บักจีเหลิน

จีเหลิน สายหมอบ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

บักจีเหลิน - จีเหลิน สายหมอบ

D | Bm |G | A | A |
D | Bm |G | A | A |

เป็นผู้บ่าวขึ้นใหDม่ จีบสาวบ่ทันเป็Bmเลิกเรียนแล่นเล่Gนเป็นหมู่เด็กน้อDหมู่รุ่นเดียวกัBmนกับอ้ายมันมีน้อBmผูกเสี่ยวกับเด็กน้อGย ป.3 ป.4A

โรงเรียนบ่เคยขาDด ขี้คล้านกะโทรไปตั๋วBmครูว่าข่อยปวดหัGว มื้อนี้ขอลาป่Aวยเด้อคุณครูเด้D | D | A | Aอ...

หัวแต่ขึ้น ม.2D โรงเรียนกะสาวหลBmายอยากจีบกะอยากอาGย ย้อนมีแต่คนส่Aว่าอ้ายเยี่ยวใส่บ่อDน ว่าอ้ายนอนตื่นสาBmเว้ามากะอยากอาGย ว่าอ้ายใส่แพมเพิAจั่งแม่นเพิ่นคัD | Dก..        คือบ่หลูโตนข่อยแA | Aหน่..

อยากมีผู้สาGวคือกันเด้หล่Dมาฮักกันน้องหล่Aา อย่าหัวซาคำเพิ่D | A

เซาเยี่ยวแล้วครัDบ เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครัBmเซ่าใส่แล้วครัDบ เซาใส่แพมเพิสแล้วครัA | Aบ...เอาซั่นเบ๊Dาะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่Bmเอาซั่นเบ๊Dาะ เอาซั่นเบาะ มาเป็นแฟนกับอ้ายA | Aบ่..

D | Bm |D | A | A |
G | D |A | D |G | A | A |

* | ** | *** | **** |

D | Bm |D | A | A |

*** | **** |

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

D | Bm | D | A | A | D |