แค่คิดก็ผิด

 Chilling Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่คิดก็ผิด Chilling Sunday
เนื้อร้อง: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthanaทำนอง: Tan Liptapallop, Chilling Sundayเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Tan Liptapallopติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

ตอนDmaj7นี้เธอเป็นใคร  วันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจเธอคนเดิGmaj7มคงไม่กล้าทำอย่างนี้ที่วัDmaj7นนี้เธอพาใคร.. อีกคนมาข้างในหัวใจเธอทำร้าGmaj7ยฉันที่รักเธอคนนี้

วันนี้Amถ้าให้ตัวฉันลองเป็นเธอคงไม่B7มีทางทำเหมือนที่ฉันเจอจะไม่Emมีวันทำให้เธอร้องไห้A

แค่ฉันลองคิดดูGmaj7ก็รู้สึกผิดAแล้วฉันก็คF#mงไม่กล้าจะทำBmแล้วเมื่อฉันนึEmกว่าเธอกำลัAงนั่งเDmaj7 Am Dสียใจเเค่เท่านี้Gmaj7 น้ำตาก็เอ่อGmล้นมันเจ็F#mบเเทบทนไม่ไBmหวอยากจะรู้Emเธอทำได้ยังไงถ้าเป็นฉันAนั้นคงทำมันไม่ได้

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |

ฉันDmaj7ไม่ดียังไง  หรือว่าฉันนั้นพลาดอะไรแค่บอกกัGmaj7นฉันพร้อมรับฟังอย่างดีไม่ใช่กาDmaj7รที่เธอมีใคร  แก้ปัญหาด้วยการนอกใจถ้าเธอรักGmaj7กันต้องไม่ทำอย่างนี้

* | ** |

Am | B7 |Em | A |

** |

Gmaj7 Gm |

มันเจ็F#mบเเทบทนไม่ไBmหวอยากจะรู้Emเธอทำได้ยังไงถ้าเป็นฉันAนั้นคงทำมันไม่ได้

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |Dmaj7 |คอร์ดเพลง แค่คิดก็ผิด Chilling Sunday

เนื้อเพลง แค่คิดก็ผิด Chilling Sundayตอนนี้เธอเป็นใคร วันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจ เธอคนเดิมคงไม่กล้าทำอย่างนี้ ที่วันนี้เธอพาใคร อีกคนมาข้างในหัวใจ เธอทำร้ายฉันที่รักเธอคนนี้ วันนี้ถ้าให้ตัวฉันลองเป็นเธอ คงไม่มีทางทำเหมือนที่ฉันเจอ จะไม่มีวันทำให้เธอร้องไห้ แค่ฉันลองคิดดูก็รู้สึกผิดแล้ว ฉันก็คงไม่กล้าจะทำแล้ว เมื่อฉันนึกว่าเธอกำลังนั่งเสียใจ เเค่เท่านี้ น้ำตาก็เอ่อล้น มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว อยากจะรู้เธอทำได้ยังไง ถ้าเป็นฉันนั้นคงทำมันไม่ได้ ฉันไม่ดียังไง หรือว่าฉันนั้นพลาดอะไร แค่บอกกันฉันพร้อมรับฟังอย่างดี ไม่ใช่การที่เธอมีใคร แก้ปัญหาด้วยการนอกใจ ถ้าเธอรักกันต้องไม่ทำอย่างนี้ มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว อยากจะรู้เธอทำได้ยังไง ถ้าเป็นฉันนั้นคงทำมันไม่ได้