กะเทยศรีอีสาน

ก้อง ห้วยไร่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

กะเทยศรีอีสาน - ก้อง ห้วยไร่

G | G |Em | D | G |

กระเทยอุบGล มักลักผัวคนไปนอนกEmกระเทยมักจCก นั่นคือกระเทยหนองบัDกลางคืนออกล่Gา กลางเว็นออกหาเลาะเลี้ยงงัEmเว้าแล้วอยากหัCว หมู่กระเทDย.. เมืองสุรินG | Dทร์

หัวโปกแต่น้อGย คักหลายกระเทยขอนแก่Emหน้าขาวแป่นแว่Cน คอแหล่ปี้ ๆ ยโสธDเป็นผัวกะได้G เป็นเมียกะได้ เมืองอุดEmขี้แตกใส่บ่อCน.. เพิ่นจัดหนัDก กระเทยสารคG | Dาม

โคตรทุ่มทุนสร้Gาง กระเทยงามเมืองร้อยเอ็Emหาเซินแต่เฮ็Cด หมู่กระเทยมุกดาหาDสกลนคGร เมืองแห่งดินแดนกระเทยหมEmานว่าแต่ออกบ้าCน สามสี่ไม้D.. นี่ขั้นGต่ำ

Am | Am |C | C |
G | Em |C | D |
G | Em |C | D | G |

Am | Am |C | D |

กระเทยโคราGช ผู้เฒ่า ผู้บ่าว กูฟาดเบิEmแต่งโตเริศ ๆC กินเหล้าขาว กระเทยเลDเห็นยืนเงียบ ๆG เช็คไม้ปั๊บหน้าตาเสEmหมู่เฮากระเทCย..แห่งเมือDงนครพG | Dนม

กระเทยอำนาGจ เก่งกว่าทีมชาติเรื่องแล่นไEmม้กระเทยของใหCญ่ มอบให้กระเทยบุรีรัมDย์สเต็ปหน้าฮ่าGน คักกว่าหางเครื่องวงหมอลำEmโดดเด้าจนจำC.. คักแหDน่ กระเทยกาฬสิG | D

ได้ผัวโคตรไวG กระเทยชัยภูEmมิกินไม้จนแก้มบุ๋Cม กระเทยที่เมืองหนองDคายกระเทยบึงกาGฬ ลีลาท่ายากเพิ่นหลEmายและขอปิดท้Cาย ศรีสะเกDษ นี่โคตรดงกระเทย

C | C | G |

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em |
G | G |Em | D | G |