจ เขาเลยจากไปไม่แคร์