บักจีเหลิน

 จีเหลิน สายหมอบ  บักจีเหลิน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธน ธนันธรสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0890770958

D | Bm |G | A | A |
D | Bm |G | A | A |

เป็นผู้บ่าวขึ้นใหDม่ จีบสาวบ่ทันเป็Bmเลิกเรียนแล่นเล่Gนเป็นหมู่เด็กน้อDหมู่รุ่นเดียวกัBmนกับอ้ายมันมีน้อBmผูกเสี่ยวกับเด็กน้อGย ป.3 ป.4A

โรงเรียนบ่เคยขาDด ขี้คล้านกะโทรไปตั๋วBmครูว่าข่อยปวดหัGว มื้อนี้ขอลาป่Aวยเด้อคุณครูเด้D | D | A | Aอ...

หัวแต่ขึ้น ม.2D โรงเรียนกะสาวหลBmายอยากจีบกะอยากอาGย ย้อนมีแต่คนส่Aว่าอ้ายเยี่ยวใส่บ่อDน ว่าอ้ายนอนตื่นสาBmเว้ามากะอยากอาGย ว่าอ้ายใส่แพมเพิAจั่งแม่นเพิ่นคัD | Dก..        คือบ่หลูโตนข่อยแA | Aหน่..

อยากมีผู้สาGวคือกันเด้หล่Dมาฮักกันน้องหล่Aา อย่าหัวซาคำเพิ่D | A

เซาเยี่ยวแล้วครัDบ เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครัBmเซ่าใส่แล้วครัDบ เซาใส่แพมเพิสแล้วครัA | Aบ...เอาซั่นเบ๊Dาะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่Bmเอาซั่นเบ๊Dาะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายA | Aบ่..

D | Bm |D | A | A |
G | D |A | D |G | A | A |

* | ** | *** | **** |

D | Bm |D | A | A |

*** | **** |

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

D | Bm | D | A | A | D |คอร์ดเพลง บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ

เนื้อเพลง บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบเป็นผู้บ่าวขึ้นใหม่ จีบสาวบ่ทันเป็น เลิกเรียนแล่นเล่นเป็นหมู่เด็กน้อย หมู่รุ่นเดียวกันกับอ้ายมันมีน้อย ผูกเสี่ยวกับเด็กน้อย ป3 ป4 โรงเรียนบ่เคยขาด ขี้คล้านกะโทรไปตั๋วครู ว่าข่อยปวดหัว มื้อนี้ขอลาป่วย เด้อคุณครูเด้อ หัวแต่ขึ้น ม2 โรงเรียนกะสาวหลาย อยากจีบกะอยากอาย ย้อนมีแต่คนส่า ว่าอ้ายเยี่ยวใส่บ่อน ว่าอ้ายนอนตื่นสาย เว้ามากะอยากอาย ว่าอ้ายใส่แพมเพิส จั่งแม่นเพิ่นคัก คือบ่หลูโตนข่อยแหน่ อยากมีผู้สาวคือกันเด้หล่ะ มาฮักกันน้องหล่า อย่าหัวซาคำเพิ่น เซาเยี่ยวแล้วครับ เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครับ เซ่าใส่แล้วครับ เซาใส่แพมเพิสแล้วครับ เอาซั่นเบ๊าะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่ เอาซั่นเบ๊าะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่ มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่