คุกเข่า

  คุกเข่า   Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คุกเข่า Cocktail ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAILดนตรี: ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

 C#  เพราะอะไรF#..             C#sus2/F       เธอจึงทิ้งฉันไปF#..   ฉันทำให้เธอผิดA#m7หวัง   ฉันทำให้เธอเจ็บG#ช้ำ..มากมายขนาดF#maj7ไหน    F#

 C#  ฉันรักเธF#อ..         C#/F     มากมายเท่าไรF#   เธอเองก็รู้ใช้A#m7ไหม   ว่าเธอจะมีความG#หมาย..กับฉันขนาดF#maj7ไหน   มากเท่าไรG#..

ฉันกำลังขอร้อF#งอ้อนวอนเธออย่าG#ไปทิ้งตัวลงคุกเข่Fmา กอดขาเธอเอาA#mไว้พนมสองมือขึ้นกราF#บกรานเธอโปรดอย่าG#ไปมันคงไม่มีประโยชFmน์ ถ้าคนมันหมดA#mใจ

แต่ถ้าตัวเธอยังรัF#ก.. ยังห่วงG#ใย..และถ้าอดีตของเรFmายังพอมีความA#mหมายได้โปรดอย่าจากฉัF# | G#นไป..ได้โปรดอย่าทำร้ายกั(F# | G#)นเลย..

F# | G# |Fm | A#m |
F# | G# |Fm | F |

 C#  ฉันผิดไปF#..          C#/F     แต่ไม่ได้ตั้งใจF#..   ต้นเหตุที่ฉันผิดA#m7พลั้ง   มันจะไม่มีอีกG#ครั้ง  ให้เธอโปรดมั่นใF#maj7จ.. G#  ฉันขอได้ไF# | G#หม..

* | * |

F# | G#* |

และหากว่าเธอยังรัF#ก.. ยังห่วงG#ใยหากว่าเธFmอยังมีน้ำใจให้ฉันA#mหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันใจน้อF#ย คอยเรื่อยG#ไปและหากว่าฉัFmนยังดีไม่พอก็จะขA#mอทำดีให้เธG#อได้เข้าF# | F#ใจได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลG#

F# | G# |Fm | A#m G# |
F# | G# |Fm | A#m |
F# | G# |F | A#m G# |
F# | F# |G# | G# |

* | ** | * | ** |คอร์ดเพลง คุกเข่า โอม คอกเทล COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง คุกเข่า Cocktail ค็อกเทลเพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวัง ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช้ไหม ว่าเธอจะมีความหมายกับฉันขนาดไหน มากเท่าไร ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่า กอดขาเธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ ถ้าคนมันหมดใจ แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ ต้นเหตุที่ฉันผิดพลั้ง มันจะไม่มีอีกครั้ง ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม และหากว่าเธอยังรัก ยังห่วงใย หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อย อย่าปล่อยให้ฉันใจน้อย คอยเรื่อยไป และหากว่าฉันยังดีไม่พอ ก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจ ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย