เด้อนางเด้อ

 ก้อง ห้วยไร่  ศักดา อินคา  อินคา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เด้อนางเด้อ ศักดา อินคา Feat. ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่, ศักดา อินคาเรียบเรียง: นะโม โมรา, ศักดา อินคาติดต่องานแสดง: 0811226939, 0926232121

A | F#m |D | E |
A | F#m |D | E |

ในAวันที่เหงา เดือนดาF#mวยังเคียงคู่แต่บ่ฮู้Dเป็นหยังอ้าย..คือโตEคนเดียวโดดAเดี่ยวอ้างว้าง หัวใจF#mยังซีดเซียวสาวใดDสิมาแลเหลียว..อ้ายEแน

ยังAคงตามหา แม้เวลF#mามันไม่คอยหัวใจDผู้บ่าวเหลือน้อEยเริ่มโรยAราอาจบ่หล่Aอเป็นตาฮัก ถืกใจF#mน้องหล่าสัญญDาสิดูแลเจ้Eาให้มีแฮA

คนฮู้ผู้ใคA ลองเปิดใจให้อ้ายแF#mอยากสิเข้าไปดูแลD คอยเทคแคร์ได้บ่Eนางในมื้อที่อ้ายเหAงา อยากมีเจ้ามาเคียงข้าF#mเมื่อสองใจเฮายังว่าDง สิถ่าอิหยังอีกน้Eคนงามเอย

A | F#m |D | E |

* | ** |

A | F#m |D | E |
A | F#m |D | E F# |

อยากให้ลอBงเปิดใจอีกสักครั้งอยากให้ลอG#mงเปิดใจอีกสักหนให้กับคนEหนึ่งคนที่ใจมันรักจริF#อาจเคยโดBนทำร้ายจนเจ็บช้ำอาจเคยโดG#mนกระทำถูกทอดทิ้งยิ่งใกล้Eยิ่งเจ็บที่เธอเคยได้ยิF#ลืมไปยุพินมาลองรักกัน

B | G#m |E | F# |

คนฮู้ผู้ใคB ลองเปิดใจให้อ้ายแG#mอยากสิเข้าไปดูแลE คอยเทคแคร์ได้บ่F#นางในมื้อที่อ้ายเหBงา อยากมีเจ้ามาเคียงข้าG#mเมื่อสองใจเฮายังว่าEง สิถ่าอิหยังอีกน้F#คนงามเอย

B | G#m |E | F# | ( x2 )

คนงามเอBย..คอร์ดเพลง เด้อนางเด้อ ศักดา อินคา Feat. ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง เด้อนางเด้อ ศักดา อินคา Feat. ก้อง ห้วยไร่ในวันที่เหงา เดือนดาวยังเคียงคู่ แต่บ่ฮู้เป็นหยังอ้ายคือโตคนเดียว โดดเดี่ยวอ้างว้าง หัวใจยังซีดเซียว สาวใดสิมาแลเหลียวอ้ายแน ยังคงตามหา แม้เวลามันไม่คอย หัวใจผู้บ่าวเหลือน้อยเริ่มโรยรา อาจบ่หล่อเป็นตาฮัก ถืกใจน้องหล่า สัญญาสิดูแลเจ้าให้มีแฮง คนฮู้ผู้ใค ลองเปิดใจให้อ้ายแน อยากสิเข้าไปดูแล คอยเทคแคร์ได้บ่นาง ในมื้อที่อ้ายเหงา อยากมีเจ้ามาเคียงข้าง เมื่อสองใจเฮายังว่าง สิถ่าอิหยังอีกน้อ คนงามเอย อยากให้ลองเปิดใจอีกสักครั้ง อยากให้ลองเปิดใจอีกสักหน ให้กับคนหนึ่งคนที่ใจมันรักจริง อาจเคยโดนทำร้ายจนเจ็บช้ำ อาจเคยโดนกระทำถูกทอดทิ้ง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บที่เธอเคยได้ยิน ลืมไปยุพินมาลองรักกัน คนฮู้ผู้ใค ลองเปิดใจให้อ้ายแน อยากสิเข้าไปดูแล คอยเทคแคร์ได้บ่นาง ในมื้อที่อ้ายเหงา อยากมีเจ้ามาเคียงข้าง เมื่อสองใจเฮายังว่าง สิถ่าอิหยังอีกน้อ คนงามเอย