ได้บ่

 ได้บ่  หนุ่ม มีซอ  ลูกทุ่ง  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ได้บ่ หนุ่ม มีซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนุ่ม มีซอเรียบเรียง: ภานุพงศ์ บัวงาม (Pinn Boll)

เมิ่อคนFหนึ่งคน..ที่ต้องทนAmกับเหงาถูกพายุDmความเศร้า..ปกคลุCมหัวใจเคยFมีรัก แต่ต้องจาAmกกันไปไม่เคยสDmมดังใจ ไม่มีใคCรที่รักจริงโอ้F…ละหนAmอ... หDm | Cนอ..

และแล้Fววันนี้..ก็มีเธอAmเข้ามาเพียงแค่มอDmงสบตา ความเหนื่อยล้Cาก็หายไปใจFที่มันอ่อนแอ ก็เลยยอมแพ้Amให้เธอทั้งใจถูกความเหDmงาบังคับไป..ให้ใจCดวงนี้

อยากบอGmกว่าคิดจัง อยากพูดดัง Amๆ ว่าฉันรักเธออยากให้รู้Gmว่าใจมันเพ้อ..ถึงแค่เธFอนะคนดีอยากจะมีGmเธอเคียงข้างกาย..อยู่ตลอดไปAmอย่างนี้มัA#นก็คงจะดี ถ้าหากคนดีCไม่เปลี่ยนไป..C

แต่อย่ามาตั๋Fวให้คิดฮอด อย่ามาหลอAmกให้คิดถึงอย่ามาทำDmให้ซึ้ง แล้วก็เดินCจากไปคืนที่Fไม่มีแสงดาว วันที่เหน็บหนาAmวคงหายไปเพียงแค่เธDmอนะจริงใจ ได้ไหCม..(คนดีF..)(โอ้Am…ละหนDmอ... ได้บ่หนCอ..)

F | Am |Dm | C |

* | ** | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ได้บ่ หนุ่ม มีซอ

เนื้อเพลง ได้บ่ หนุ่ม มีซอเมิ่อคนหนึ่งคนที่ต้องทนกับเหงา ถูกพายุความเศร้าปกคลุมหัวใจ เคยมีรัก แต่ต้องจากกันไป ไม่เคยสมดังใจ ไม่มีใครที่รักจริง โอ้…ละหนอ หนอ และแล้ววันนี้ก็มีเธอเข้ามา เพียงแค่มองสบตา ความเหนื่อยล้าก็หายไป ใจที่มันอ่อนแอ ก็เลยยอมแพ้ให้เธอทั้งใจ ถูกความเหงาบังคับไปให้ใจดวงนี้ อยากบอกว่าคิดจัง อยากพูดดังๆว่าฉันรักเธอ อยากให้รู้ว่าใจมันเพ้อถึงแค่เธอนะคนดี อยากจะมีเธอเคียงข้างกายอยู่ตลอดไปอย่างนี้ มันก็คงจะดี ถ้าหากคนดีไม่เปลี่ยนไป แต่อย่ามาตั๋วให้คิดฮอด อย่ามาหลอกให้คิดถึง อย่ามาทำให้ซึ้ง แล้วก็เดินจากไป คืนที่ไม่มีแสงดาว วันที่เหน็บหนาวคงหายไป เพียงแค่เธอนะจริงใจ ได้ไหมคนดี โอ้…ละหนอ ได้บ่หนอ