บ่อยากเป็นสาว

 น้องไอซ์ สารคาม ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่อยากเป็นสาว น้องไอซ์ สารคาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ๋ โก๋ดงเรียบเรียง: ชมภู ณ ดอนกู่สังกัดค่าย: Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796

A#m | F# |G# | G# |
A#m | C# |G# | G# | A#m |

ตอนนี้A#mหนูยังบ่เป็นสาC#เว้าเรื่องผู้บ่าG#วล่ะหนูยังบ่เข้าใA#mมีแฟA#mนแล้วมันดีจังได๋C#ซุมพวกผู้ใหG#ญ่เขามีกันแซว ๆA#m

ให้มันม่วF#น หรือจังได๋G#เห็นอกหัFmก..กันเป็นแถA#mมันม่วD#mนส่ำเต้นยางบ่แหล่G#เล่นบักดีดลูกแก้G#ว หนูว่าเป็นตาม่วนกั่A#m

แม่บอกว่A#mา..ให้ตั้งใจเรีC#ยนฝึกหัดอ่านเขียG#น  เป็นเด็กดีA#mสอA#mบให้มันได้เกรด 4C#เป็นสาว สิมีG#ผู้บ่าวมาจีบหลA#mายโอ้F#ย  สิเฮ็ดจังได๋G#หนูบ่อยากใหD#mญ่ ละบ่อยG#ากเป็นสาA#m

A#m | C# |G# | A#m |

บ่A#m บ่อยากเป็นสาC#ย่านถืก..ผู้บ่าG#วมาทำให้อกหัA#mหนูย่าA#mน ย่านเรื่องความฮัC#เห็นเอื้อยอกหัG#ก มาฮ้องไห้ฟูมฟาA#m

ไสว่าF#มันคือดีคักแท้G#ความฮักนี่แหD#mม ไสว่ามีความสุขหลA#mายบ่ทันดD#mน ก็เห็นมานั่งเสียใD#mเห็นเอื้อยฮ้องไห้G# สะมาเป็นตาย่านคัA#m

 A#m   ย่านผู้บ่าวสิมาเฮ็ดให้เสียใจA#m    ให้หนูฮ้องไห้คือเด้น้A#m    เป็นเด็กน้อยคือเก่าไD#m | G#ด้บ่..    โอ๊ยมันม่วนกะG# | G#ด้อ..    เลยบ่อยากเป็นสาA#mว..

A#m | C# | G# | A#m |
A#m | C# | G# | F# | G# | A#m |

* |

A#m | C# |G# | A#m |

** | *** | **** |

A#m | C# | G# | G# | A#m |คอร์ดเพลง บ่อยากเป็นสาว น้องไอซ์ สารคาม

เนื้อเพลง บ่อยากเป็นสาว น้องไอซ์ สารคามตอนนี้หนูยังบ่เป็นสาว เว้าเรื่องผู้บ่าวล่ะหนูยังบ่เข้าใจ มีแฟนแล้วมันดีจังได๋ ซุมพวกผู้ใหญ่เขามีกันแซวๆให้มันม่วน หรือจังได๋ เห็นอกหักกันเป็นแถว มันม่วนส่ำเต้นยางบ่แหล่ว เล่นบักดีดลูกแก้ว หนูว่าเป็นตาม่วนกั่ว แม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียน ฝึกหัดอ่านเขียน เป็นเด็กดี สอบให้มันได้เกรด 4 เป็นสาว สิมีผู้บ่าวมาจีบหลาย โอ้ย สิเฮ็ดจังได๋ หนูบ่อยากใหญ่ ละบ่อยากเป็นสาว บ่ บ่อยากเป็นสาว ย่านถืกผู้บ่าวมาทำให้อกหัก หนูย่าน ย่านเรื่องความฮัก เห็นเอื้อยอกหัก มาฮ้องไห้ฟูมฟาย ไสว่ามันคือดีคักแท้ ความฮักนี่แหม ไสว่ามีความสุขหลาย บ่ทันดน ก็เห็นมานั่งเสียใจ เห็นเอื้อยฮ้องไห้ สะมาเป็นตาย่านคัก ย่านผู้บ่าวสิมาเฮ็ดให้เสียใจ ให้หนูฮ้องไห้คือเด้น้อ เป็นเด็กน้อยคือเก่าได้บ่ โอ๊ยมันม่วนกะด้อ เลยบ่อยากเป็นสาว