บ๊ายบาย...นายพลาสติก (Kami7 Go Green)

 บ๊ายบาย...นายพลาสติก  BNK48  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ๊ายบายนายพลาสติก BNK48
เนื้อร้อง/ทำนอง: Pongchuk Pissathanporn, Tanupop Notayanontดนตรี: Pongchuk Pissathanporn, Tanupop Notayanontเรียบเรียง: Tanupop Notayanont

ไปA ๆ ไป ๆ ไปG#mเลย ไป ๆ ไปเซ่ไปF#m ๆ ไป ๆ ไปEเลยไปนาย..พลาสติกไปA ๆ ไป ๆ ไปG#mเลย ไป ๆ ไปเซ่ไปF#mเลยไป ไป ๆ .B. พลาสติก บ๊ายบา(E)

A | A |G#m | C#m |F#m | B |E | E |

ก็บอกไปเลยไม่รัF#mบ ก็บอกไปเลยไม่สBไม่อยากจะเจอหรอกนาG#mยตัวร้ายก็บอกไปเลยไม่เอF#mา  offer ก็จะไม่เอBไม่อยากจะเป็นภารG#mะกันอีกทิ้งก็ยังไม่ไF#mป กำจัดก็ยังไม่หาBทำไมร้ายG#mอย่างนี้C#mเอาหละต้อง Say Good ByF#meนี่เธอมันตัวร้าBย บ๊ายบายกันสักทีE

 B | E | A                 ก็คนมันใจง่าG#mหลอF#mกให้ใช้มาตั้งนาB C  เผลอไปติดพัDน เข้าขั้นรักเลE

จาAกนี้จะไม่ยอมหัวใG#mจ..ฉันต้องยอมตัดใF#mจ นายทำให้โลกวุ่นวาEยนัAกหBนาเข็ดAเเล้ว คงต้องจำฝังใG#mจ ต้องขอC#mลาไม่F#mเอาดีกว่า.. B  พลาสติกบ๊ายบาE

ก่อนหยิบก็คงต้องคิF#mด  ดูเเลโลกเราสักนิBบอกลาไปเลยก็ยังG#mไม่สายฉันขอ Say Good byF#meก็เธอนี่มันตัวร้าBย บ๊ายบายกันสักทีE

* |

A | G#m |F#m | E |
A | G#m |F#m | B | B |

**** | ** | *** | **** |

ก็บอกไปเลยไม่รัF#mบ  ก็บอกไปเลยไม่สBไม่อยากจะเจอหรอกนาG#mยตัวร้ายฉันขอ Say Good byF#meก็เธอนี่มันตัวร้าBย บ๊ายบายกันสักทีE

ฉันขอ Say Good byF#meก็พลาสติกมันตัวร้Bาย บ๊ายบายกันสักทีE

* |คอร์ดเพลง บ๊ายบายนายพลาสติก BNK48

เนื้อเพลง บ๊ายบายนายพลาสติก BNK48ไปๆไปๆไปเลย ไปๆไปเซ่ ไปๆไปๆไปเลยไปนายพลาสติก ไปๆไปๆไปเลย ไปๆไปเซ่ ไปเลยไป ไปๆพลาสติก บ๊ายบาย ก็บอกไปเลยไม่รับ ก็บอกไปเลยไม่สน ไม่อยากจะเจอหรอกนายตัวร้าย ก็บอกไปเลยไม่เอา offer ก็จะไม่เอา ไม่อยากจะเป็นภาระกันอีก ทิ้งก็ยังไม่ไป กำจัดก็ยังไม่หาย ทำไมร้ายอย่างนี้ เอาหละต้อง Say Good Bye นี่เธอมันตัวร้าย บ๊ายบายกันสักที ก็คนมันใจง่าย หลอกให้ใช้มาตั้งนาน เผลอไปติดพัน เข้าขั้นรักเลย จากนี้จะไม่ยอมหัวใจ ฉันต้องยอมตัดใจ นายทำให้โลกวุ่นวายนักหนา เข็ดเเล้ว คงต้องจำฝังใจ ต้องขอลา ไม่เอาดีกว่า พลาสติกบ๊ายบาย ก่อนหยิบก็คงต้องคิด ดูเเลโลกเราสักนิด บอกลาไปเลยก็ยังไม่สาย ฉันขอ Say Good bye ก็เธอนี่มันตัวร้าย บ๊ายบายกันสักที ก็บอกไปเลยไม่รับ ก็บอกไปเลยไม่สน ไม่อยากจะเจอหรอกนายตัวร้าย ฉันขอ Say Good bye ก็เธอนี่มันตัวร้าย บ๊ายบายกันสักที ฉันขอ Say Good bye ก็พลาสติกมันตัวร้าย บ๊ายบายกันสักที