แฟนคนใหม่

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แฟนคนใหม่ วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

D | G |D | A |

 D ขอโทษด้วนนะ หลายครั้งที่ทำF#mตัวไม่ดี Bm ชอบทำให้เธอต้องมีน้ำตAาต้องร้องไห้ D ขอโทษด้วยนะ ที่มองไม่เห็นค่าF#mความห่วงใย  มีแต่คิBmดจะนอกใจ จ้องจะทำร้ายAเธอเท่านั้น

ไม่เคGยดูแลใส่ใจ เที่ยวสนุกไปF#mให้พ้นวันเห็นเพื่Emอนคนอื่นสำคัAญ..กว่าคนที่เป็นDแฟนรู้ตัวGว่าผิดมานานคนอย่างฉันF#mไม่คู่ควร..เดินBmควงแขนแต่ขอโอกาGสให้ฉันได้ตอบแทน จะได้Aไหม

คนเก่ามันไม่Dดี ก็อยากให้ลืมมันไปAวันนี้F#mขอทำหน้าที่แฟนคนGใหม่จะดูแลรัEmกเธอให้มากกว่Aคนเก่ามันไม่Dดี ก็อย่าไปเอาอะไรAกับมันทิ้งไF#mปแล้วเริ่มใหม่กับฉัGจะเป็นคนใหEmม่แบบที่เธอต้องกAาร..

 Bm รู้สึกผิดเมื่อรู้ เห็นเธอต้องทุกF#mข์ทน  เสียใจGเพราะฉันกี่หน แต่เธอก็ทนDอยู่อย่างนั้F#  ไอ้ฉันมันเลBmว มันเลว มันเลว  ขอโทษด้วยนF#mะที่ทำให้ผิดหวัง  ขอโอกาGสให้ฉันสักครั้ง ตอบแทนเธอได้Aไหม

** |

จะดูแลเธGอให้ดีกว่าไอ้คนนั้Aน โว้.D..

Bm | F#m |G | D F# |
Bm | F#m |G | A |

 Em  ที่เคยทำเธF#mอต้องเหนื่อย G  ฉันขอรับผิดDตรงนี้ Em  ที่เคยทำตัF#mวไม่ดี แต่ต่อจาGกนี้..   มันจะไม่มีAอีกต่อไป

** |

จะดูแลเธอGให้ดีกว่าไอ้คนนั้A | Aน..ที่มีแต่ทำร้ายเธอ

Bm | A |G | F# | B |คอร์ดเพลง แฟนคนใหม่ วงกลม

เนื้อเพลง แฟนคนใหม่ วงกลมขอโทษด้วนนะ หลายครั้งที่ทำตัวไม่ดี ชอบทำให้เธอต้องมีน้ำตาต้องร้องไห้ ขอโทษด้วยนะ ที่มองไม่เห็นค่าความห่วงใย มีแต่คิดจะนอกใจ จ้องจะทำร้ายเธอเท่านั้น ไม่เคยดูแลใส่ใจ เที่ยวสนุกไปให้พ้นวัน เห็นเพื่อนคนอื่นสำคัญกว่าคนที่เป็นแฟน รู้ตัวว่าผิดมานาน คนอย่างฉันไม่คู่ควรเดินควงแขน แต่ขอโอกาสให้ฉันได้ตอบแทน จะได้ไหม คนเก่ามันไม่ดี ก็อยากให้ลืมมันไป วันนี้ขอทำหน้าที่แฟนคนใหม่ จะดูแลรักเธอให้มากกว่า คนเก่ามันไม่ดี ก็อย่าไปเอาอะไรกับมัน ทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่กับฉัน จะเป็นคนใหม่แบบที่เธอต้องการ รู้สึกผิดเมื่อรู้ เห็นเธอต้องทุกข์ทน เสียใจเพราะฉันกี่หน แต่เธอก็ทนอยู่อย่างนั้น ไอ้ฉันมันเลว มันเลว มันเลว ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ผิดหวัง ขอโอกาสให้ฉันสักครั้ง ตอบแทนเธอได้ไหม จะดูแลเธอให้ดีกว่าไอ้คนนั้น โว้ ที่เคยทำเธอต้องเหนื่อย ฉันขอรับผิดตรงนี้ ที่เคยทำตัวไม่ดี แต่ต่อจากนี้ มันจะไม่มีอีกต่อไป จะดูแลเธอให้ดีกว่าไอ้คนนั้น ที่มีแต่ทำร้ายเธอ