ฉันคิด

 Chilling Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันคิด Chilling Sunday
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tonn Sofaเรียบเรียง: SPOK, กรรกฎ แก้วพระคงคาโปรดิวเซอร์: โป โปษยะนุกูลสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

G# | Fm |A#m | D# | D#aug |

ฉันรู้G#ว่าเธอกำลังกังวล เธอบอกทางสายตาฉันรู้Fmว่าเธอไม่กล้าที่จะพูดจาเปิดหัวใจฉันรู้A#mว่าเธอกำลังอยากรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรD#..อยู่

อาจเพรG#าะเป็นเพียงเวลาไม่นานที่เราได้พบกันอาจเพรFmาะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ดูฉันสนใจอาจเพรA#mาะฉันไม่มองใครอาจเพราะฉันมองเพียงเธอคนเดีD#ยว

หากอยากถาC#ม.. ว่าฉันนั้นคิดอะไรD#ไหมก็จะขC#อ.. บอกเธอเลยว่าใช่D#  ฉันคิด

คิดว่าเธG#อเป็นคนน่ารักFmดีมีA#mใครมาด้วยหรือD#เปล่าถ้าไม่Cmมี  ก็อยาFmกจะชวนเธอพูA#mดคุยกันยาว ๆD#เพราะวันนี้G#บรรยากาศก็ดี้FmดีมีA#mเสียงเพลงและแสงD#ดาวถ้าไม่รีบไCmป  ก็อยู่F7คุยกันจนเช้A#mจนดาวหมดฟ้าD# จนเธอง่วงนอ(G#)

G# | Fm |A#m | D# |

เพราะฉันG#นั้นเคยได้เจอกับคนที่ตรงกับหัวใจแต่ฉัFmนก็คิดเบา ๆ และไม่ได้บอกกับเขาไปอาจเหมืA#mอนจะลืมกันF7ไปแต่ลึA#mก ๆ ฉันนั้นมันยังคD#ง.. เสียใจ

* | ** |

G# | Fm |A#m | D# |Cm | Fm |A#m | D# |

** |

G# | Fm |

ให้ดวงA#mดาวหมดฟ้D#า จะยอมให้นอน

G# | Fm |A#m | D# |G# |คอร์ดเพลง ฉันคิด Chilling Sunday

เนื้อเพลง ฉันคิด Chilling Sundayฉันรู้ว่าเธอกำลังกังวล เธอบอกทางสายตา ฉันรู้ว่าเธอไม่กล้าที่จะพูดจาเปิดหัวใจ ฉันรู้ว่าเธอกำลังอยากรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่ อาจเพราะเป็นเพียงเวลาไม่นานที่เราได้พบกัน อาจเพราะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ดูฉันสนใจ อาจเพราะฉันไม่มองใคร อาจเพราะฉันมองเพียงเธอคนเดียว หากอยากถาม ว่าฉันนั้นคิดอะไรไหม ก็จะขอ บอกเธอเลยว่าใช่ ฉันคิด คิดว่าเธอเป็นคนน่ารักดี มีใครมาด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็อยากจะชวนเธอพูดคุยกันยาวๆเพราะวันนี้บรรยากาศก็ดี้ดี มีเสียงเพลงและแสงดาว ถ้าไม่รีบไป ก็อยู่คุยกันจนเช้า จนดาวหมดฟ้า จนเธอง่วงนอน เพราะฉันนั้นเคยได้เจอกับคนที่ตรงกับหัวใจ แต่ฉันก็คิดเบาๆและไม่ได้บอกกับเขาไป อาจเหมือนจะลืมกันไป แต่ลึกๆฉันนั้นมันยังคง เสียใจ ให้ดวงดาวหมดฟ้า จะยอมให้นอน