เกลียดความคิดถึง

  โกไข่   นายสน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกลียดความคิดถึง โกไข่กับนายสน (แก๊งปากซอย)

A | G#m C#m |F#m B | E | E |

เวลาที่เจF#mอเธอในสาBยไม่ชอบสักนิEมันแปลว่าชีF#mวิต..คืนนี้Bต้องอยู่ลำEพังต้องนอF#mน ต้องตื่นคนเดีBยวมันเหG#mงาไปเสียทุกอย่C#mางไม่คุ้นเคF#mย..กับความอ้างว้าF#งตั้งแต่มีBเธอ

เวลาอยู่ไกF#mล มันยิ่งไกBลในความคิดถึEห่างเพียงนิดหนึ่F#mง มันก็ถึBงกับนอนละเมEก่อนรัF#mกจะปรากฏตัBว อยู่คG#mนเดียวได้เสมC#mจนเมื่อเธF#mอเข้ามา ชีวิBตฉันก็เปลี่ยนไปE

เกลียดถนAนทุกสาย..ที่พาฉันไกG#mลห่างเธC#mเกลียดทุกครั้F#mงที่เจอBกับความเดียวดาEเกลียดอ้อมแขAนที่ไม่มีเราเกลียดไอ้คำG#mว่าเหงาจะตาC#mไม่ชอบเลF#mยที่ข้าง ๆ กาF#ยฉันไม่มีเธBเกลียดความคิดถึงที่Eสุด

F#m B | E |F#m B | E |

ข้อดีข้อเดีF#mยวของความคิดถึBง คือได้เข้าใEว่าเธอนั้นมีF#m..ความหมาBยมากมายกับฉัEเคยกิF#mน เคยอยู่คนเดีBยว แค่หาG#mยใจไปวัน ๆC#mเธอเติมเต็มฉัF#mน เป็นเหตุให้ฉัBนเกลียดมันเหลือEใจ

** | ** |

 F#m    เกลียดควาBมคิดถึงE..ที่สุด..คอร์ดเพลง เกลียดความคิดถึง โกไข่กับนายสน (แก๊งปากซอย)

เนื้อเพลง เกลียดความคิดถึง โกไข่กับนายสน (แก๊งปากซอย) เวลาที่เจอเธอในสายไม่ชอบสักนิด มันแปลว่าชีวิต คืนนี้ต้องอยู่ลำพัง ต้องนอน ต้องตื่นคนเดียว มันเหงาไปเสียทุกอย่าง ไม่คุ้นเคย กับความอ้างว้างตั้งแต่มีเธอ เวลาอยู่ไกล มันยิ่งไกลในความคิดถึง ห่างเพียงนิดหนึ่ง มันก็ถึงกับนอนละเมอ ก่อนรักจะปรากฏตัว อยู่คนเดียวได้เสมอ จนเมื่อเธอเข้ามา ชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป เกลียดถนนทุกสาย ที่พาฉันไกลห่างเธอ เกลียดทุกครั้งที่เจอกับความเดียวดาย เกลียดอ้อมแขนที่ไม่มีเรา เกลียดไอ้คำว่าเหงาจะตาย ไม่ชอบเลยที่ข้างๆกายฉันไม่มีเธอ เกลียดความคิดถึงที่สุด ข้อดีข้อเดียวของความคิดถึง คือได้เข้าใจ ว่าเธอนั้นมี ความหมายมากมายกับฉัน เคยกิน เคยอยู่คนเดียว แค่หายใจไปวันๆเธอเติมเต็มฉัน เป็นเหตุให้ฉันเกลียดมันเหลือใจ เกลียดความคิดถึง ที่สุด