เหงาเศร้าหน้าต่าง

วงกลม, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหงาเศร้าหน้าต่าง วงกลม

D | G |D | Gm |

 D ฉันเห็นเธอนั่งเหม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าต่าG  ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นเป็นอะไรD  ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นคิดถึงใคDร โอ๊ะโอ้ว..

 D จะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำคาG  เพราะมัGmนไม่ใช่เรื่องของฉัD  แต่มันGmคงสำคัญกับเธDอ โอ๊ะโอ้ว..

เป็นห่วEmงเป็นใย เธอรู้Gบ้างไหมว่าใคEmรคนหนึ่ง..มันเฝ้าGคอยหา..แต่เธAอ..

แค่อยากรู้Dว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรือเธอคิดถึงใคBmร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียวอยู่ที่ข้างหน้าต่Gาง.. โว้A..อันที่จริDงข้างใต้ต้นไม้ยังมียังมีลมผ่านพัดผ่าBmน นี่เธอก็ยังจะมองมองข้ามมันไปG.. โอ้Aว..โลกใบนี้Dยังมีอะไรมากมายที่ต้องเจอต้องผ่าBmน สิ่งที่เธอต้องการแม้จะยาวไกG | Gmล..จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน

D | G Gm |

 D ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเจG  เรื่อGmงที่ร้าย ๆD .. ใคGmรก็ต้องเป็นอย่างนั้Dน โอ๊ะโอ้ว.. D จะกล่าวว่าเธอบ้า นั้นก็คงไม่ใช่G  เพราะคนGmบ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้D  แต่เธGmอสติยังดีD โอ๊ะโอ้ว..

* | ** |

D | G |D | A |
D | G Gm |D | A |

** |

D | G Gm | D |