ดีแตก

 กุ้งไทย สำเภาทอง  ดีแตก  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ดีแตก กุ้งไทย สำเภาทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: พาราโบริค มิวสิค เรคคอร์ด

A C#m | F#m |Bm E | A |
D E | C#m F#m |Bm E | A |

กับพี่Aเธอดีใจให้  กับชาDยอื่นไม่สนใจAตั้งแต่รัF#mกกันมา..มีแต่ความBmห่วงใยอะไร ๆD .. ก็ดูEดีจะแหลAงกี่คำก็หวาน  ดาร์ลิ่Dง ที่รัก ฮันนี่Aสิบเอ็ดเดือF#mน เก้าวัน ยังไม่ทัBmนถึงปีจะเปรียบพี่Eเปลี่ยนเป็นไอ้แก่A

สัญBmชาตญาณดิบเริ่มF#mปรากฎเสDแสร้งก็หมด เหลือเพียAงของแท้น้ำผึ้Bmงพระจันทร์ เคยหวานก็เปลี่ยนแปร..เป็นEขม

คนเคยดีA ดีแตก คนที่เรF#mาเคยหลงชื่นชมคนเคยรัDกกลับร้ายไม่สมที่ไว้ใจEคนมาทีหลัAงมันเวียน จนใจเธอเปลี่F#mยนใช่ไหมดีแตBmก น้ำขมมันไหEล..ท่วมใจเธA

D E | C#m F#m |Bm E | A |

บอกรัAกเท่านั้นเท่านี้ บอกพี่Dว่ารักเท่าฟ้Aแต่พอคF#mนหน้าหล่อ..มันหลอกBmเข้ามานางฟ้Dาแปรงกายเป็นนางEมารหน้ามือAเปลี่ยนเป็นหลังเท้าจากขาDวกลับดำเป็นถ่าAแค่อาจขุF#mดสันดร แต่ไม่อาจถอนBmสันดานสวยผ่าEน แต่นิสัยไม่แน่A

* | ** |

D E | C#m F#m |Bm | E |

** |

คนเคยดีBm  ฉายานี้E..ยกให้เธAอ..คอร์ดเพลง ดีแตก กุ้งไทย สำเภาทอง

เนื้อเพลง ดีแตก กุ้งไทย สำเภาทองกับพี่เธอดีใจให้ กับชายอื่นไม่สนใจ ตั้งแต่รักกันมามีแต่ความห่วงใย อะไรๆก็ดูดี จะแหลงกี่คำก็หวาน ดาร์ลิ่ง ที่รัก ฮันนี่ สิบเอ็ดเดือน เก้าวัน ยังไม่ทันถึงปี จะเปรียบพี่เปลี่ยนเป็นไอ้แก่ สัญชาตญาณดิบเริ่มปรากฎ เสแสร้งก็หมด เหลือเพียงของแท้ น้ำผึ้งพระจันทร์ เคยหวานก็เปลี่ยนแปรเป็นขม คนเคยดี ดีแตก คนที่เราเคยหลงชื่นชม คนเคยรักกลับร้ายไม่สมที่ไว้ใจ คนมาทีหลังมันเวียน จนใจเธอเปลี่ยนใช่ไหม ดีแตก น้ำขมมันไหลท่วมใจเธอ บอกรักเท่านั้นเท่านี้ บอกพี่ว่ารักเท่าฟ้า แต่พอคนหน้าหล่อมันหลอกเข้ามา นางฟ้าแปรงกายเป็นนางมาร หน้ามือเปลี่ยนเป็นหลังเท้า จากขาวกลับดำเป็นถ่าน แค่อาจขุดสันดร แต่ไม่อาจถอนสันดาน สวยผ่าน แต่นิสัยไม่แน่ คนเคยดี ฉายานี้ยกให้เธอ