อีนางเอ้ย

หนุ่ม มีซอ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, สตริง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

อีนางเอ้ย - หนุ่ม มีซอ

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

คิดฮอFดกันบ่หล้า อยากฮู้ว่าCเป็นจังใด๋เลยโทDmรมาถามไถ่ ย้านใจA#ของเจ้าเปลี่ยนผันคิดฮอFดกันหรือบ่ ยามบ่Cได้พ้อหน้ากันย้านใจDmเธอไหวหวั่น..กับกาA#รที่ต้องห่างไกล

อย่าลืFมคนที่คอย อย่าลืมฮอCยที่เคยยางให้รู้Dmว่ายังฮักนาง ยังคอยทาA#งเธอกลับมาอย่าหลFงเมืองศิวิไล อย่าหลงแสงไฟCในผับในบามื้อใด๋Dmรับปริญญา ให้กลับมA#า.. แนเด้อนางเด้อ

F | F |F | C |

ยังจำFได้อยู่บ่หล้า สัญญCาที่เคยให้ไว้คืDmนที่จันทร์แจ่มใส บอกกับใจA#จะไม่ลืมกันก็เลFยโทมาถามข่าว.. ถึงเรื่องราCวในวันนั้นหากใDmจยังฮักกัน หละอีน้องตาหวาA#

ฟังเด้อนาFงคีงบางผุน้องพี่เจ้าผู้แก้มปีลีCอย่าเวินหนีไปไกลเจ้าผู้แก้มใส ๆDm .. ใส ๆ อย่าให้ไผมาต้อA#ฟังเด้อนางFคีงบางผู้น้องหล่าอย่าสิหลงวาจCาของคนปากหวานยิ่งไกDmลยิ่งทรมาน ให้คิดฮอดกัA#น..แนเด้อนาง(F)เด้อ

Dm | A# |Dm | C |
Dm | A# |Dm | C |
* ** ** ** ** |