Status

 Chilling Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Status Chilling Sunday
เนื้อร้อง/ทำนอง: ว่านไฉ (อคิร วงษ์เซ็ง)เรียบเรียง: ว่านไฉ (อคิร วงษ์เซ็ง), Jittipon Thawornkitโปรดิวเซอร์: Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |

 Em7  สถานการณ์ลำบาA7#9ก..   ตัดขาดจากคนหนึ่งคนDmaj7ไม่ไหว..    Bm7 Em7  ที่สองเราคุยกันอA7#9ยู่..   ก็ไม่รู้เธอคุยคนเดีDmaj7ยวใช่ไหม.. Bm7

ไม่มีสิทธิ์จะหวGmaj7ไม่มีสิทธิ์ทวDmaj7งความเป็นเจ้าของไม่มีสิEm7ทธิ์ครอบครDอง สักเสี้ยวหัวDmaj7ใจมันแค่เกิดคำถาGmaj7มขึ้นมาจาก..ควาF#m7มหวั่นไหวรู้Cฐานะของฉันแค่คนคุA

แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้Dmaj7คบ..กัน..F#m7หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัAm7ง..จนกลาDยเป็นรักGmaj7เธอความรักDmaj7ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ช่วยเลือกทาF#m7งให้ฉันเถอB7มันเจ็Em7บในความค้างคAา (แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ)

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |

 Em7  เธอคิดจริงจังหรือเปล่A7#9า..   หรือฉันแค่เพียงตัวเลือDmaj7กแก้เหงา..  Bm7 Em7  ความไม่ชัดเจนมันร้าA7#9ว..   มันเจ็บจนเหมือนจะตาDmaj7ยรู้ไหม..    Bm7

* | ** |

A#maj7 | A#maj7 |Am7 | Am7 |
G#maj7 | G#maj7 |G | A |

** |

ให้คุยให้ตายก็ไม่ได้Dmaj7คบ..      F#m7หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัAm7ง คาดหวัDงจนแพ้Gmaj7เธอความรักDmaj7ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ช่วยเลือกทาF#m7งให้ฉันเถอB7มันเจ็Em7บในความค้างคAา เพราะรักเข้าแล้ว..จนหมดใจ

Dmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 |Gmaj7 |คอร์ดเพลง Status Chilling Sunday

เนื้อเพลง Status Chilling Sundayสถานการณ์ลำบาก ตัดขาดจากคนหนึ่งคนไม่ไหว ที่สองเราคุยกันอยู่ ก็ไม่รู้เธอคุยคนเดียวใช่ไหม ไม่มีสิทธิ์จะหวง ไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นเจ้าของ ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง สักเสี้ยวหัวใจ มันแค่เกิดคำถามขึ้นมาจากความหวั่นไหว รู้ฐานะของฉันแค่คนคุย แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้คบกัน หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจังจนกลายเป็นรักเธอ ความรักครึ่งๆกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ เธอคิดจริงจังหรือเปล่า หรือฉันแค่เพียงตัวเลือกแก้เหงา ความไม่ชัดเจนมันร้าว มันเจ็บจนเหมือนจะตายรู้ไหม ให้คุยให้ตายก็ไม่ได้คบ หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัง คาดหวังจนแพ้เธอ ความรักครึ่งๆกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ มันเจ็บในความค้างคา เพราะรักเข้าแล้ว จนหมดใจ