เดือนหกอกหัก

 เดือนหกอกหัก  แมว จิรศักดิ์  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เดือนหกอกหัก แมว จิรศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรุตม์ อ่อนอุ่นจิตเรียบเรียง: วรุตม์ อ่อนอุ่นจิตโปรดิวเซอร์: วรุตม์ อ่อนอุ่นจิต (วิน The Ginkz)สังกัดค่าย: MONO MUSIC

ย่างเข้าเดือนหEmความรักได้เดิGนมาจนถึงท้ายบEmอกหักอีกแล้Gวได้แต่ทำใEmเรื่องของหัวใจGไม่ใช่เรื่องง่าย C Dๆ ..

อกหักเดือนหEmเกิดเสียน้ำตGาจนไม่เหลือสักหยEmเก็บเอามาร้Gองไห้จนฟูมฟายEm..มันน่าเสียดาGย อุตส่าห์รักแทบตาC Dย..แต่สุดท้ายก็ถูก.Am.ทิ้ง..C

Gนก็เทลงมา สาดเข้ามาซัดDหัวใจพัง ๆ ตอกและย้ำว่EmาฉันยัDงต้องเจ็บGช้ำใจไปEmอีกนาC | C Dน...แล้Gวก็ทนกันไป อีกสักพักฝนDก็คงเริ่มซา ในไม่ช้าควาEmมเศร้า ควาDมเสียใจGก็พาEmกันกลับบ้าCน...และฟ้าจะสวยDงามดังเดิม

 Em   ก็รู้ว่ารักGไม่จีรังยั่งยืEm    ก็ยังจะฝืGนไปดันทุรัง..Em    หักห้ามหัวใจGให้หยุดรักไม่ได้C D..

    อกหักเดือนหEmก นี่แค่ครึ่งปีG ก็ยังคิดไม่ตEm    กบมันร้อGงเย้ยกันระงม.Em.    จะโทษฟ้าฝGนหรือจะโทษหัวใจC D..    ที่ทำให้ฉันนั้นถูก.Am.ทิ้ง..C.

** |

Em | Em | Em |

และฟ้าต้องงดEmงามดังเดิม...

Em | Em |C | C D |
Em D G D | Em G A D |
Em D G A | C | C | D | D |

** |คอร์ดเพลง เดือนหกอกหัก แมว จิรศักดิ์

เนื้อเพลง เดือนหกอกหัก แมว จิรศักดิ์ย่างเข้าเดือนหก ความรักได้เดินมาจนถึงท้ายบท อกหักอีกแล้วได้แต่ทำใจ เรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องง่ายๆอกหักเดือนหก เกิดเสียน้ำตาจนไม่เหลือสักหยด เก็บเอามาร้องไห้จนฟูมฟาย มันน่าเสียดาย อุตส่าห์รักแทบตาย แต่สุดท้ายก็ถูกทิ้ง ฝนก็เทลงมา สาดเข้ามา ซัดหัวใจพังๆตอกและย้ำ ว่าฉันยังต้องเจ็บช้ำใจไปอีกนาน แล้วก็ทนกันไป อีกสักพัก ฝนก็คงเริ่มซา ในไม่ช้า ความเศร้า ความเสียใจก็พากันกลับบ้าน และฟ้าจะสวยงามดังเดิม ก็รู้ว่ารักไม่จีรังยั่งยืน ก็ยังจะฝืนไปดันทุรัง หักห้ามหัวใจให้หยุดรักไม่ได้ อกหักเดือนหก นี่แค่ครึ่งปี ก็ยังคิดไม่ตก กบมันร้องเย้ยกันระงม จะโทษฟ้าฝนหรือจะโทษหัวใจ ที่ทำให้ฉันนั้นถูกทิ้ง และฟ้าต้องงดงามดังเดิม