เพื่อนเจ้าสาว

 Chilling Sunday KQ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนเจ้าสาว Chilling Sunday feat. KQ
เนื้อร้อง: Panithi Lertudomthana, KQเรียบเรียง: Jittipon Thawornkit, Tan Liptapallopดนตรี: Tan Liptapallopติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

Em7 A | F#m7 B7#9 |
Em7 A | Dmaj7 |

 Em7 เคยมีคนได้พูดAมันเอาไว้ F#m7 ใครคนใดที่คว้าB7ช่อดอกไม้ Em7 จะได้เป็นเจ้าAสาวคนต่อไป  จะสมDmaj7หวังในเร็ววัน

 Em7 แต่ทำไมไม่รู้A ไม่เข้าใจ F#m7 ช่อดอกไม้ฉันคว้B7ามาเท่าไหร่  ก็Em7ไม่เคย..จะพAบอะไรอย่Dmaj7 D7างนั้น

เจอกับรัGกที่เหมือนจะดีA แต่ก็พังรัF#mกที่ต้องเสียใจB7..แทบทุกวัEmรักที่ไม่ต้องกาAร ไม่เป็นดั่Dmaj7 Am DงฝันจะมีไหGมรักแท้ที่เกิดAขึ้นกับฉันรัF#mกที่คอยห่วงแหB7นฉันทุกวันมีEmจริงๆอยู่ไหAม เข้ามาสักทีDmaj7

 Gm เห็นเธอไปยืนรอช่อดอกไม้Cหน้าเวที Dmaj7 ฉันไม่เข้าใจแต่มันคงเป็นประเพณี  ดูGmสาว ๆ ทุกคน เขาชูมืCออย่างกับเทพี  เจ้าสาAวเค้าพร้อมจะโยน ก็เตรียมรับกันให้ดี ๆ

Em7ามาลอยละล่อง ทุกคAนก็คอยจะจ้องมีความหวัF#m7งจะได้ผู้ เป็นคู่ครอB7งโดยละม่อม Em7 จะสาวโสดหรือสาวสอAงก็อยากจะแจมมั่งมันถึDmaj7งเวลากระโดดไป Rebound เหมือน Slam dunk Em7 เธอเจ็บช้ำเป็นสิบครั้Aงกับรักที่เสาะหา F#m7 เพราะช่อทิวลิปไม่ใช่คิวปิB7ดที่เหาะถลาผู้ชาEm7ยน่ะมีเป็นร้อย เธอดีดนิ้Aวเดี๋ยวมันก็ออกมาถ้ารับDmaj7แล้วไม่ได้ผัวก็ปล่อยมันตกใส่ชามกระเพาะปลา

* | ** |

เบื่อแล้Gวที่เชื่อว่ารักAไม่ทำร้ายกัF#mรักที่ต้องเสียB7ใจ..แทบทุกวัEmรักที่ไม่เคยAจะไม่เป็นดั่Dmaj7 Am DงฝันจะมีไหGมรักแท้ที่เกิดAขึ้นกับฉันรัF#mกที่คอยห่วงแหB7นฉันทุกวันมีEmจริงๆอยู่ไหAม เข้ามาสักทีDmaj7

Em7 A | F#m7 B7 | Em7 A | Dmaj7 |คอร์ดเพลง เพื่อนเจ้าสาว Chilling Sunday feat. KQ

เนื้อเพลง เพื่อนเจ้าสาว Chilling Sunday feat. KQเคยมีคนได้พูดมันเอาไว้ ใครคนใดที่คว้าช่อดอกไม้ จะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไป จะสมหวังในเร็ววัน แต่ทำไมไม่รู้ ไม่เข้าใจ ช่อดอกไม้ฉันคว้ามาเท่าไหร่ ก็ไม่เคยจะพบอะไรอย่างนั้น เจอกับรักที่เหมือนจะดี แต่ก็พัง รักที่ต้องเสียใจแทบทุกวัน รักที่ไม่ต้องการ ไม่เป็นดั่งฝัน จะมีไหมรักแท้ที่เกิดขึ้นกับฉัน รักที่คอยห่วงแหนฉันทุกวัน มีจริงๆอยู่ไหม เข้ามาสักที เห็นเธอไปยืนรอช่อดอกไม้หน้าเวที ฉันไม่เข้าใจแต่มันคงเป็นประเพณี ดูสาวๆทุกคน เขาชูมืออย่างกับเทพี เจ้าสาวเค้าพร้อมจะโยน ก็เตรียมรับกันให้ดีๆปามาลอยละล่อง ทุกคนก็คอยจะจ้อง มีความหวังจะได้ผู้ เป็นคู่ครองโดยละม่อม จะสาวโสดหรือสาวสองก็อยากจะแจมมั่ง มันถึงเวลากระโดดไป Rebound เหมือน Slam dunk เธอเจ็บช้ำเป็นสิบครั้งกับรักที่เสาะหา เพราะช่อทิวลิปไม่ใช่คิวปิดที่เหาะถลา ผู้ชายน่ะมีเป็นร้อย เธอดีดนิ้วเดี๋ยวมันก็ออกมา ถ้ารับแล้วไม่ได้ผัว ก็ปล่อยมันตกใส่ชามกระเพาะปลา เบื่อแล้วที่เชื่อว่ารักไม่ทำร้ายกัน รักที่ต้องเสียใจแทบทุกวัน รักที่ไม่เคยจะไม่เป็นดั่งฝัน จะมีไหมรักแท้ที่เกิดขึ้นกับฉัน รักที่คอยห่วงแหนฉันทุกวัน มีจริงๆอยู่ไหม เข้ามาสักที