Status

Chilling Sunday, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Status - Chilling Sunday

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |

 Em7  สถานการณ์ลำบาA7#9ก..   ตัดขาดจากคนหนึ่งคนDmaj7ไม่ไหว..    Bm7 Em7  ที่สองเราคุยกันอA7#9ยู่..   ก็ไม่รู้เธอคุยคนเดีDmaj7ยวใช่ไหม.. Bm7

ไม่มีสิทธิ์จะหวGmaj7ไม่มีสิทธิ์ทวDmaj7งความเป็นเจ้าของไม่มีสิEm7ทธิ์ครอบครDอง สักเสี้ยวหัวDmaj7ใจมันแค่เกิดคำถาGmaj7มขึ้นมาจาก..ควาF#m7มหวั่นไหวรู้Cฐานะของฉันแค่คนคุA

แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้Dmaj7คบ..กัน..F#m7หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัAm7ง..จนกลาDยเป็นรักGmaj7เธอความรักDmaj7ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ช่วยเลือกทาF#m7งให้ฉันเถอB7มันเจ็Em7บในความค้างคAา (แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ)

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |

 Em7  เธอคิดจริงจังหรือเปล่A7#9า..   หรือฉันแค่เพียงตัวเลือDmaj7กแก้เหงา..  Bm7 Em7  ความไม่ชัดเจนมันร้าA7#9ว..   มันเจ็บจนเหมือนจะตาDmaj7ยรู้ไหม..    Bm7

* | ** |

A#maj7 | A#maj7 |Am7 | Am7 |
G#maj7 | G#maj7 |G | A |

** |

ให้คุยให้ตายก็ไม่ได้Dmaj7คบ..      F#m7หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัAm7ง คาดหวัDงจนแพ้Gmaj7เธอความรักDmaj7ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ช่วยเลือกทาF#m7งให้ฉันเถอB7มันเจ็Em7บในความค้างคAา เพราะรักเข้าแล้ว..จนหมดใจ

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |