กะเทยศรีอีสาน

 ก้อง ห้วยไร่  กะเทยศรีอีสาน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กะเทยศรีอีสาน ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

G | G |Em | D | G |

กระเทยอุบGล มักลักผัวคนไปนอนกEmกระเทยมักจCก นั่นคือกระเทยหนองบัDกลางคืนออกล่Gา กลางเว็นออกหาเลาะเลี้ยงงัEmเว้าแล้วอยากหัCว หมู่กระเทDย.. เมืองสุรินG | Dทร์

หัวโปกแต่น้อGย คักหลายกระเทยขอนแก่Emหน้าขาวแป่นแว่Cน คอแหล่ปี้ ๆ ยโสธDเป็นผัวกะได้G เป็นเมียกะได้ เมืองอุดEmขี้แตกใส่บ่อCน.. เพิ่นจัดหนัDก กระเทยสารคG | Dาม

โคตรทุ่มทุนสร้Gาง กระเทยงามเมืองร้อยเอ็Emหาเซินแต่เฮ็Cด หมู่กระเทยมุกดาหาDสกลนคGร เมืองแห่งดินแดนกระเทยหมEmานว่าแต่ออกบ้าCน สามสี่ไม้D.. นี่ขั้นGต่ำ

Am | Am |C | C |
G | Em |C | D |
G | Em |C | D | G |

Am | Am |C | D |

กระเทยโคราGช ผู้เฒ่า ผู้บ่าว กูฟาดเบิEmแต่งโตเริศ ๆC กินเหล้าขาว กระเทยเลDเห็นยืนเงียบ ๆG เช็คไม้ปั๊บหน้าตาเสEmหมู่เฮากระเทCย..แห่งเมือDงนครพG | Dนม

กระเทยอำนาGจ เก่งกว่าทีมชาติเรื่องแล่นไEmม้กระเทยของใหCญ่ มอบให้กระเทยบุรีรัมDย์สเต็ปหน้าฮ่าGน คักกว่าหางเครื่องวงหมอลำEmโดดเด้าจนจำC.. คักแหDน่ กระเทยกาฬสิG | D

ได้ผัวโคตรไวG กระเทยชัยภูEmมิกินไม้จนแก้มบุ๋Cม กระเทยที่เมืองหนองDคายกระเทยบึงกาGฬ ลีลาท่ายากเพิ่นหลEmายและขอปิดท้Cาย ศรีสะเกDษ นี่โคตรดงกระเทย

C | C | G |

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em |
G | G |Em | D | G |คอร์ดเพลง กะเทยศรีอีสาน ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง กะเทยศรีอีสาน ก้อง ห้วยไร่กระเทยอุบล มักลักผัวคนไปนอนกก กระเทยมักจก นั่นคือกระเทยหนองบัว กลางคืนออกล่า กลางเว็นออกหาเลาะเลี้ยงงัว เว้าแล้วอยากหัว หมู่กระเทย เมืองสุรินทร์ หัวโปกแต่น้อย คักหลายกระเทยขอนแก่น หน้าขาวแป่นแว่น คอแหล่ปี้ๆยโสธร เป็นผัวกะได้ เป็นเมียกะได้ เมืองอุดร ขี้แตกใส่บ่อน เพิ่นจัดหนัก กระเทยสารคาม โคตรทุ่มทุนสร้าง กระเทยงามเมืองร้อยเอ็ด หาเซินแต่เฮ็ด หมู่กระเทยมุกดาหาร สกลนคร เมืองแห่งดินแดนกระเทยหมาน ว่าแต่ออกบ้าน สามสี่ไม้ นี่ขั้นต่ำ กระเทยโคราช ผู้เฒ่า ผู้บ่าว กูฟาดเบิด แต่งโตเริศๆกินเหล้าขาว กระเทยเลย เห็นยืนเงียบๆเช็คไม้ปั๊บหน้าตาเสย หมู่เฮากระเทยแห่งเมืองนครพนม กระเทยอำนาจ เก่งกว่าทีมชาติเรื่องแล่นไม้ กระเทยของใหญ่ มอบให้กระเทยบุรีรัมย์ สเต็ปหน้าฮ่าน คักกว่าหางเครื่องวงหมอลำ โดดเด้าจนจำ คักแหน่ กระเทยกาฬสิน ได้ผัวโคตรไว กระเทยชัยภูมิ กินไม้จนแก้มบุ๋ม กระเทยที่เมืองหนองคาย กระเทยบึงกาฬ ลีลาท่ายากเพิ่นหลาย และขอปิดท้าย ศรีสะเกษ นี่โคตรดงกระเทย