เดือนหกอกหัก

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เดือนหกอกหัก - แมว จิรศักดิ์

ย่างเข้าเดือนหEmความรักได้เดิGนมาจนถึงท้ายบEmอกหักอีกแล้Gวได้แต่ทำใEmเรื่องของหัวใจGไม่ใช่เรื่องง่าย C Dๆ ..

อกหักเดือนหEmเกิดเสียน้ำตGาจนไม่เหลือสักหยEmเก็บเอามาร้Gองไห้จนฟูมฟายEm..มันน่าเสียดาGย อุตส่าห์รักแทบตาC Dย..แต่สุดท้ายก็ถูก.Am.ทิ้ง..C

Gนก็เทลงมา สาดเข้ามาซัดDหัวใจพัง ๆ ตอกและย้ำว่EmาฉันยัDงต้องเจ็บGช้ำใจไปEmอีกนาC | C Dน...แล้Gวก็ทนกันไป อีกสักพักฝนDก็คงเริ่มซา ในไม่ช้าควาEmมเศร้า ควาDมเสียใจGก็พาEmกันกลับบ้าCน...และฟ้าจะสวยDงามดังเดิม

 Em   ก็รู้ว่ารักGไม่จีรังยั่งยืEm    ก็ยังจะฝืGนไปดันทุรัง..Em    หักห้ามหัวใจGให้หยุดรักไม่ได้C D..

    อกหักเดือนหEmก นี่แค่ครึ่งปีG ก็ยังคิดไม่ตEm    กบมันร้อGงเย้ยกันระงม.Em.    จะโทษฟ้าฝGนหรือจะโทษหัวใจC D..    ที่ทำให้ฉันนั้นถูก.Am.ทิ้ง..C.

** |

Em | Em | Em |

และฟ้าต้องงดEmงามดังเดิม...

Em | Em |C | C D |
Em D G D | Em G A D |
Em D G A | C | C | D | D |

** |