ช้ำใจ

 ช้ำใจ  มหาหิงค์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ช้ำใจ เอ มหาหิงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ มหาหิงค์

E | E |C#m7 | C#m7 |
A | G#m |F#m | B | E |

ถึงฉันจะดีสักเท่าEไหร่ถ้าเธอไม่รักC#mกันแล้วก็จบใช่ไหG#mม ฮา.. C#mฉันคงE/G#ไม่มีความหมAายเมื่อหัวใG#mจ..ของเธอเองมีเขC#m7เมื่อเรE/G#าจะเลิกEกัน

ความผูกพัF#mนธุ์เราวันนั้นเคยโอบกอดกัG#mในวันนี้ยังจำได้ดีF#m..ทุกการกระทำG#mแต่ตอนนี้F#m ดูท่าทีเหมือนเธอกำลัG#m7ง..ที่จะทิ้งกันเธอหลอกฉัF#mน เธอหลกให้รัB

กว่าฉั้นจะรักAใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธG#mอ เธอรู้ไหมมาหลอกให้รัAก แล้วก็เลิก แล้วก็หายไปทำแบบนี้G#m..ได้ยังไงกว่าฉั้นจะรักAใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธG#mอ ได้ยินไหมช้ำF#mใจ..  B    ช้ำใจจริงE ๆ

B | E |

ถึงฉันจะดีสักเท่าEไรถ้าเธอไม่รัC#mกกันแล้วก็จบใช่ไหG#mม ฮา..C#mถึงฉัE/G#นจะมีดอกไม้A..มาให้G#mคงไม่มีความหมC#m7าย ถ้าเธE/G#อจะทิ้งEกัน

* | ** |

E |

A | G#m |A | G#m |
A | G#m |F#m | B | B |

ฉันAต้องทำอย่างไรให้เธอกลับมG#mา ไม่รู้จริงๆแม้Aต้องทนเจ็บช้ำอีกซักเท่าไG#mร แค่ไหนก็ยอมขอAให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหG#mม ฉันยังเฝ้ารออยากให้เธF#mอกลับมาBหา

** |

เธอมาทิ้F#mง.. ตอนBฉันรัก..หมEดใจ..คอร์ดเพลง ช้ำใจ เอ มหาหิงค์

เนื้อเพลง ช้ำใจ เอ มหาหิงค์ถึงฉันจะดีสักเท่าไหร่ ถ้าเธอไม่รักกันแล้วก็จบใช่ไหม ฮา ฉันคงไม่มีความหมาย เมื่อหัวใจของเธอเองมีเขา เมื่อเราจะเลิกกัน ความผูกพันธุ์เราวันนั้นเคยโอบกอดกัน ในวันนี้ยังจำได้ดีทุกการกระทำ แต่ตอนนี้ ดูท่าทีเหมือนเธอกำลังที่จะทิ้งกัน เธอหลอกฉัน เธอหลกให้รัก กว่าฉั้นจะรักใครได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอ เธอรู้ไหม มาหลอกให้รัก แล้วก็เลิก แล้วก็หายไป ทำแบบนี้ได้ยังไง กว่าฉั้นจะรักใครได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอ ได้ยินไหม ช้ำใจ ช้ำใจจริงๆถึงฉันจะดีสักเท่าไร ถ้าเธอไม่รักกันแล้วก็จบใช่ไหม ฮา ถึงฉันจะมีดอกไม้มาให้ คงไม่มีความหมาย ถ้าเธอจะทิ้งกัน ฉันต้องทำอย่างไรให้เธอกลับมา ไม่รู้จริงๆแม้ต้องทนเจ็บช้ำอีกซักเท่าไร แค่ไหนก็ยอม ขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม ฉันยังเฝ้ารอ อยากให้เธอกลับมาหา เธอมาทิ้ง ตอนฉันรักหมดใจ