บอกใจว่าให้พอ

 บอกใจว่าให้พอ  SOLOIST  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บอกใจว่าให้พอ SOLOIST

 Bm  ฉันจำได้.. G  เราสัญญาต่าง ๆ มากมาBmย.. G  พยามที่สุดจนถึงวันนี้F#m.. F#m  เหนือฟ้ายังมีฟ้าAอยู่..   ผมก็รู้Aว่าคุณต้องไป..

ไม่ไหGวก็ต้องไหว ถ้ายืนยันว่าจะไปถ้าผิดที่ฉันAคนนี้ ก็เอาที่เธอสบายใจพร้อมรับควาF#mมเป็นจริงที่เธอจะทิ้งถึงยากเท่าไหร่เผื่Bmออะไร ๆ มันเปลี่ยนไปในทางที่ดี

ไม่Gโกรธแค้นเคืองใจ แม้เธอควงแขนใครโยนAใจเข้ากองเพลิง ผมเดินเข้ากองไฟเจ็F#mบครั้งนี้ก็ไม่โทษเธอไม่เผลอไปโกรธใครเพื่Bmอนก็ยังมาย้ำให้กู มึงดูซิเป็นยังไง

บอกใBmจว่าให้พอ ไม่มีใครให้รอ G และเธอก็ไปแม้ลึกข้างในนี้มันจะท้อ Bm ขอเวลา จะเร็วหรือช้า G ยังติดที่ว่าไม่มีปัญญาจะลืมภาพเธอ F#m ฉันคงจะยิ้มแต่ก็ไม่ทักถ้าผ่านมาเจอ..A

ขอบคุณที่เคยรักกัF#mและเธอก็ทิ้งฉัAน.. ไม่เป็นอะไร

เธอมีGกำลังพลเป็นทัพ และเข้ามาตีใจยับเยินและแม้Aว่าเธอจะน่ารัก แต่เหมือนว่าเธอจะร้ายเกินบางครั้F#mงเราควรจะพอ และไม่ต้องรอว่าใครจะกลับมาฉันBmยังทรมารเมื่อภาพวันวานปรากฏทุกครั้งที่หลับตGภาวนาให้เขาจริงใจและรักเธอไปให้ได้ตลอAจุดที่เขาได้ยืนมันคงจะดีตรงนี้ฉันผ่านมาก่อF#mเจ็บในใจจนไม่ไปสอบ หมดอนาคตล่ะไอ้หอBmทนไม่ไหวกูอยากจะร้อง

จะไม่ว่าอะไรGที่ทำให้ใจเธอเปลี่ยนผันทำให้ใจเธอเกลียดฉัน Aใจตอนนี้ก็ดื้อรันฝืนเอาไว้แต่ใจก็ลอF#mย เธอบอกฉันว่าไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยฉันก็พBmอและไม่ต้องรอให้คุณไปต่Aจะให้ผมโสดก็คงต้องยอGม คนแพ้ก็น้ำตานองมีบางชวงบางตอAนเห็นเธอมานอนที่แท้แล้วหลอนกัญชาจะให้ผมโสดก็คงต้องยF#mอม คนแพ้ก็น้ำตานองสุขใจของเธอก็พBmแค่กอดตัวเองแล้วบอกกับใจว่ายังต้องไหว

* | ** | *** |

Bm | A | F#m | Bm |คอร์ดเพลง บอกใจว่าให้พอ SOLOIST

เนื้อเพลง บอกใจว่าให้พอ SOLOISTฉันจำได้ เราสัญญาต่างๆมากมาย พยามที่สุดจนถึงวันนี้ เหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่ ผมก็รู้ว่าคุณต้องไป ไม่ไหวก็ต้องไหว ถ้ายืนยันว่าจะไป ถ้าผิดที่ฉันคนนี้ ก็เอาที่เธอสบายใจ พร้อมรับความเป็นจริงที่เธอจะทิ้งถึงยากเท่าไหร่ เผื่ออะไรๆมันเปลี่ยนไปในทางที่ดี ไม่โกรธแค้นเคืองใจ แม้เธอควงแขนใคร โยนใจเข้ากองเพลิง ผมเดินเข้ากองไฟ เจ็บครั้งนี้ก็ไม่โทษเธอไม่เผลอไปโกรธใคร เพื่อนก็ยังมาย้ำให้กู มึงดูซิเป็นยังไง บอกใจว่าให้พอ ไม่มีใครให้รอ และเธอก็ไปแม้ลึกข้างในนี้มันจะท้อ ขอเวลา จะเร็วหรือช้า ยังติดที่ว่าไม่มีปัญญาจะลืมภาพเธอ ฉันคงจะยิ้มแต่ก็ไม่ทักถ้าผ่านมาเจอ ขอบคุณที่เคยรักกัน และเธอก็ทิ้งฉัน ไม่เป็นอะไร เธอมีกำลังพลเป็นทัพ และเข้ามาตีใจยับเยิน และแม้ว่าเธอจะน่ารัก แต่เหมือนว่าเธอจะร้ายเกิน บางครั้งเราควรจะพอ และไม่ต้องรอว่าใครจะกลับมา ฉันยังทรมารเมื่อภาพวันวานปรากฏทุกครั้งที่หลับตา ภาวนาให้เขาจริงใจและรักเธอไปให้ได้ตลอด จุดที่เขาได้ยืนมันคงจะดีตรงนี้ฉันผ่านมาก่อน เจ็บในใจจนไม่ไปสอบ หมดอนาคตล่ะไอ้หอก ทนไม่ไหวกูอยากจะร้อง จะไม่ว่าอะไรที่ทำให้ใจเธอเปลี่ยนผัน ทำให้ใจเธอเกลียดฉัน ใจตอนนี้ก็ดื้อรัน ฝืนเอาไว้แต่ใจก็ลอย เธอบอกฉันว่าไม่ต้องคอย ไม่ต้องคอยฉันก็พอและไม่ต้องรอให้คุณไปต่อ จะให้ผมโสดก็คงต้องยอม คนแพ้ก็น้ำตานอง มีบางชวงบางตอนเห็นเธอมานอน ที่แท้แล้วหลอนกัญชา จะให้ผมโสดก็คงต้องยอม คนแพ้ก็น้ำตานอง สุขใจของเธอก็พอ แค่กอดตัวเองแล้วบอกกับใจว่ายังต้องไหว