อีนางเอ้ย

  หนุ่ม มีซอ   ลูกทุ่ง   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีนางเอ้ย หนุ่ม มีซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนุ่ม มีซอ

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

คิดฮอFดกันบ่หล้า อยากฮู้ว่าCเป็นจังใด๋เลยโทDmรมาถามไถ่ ย้านใจA#ของเจ้าเปลี่ยนผันคิดฮอFดกันหรือบ่ ยามบ่Cได้พ้อหน้ากันย้านใจDmเธอไหวหวั่น..กับกาA#รที่ต้องห่างไกล

อย่าลืFมคนที่คอย อย่าลืมฮอCยที่เคยยางให้รู้Dmว่ายังฮักนาง ยังคอยทาA#งเธอกลับมาอย่าหลFงเมืองศิวิไล อย่าหลงแสงไฟCในผับในบามื้อใด๋Dmรับปริญญา ให้กลับมA#า.. แนเด้อนางเด้อ

F | F |F | C |

ยังจำFได้อยู่บ่หล้า สัญญCาที่เคยให้ไว้คืDmนที่จันทร์แจ่มใส บอกกับใจA#จะไม่ลืมกันก็เลFยโทมาถามข่าว.. ถึงเรื่องราCวในวันนั้นหากใDmจยังฮักกัน หละอีน้องตาหวาA#

ฟังเด้อนาFงคีงบางผุน้องพี่เจ้าผู้แก้มปีลีCอย่าเวินหนีไปไกลเจ้าผู้แก้มใส ๆDm .. ใส ๆ อย่าให้ไผมาต้อA#ฟังเด้อนางFคีงบางผู้น้องหล่าอย่าสิหลงวาจCาของคนปากหวานยิ่งไกDmลยิ่งทรมาน ให้คิดฮอดกัA#น..แนเด้อนาง(F)เด้อ

Dm | A# |Dm | C |
Dm | A# |Dm | C |
* ** ** ** ** |คอร์ดเพลง อีนางเอ้ย หนุ่ม มีซอ

เนื้อเพลง อีนางเอ้ย หนุ่ม มีซอคิดฮอดกันบ่หล้า อยากฮู้ว่าเป็นจังใด๋ เลยโทรมาถามไถ่ ย้านใจของเจ้าเปลี่ยนผัน คิดฮอดกันหรือบ่ ยามบ่ได้พ้อหน้ากัน ย้านใจเธอไหวหวั่นกับการที่ต้องห่างไกล อย่าลืมคนที่คอย อย่าลืมฮอยที่เคยยาง ให้รู้ว่ายังฮักนาง ยังคอยทางเธอกลับมา อย่าหลงเมืองศิวิไล อย่าหลงแสงไฟในผับในบา มื้อใด๋รับปริญญา ให้กลับมา แนเด้อนางเด้อ ยังจำได้อยู่บ่หล้า สัญญาที่เคยให้ไว้ คืนที่จันทร์แจ่มใส บอกกับใจจะไม่ลืมกัน ก็เลยโทมาถามข่าว ถึงเรื่องราวในวันนั้น หากใจยังฮักกัน หละอีน้องตาหวาน ฟังเด้อนางคีงบางผุน้องพี่ เจ้าผู้แก้มปีลีอย่าเวินหนีไปไกล เจ้าผู้แก้มใสๆใสๆอย่าให้ไผมาต้อง ฟังเด้อนางคีงบางผู้น้องหล่า อย่าสิหลงวาจาของคนปากหวาน ยิ่งไกลยิ่งทรมาน ให้คิดฮอดกัน แนเด้อนางเด้อ