ไกลแค่ไหนคือใกล้

 Getsunova  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ Getsunova เก็ตสึโนวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: ปณต คุณประเสริฐโปรดิวเซอร์: คชภัค ผลธนโชติ (พล Clash)สังกัดค่าย: Duckbar

พยายาGมจะทำวิธีต่าง ๆ ให้เธอGmaj7นั้นรักฉันพยายาEmมทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธCอต้องการเหมือนเดินบนGสะพาน ที่มีปลายทางคือใจGmaj7ของเธอยังคงคิEmดและหวัง จะนำเอารักแท้นี้Dไปให้

แต่ทำไมC เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงDซักทีแต่ทำไมC มองดูเส้นทางเหมือนยาวDออกไปอยากรู้Amว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรD

อีกไกลGแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกD/F#ล้ บอกทีอีกไกEmลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักCฉันเสียทีมีทาGงใดที่อาจทำให้เธอD/F#สนใจ ได้โปรEmบอกกับฉันCให้รู้ทีว่าสุดท้าDยแล้วฉันยังมีความหมาย

G | G |

ยังไม่คิGดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าDก็เท่านั้นภายในใจEmยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคCยเปลี่ยนคงจะดีGไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้Dรับรู้ความในใจEmของเธอ เหตุผลต่าง ๆ ที่ยังDซ่อนไว้

ว่าทำไมC เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงDซักทีแต่ทำไมC มองดูเส้นทางเหมือนยาวDออกไปอยากรู้Amว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรD

** |

C | D |Em | D/F# |
Am | Bm |Em | D/F# | D |

** | ** |

G | D/F# | Em | C |
G | D/F# | Em | C | D | G |คอร์ดเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ Getsunova เก็ตสึโนวา

เนื้อเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ Getsunova เก็ตสึโนวาพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน พยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ เหมือนเดินบนสะพาน ที่มีปลายทางคือใจของเธอ ยังคงคิดและหวัง จะนำเอารักแท้นี้ไปให้ แต่ทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด บอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย ยังไม่คิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าก็เท่านั้น ภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน คงจะดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ ความในใจของเธอ เหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้ ว่าทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร