อิรักหม้าย

 วุฒิ ป่าบอน  อิรักหม้าย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อิรักหม้าย วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิรภัทร ศรีสุขเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: พาราฮัท

Am | Bm |Em | D |

เป็นGแค่คนบ้าน ๆ  หน้าตAmาฉันก็ไม่ดีเธDอ..หันมองฉันทีได้Emไหมรู้ตัGวว่าไม่หล่อ  แต่รักจริAmงไม่ลอกอไม่อ้อร้Dอ.. หันไปหาคนอื่Em

เป็Gนแค่คนเดินดิน  หากิAmนไปวัน ๆเธDอกับฉันมารักกัน..ได้Emไหม

รู้หม้Cาย แอบรักเธอมาตั้งนาDน้องรู้หม้Bmาย ให้เธอหมดแล้วทั้งหัวใEmอยากอีบอCกสักคำ ให้เธอรู้จากใจDเป็นตาBmยยังไง ถามกันแลวันนี้Em

อีรักหม้Gาย คนหน้าตDาอยู่พันนี้Emอาจดูไม่Cดี  ฉันไม่มีDฐานะอะไรGแอบชอAmบเธอมาตั้งนานแต่ไม่หาญBmแหลงออกจากใจกลัAmวเธอว่าไม่สาไหร  ไอ้หัวครDก..บ้านนอกจริG (D)ง..

แอบรักGเธอมาตั้งนาน  แต่หน้าตAmาฉันไม่น่าไว้ใจแต่ข้างในD.. มาลองรักกันแลหม้ายEmน้อง

* | ** |

Em | Am |Em | Am |C | D | Em |

* | ** |คอร์ดเพลง อิรักหม้าย วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง อิรักหม้าย วุฒิ ป่าบอนเป็นแค่คนบ้านๆหน้าตาฉันก็ไม่ดี เธอหันมองฉันทีได้ไหม รู้ตัวว่าไม่หล่อ แต่รักจริงไม่ลอกอ ไม่อ้อร้อ หันไปหาคนอื่น เป็นแค่คนเดินดิน หากินไปวันๆเธอกับฉันมารักกันได้ไหม รู้หม้าย แอบรักเธอมาตั้งนาน น้องรู้หม้าย ให้เธอหมดแล้วทั้งหัวใจ อยากอีบอกสักคำ ให้เธอรู้จากใจ เป็นตายยังไง ถามกันแลวันนี้ อีรักหม้าย คนหน้าตาอยู่พันนี้ อาจดูไม่ดี ฉันไม่มีฐานะอะไร แอบชอบเธอมาตั้งนาน แต่ไม่หาญแหลงออกจากใจ กลัวเธอว่าไม่สาไหร ไอ้หัวครก บ้านนอกจริง แอบรักเธอมาตั้งนาน แต่หน้าตาฉันไม่น่าไว้ใจ แต่ข้างใน มาลองรักกันแลหม้ายน้อง