ฉันคิด

Chilling Sunday, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันคิด - Chilling Sunday

G# | Fm |A#m | D# | D#aug |

ฉันรู้G#ว่าเธอกำลังกังวล เธอบอกทางสายตาฉันรู้Fmว่าเธอไม่กล้าที่จะพูดจาเปิดหัวใจฉันรู้A#mว่าเธอกำลังอยากรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรD#..อยู่

อาจเพรG#าะเป็นเพียงเวลาไม่นานที่เราได้พบกันอาจเพรFmาะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ดูฉันสนใจอาจเพรA#mาะฉันไม่มองใครอาจเพราะฉันมองเพียงเธอคนเดีD#ยว

หากอยากถาC#ม.. ว่าฉันนั้นคิดอะไรD#ไหมก็จะขC#อ.. บอกเธอเลยว่าใช่D#  ฉันคิด

คิดว่าเธG#อเป็นคนน่ารักFmดีมีA#mใครมาด้วยหรือD#เปล่าถ้าไม่Cmมี  ก็อยาFmกจะชวนเธอพูA#mดคุยกันยาว ๆD#เพราะวันนี้G#บรรยากาศก็ดี้FmดีมีA#mเสียงเพลงและแสงD#ดาวถ้าไม่รีบไCmป  ก็อยู่F7คุยกันจนเช้A#mจนดาวหมดฟ้าD# จนเธอง่วงนอ(G#)

G# | Fm |A#m | D# |

เพราะฉันG#นั้นเคยได้เจอกับคนที่ตรงกับหัวใจแต่ฉัFmนก็คิดเบา ๆ และไม่ได้บอกกับเขาไปอาจเหมืA#mอนจะลืมกันF7ไปแต่ลึA#mก ๆ ฉันนั้นมันยังคD#ง.. เสียใจ

* | ** |

G# | Fm |A#m | D# |Cm | Fm |A#m | D# |

** |

G# | Fm |

ให้ดวงA#mดาวหมดฟ้D#า จะยอมให้นอน

G# | Fm |A#m | D# |G# |