เหงาเศร้าหน้าต่าง

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง วงกลม
สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

D | G |D | Gm |

 D ฉันเห็นเธอนั่งเหม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าต่าG  ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นเป็นอะไรD  ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นคิดถึงใคDร โอ๊ะโอ้ว..

 D จะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำคาG  เพราะมัGmนไม่ใช่เรื่องของฉัD  แต่มันGmคงสำคัญกับเธDอ โอ๊ะโอ้ว..

เป็นห่วEmงเป็นใย เธอรู้Gบ้างไหมว่าใคEmรคนหนึ่ง..มันเฝ้าGคอยหา..แต่เธAอ..

แค่อยากรู้Dว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรือเธอคิดถึงใคBmร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียวอยู่ที่ข้างหน้าต่Gาง.. โว้A..อันที่จริDงข้างใต้ต้นไม้ยังมียังมีลมผ่านพัดผ่าBmน นี่เธอก็ยังจะมองมองข้ามมันไปG.. โอ้Aว..โลกใบนี้Dยังมีอะไรมากมายที่ต้องเจอต้องผ่าBmน สิ่งที่เธอต้องการแม้จะยาวไกG | Gmล..จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน

D | G Gm |

 D ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเจG  เรื่อGmงที่ร้าย ๆD .. ใคGmรก็ต้องเป็นอย่างนั้Dน โอ๊ะโอ้ว.. D จะกล่าวว่าเธอบ้า นั้นก็คงไม่ใช่G  เพราะคนGmบ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้D  แต่เธGmอสติยังดีD โอ๊ะโอ้ว..

* | ** |

D | G |D | A |
D | G Gm |D | A |

** |

D | G Gm | D |คอร์ดเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง วงกลม

เนื้อเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง วงกลมฉันเห็นเธอนั่งเหม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าต่าง ไม่รู้ว่าเธอนั่นเป็นอะไร ไม่รู้ว่าเธอนั่นคิดถึงใคร โอ๊ะโอ้ว จะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำคาญ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่มันคงสำคัญกับเธอ โอ๊ะโอ้ว เป็นห่วงเป็นใย เธอรู้บ้างไหม ว่าใครคนหนึ่งมันเฝ้าคอยหาแต่เธอ แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง โว้ อันที่จริงข้างใต้ต้นไม้ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน นี่เธอก็ยังจะมอง มองข้ามมันไป โอ้ว โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องผ่าน สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไกล จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเจอ เรื่องที่ร้ายๆใครก็ต้องเป็นอย่างนั้น โอ๊ะโอ้ว จะกล่าวว่าเธอบ้า นั้นก็คงไม่ใช่ เพราะคนบ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้ แต่เธอสติยังดี โอ๊ะโอ้ว