ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร

 แก๊งปากซอย  ดอน ปาละกุล  แสน นากา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร แสน นากา ดอน ปาละกุล (แก๊งปากซอย)

C Am | F G |
C Am | F G |

นานCแล้วที่แถวนี้Gไม่มีดอกAm Gไม้ฟ้าCไม่เคยสดใสGสวยงามอย่างวันAmนี้ตั้งแต่เธFอเข้ามาในสายCตาเธอไม่เคFยออกไปจากใจCฉันสบตาFทีไรรู้ไหมCใจมันอยากบอกว่าฉัGนเป็นแฟนของเธC Gอ..

เธอCทำให้แถวนี้Gกลายเป็นสวAm Gรรค์เนื้Cอในอกซ้ายฉัGนนับวันมันยิ่งAmเพ้อดอกความรักFมันบานเป็นชื่อCเธอตั้งแต่วันFแรกเจอเธอรู้CไหมคำFที่ยังไม่เคยCพูดไปอยากบอกว่าฉันGเป็นแฟนของเธC Gอ..

ฉันเป็นแฟนเธอแล้Cว เธอเป็นแฟนใคAmถามสักคำได้ไหFม ใครเป็นแฟนเธGถ้าว่ายังไม่มีC ถ้ายังหาไม่เจAmใครคนนั้นของFเธอก็Gอย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน

C |

มีCแจกันที่ยัGงไม่มีดอกAm Gไม้ฝันC ๆ ว่าดอกไม้Gต้องการมีแจAmกันก็เธอสวFยอย่างนี้ น่าดูCแลอยากเป็นคFนเทคแคร์เธอทุกCวันอยาFกให้รอยยิ้มที่เธอCให้กันมันแปลว่าฉันGเป็นแฟนของเธC Gอ..

** |

C G |

C G | Am G |C G | Am |
F C | F C |C G |

** | ** |

F | C |คอร์ดเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร แสน นากา ดอน ปาละกุล (แก๊งปากซอย)

เนื้อเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร แสน นากา ดอน ปาละกุล (แก๊งปากซอย)นานแล้วที่แถวนี้ไม่มีดอกไม้ ฟ้าไม่เคยสดใสสวยงามอย่างวันนี้ ตั้งแต่เธอเข้ามาในสายตา เธอไม่เคยออกไปจากใจฉัน สบตาทีไรรู้ไหมใจมัน อยากบอกว่าฉันเป็นแฟนของเธอ เธอทำให้แถวนี้กลายเป็นสวรรค์ เนื้อในอกซ้ายฉันนับวันมันยิ่งเพ้อ ดอกความรักมันบานเป็นชื่อเธอ ตั้งแต่วันแรกเจอเธอรู้ไหม คำที่ยังไม่เคยพูดไป อยากบอกว่าฉันเป็นแฟนของเธอ ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร ถามสักคำได้ไหม ใครเป็นแฟนเธอ ถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ ใครคนนั้นของเธอ ก็อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน มีแจกันที่ยังไม่มีดอกไม้ ฝันๆว่าดอกไม้ต้องการมีแจกัน ก็เธอสวยอย่างนี้ น่าดูแล อยากเป็นคนเทคแคร์เธอทุกวัน อยากให้รอยยิ้มที่เธอให้กัน มันแปลว่าฉันเป็นแฟนของเธอ