กฎแห่งช้ำ

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กฎแห่งช้ำ ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกษม สีชมพูเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C | Em | Dm G | C |

โลกใบนี้C.. มีคำว่ากฎตามธรAmรมชาติบ้านเมืEmองมีกฎหมาย ในโรงเรียนในวัดมีข้อบัญญัติFให้ต้องปฏิบัติตาG

การฮักไผCสักคน..คงบ่มีปัญหAmา หากว่าฮักยังหวานฉ่ำแต่หาFกมื้อใด๋ ต้องกลายเป็นผู้Emชอกช้ำใจถูกกระทำF จำเป็นต้องยอมรัGบ..กฎให้ได้C

กฎของน้ำF.. คือGต้องไหลลงสู่Em..ที่ต่ำAm..กฎของคนDmชอกช้ำ.. คือGต้องทำใจให้ไC C7หว..กฎของน้ำFตา.. มีGอยู่ว่า.. มันมีEmหน้าที่ต้องไหAmกฎของคDmนอกหัDก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไหA#ว เมื่อGหัวใจ..ต้องCเจ็บ

C G/B | Am |C Em | Am |
F G | Em Am |Dm | G |

 F นับต่อตั้งแต่นี้คงมีแต่น้ำตาEm  ถึงแม้ช่วงเวลาที่เหลือบ่มีDmอ้าย  แต่มีเศษใจGที่น้องต้องเก็บ

 F จำเป็นต้องเรียนรู้การอยู่ผู้เดีEmยว  ถึงแม้วันนี้น้องต้องเหงาต้องเจ็Dm  แต่ใจน้อGง..ต้องยอมรับ..กฎของความช้ำC

กฎของน้ำF.. คือGต้องไหลลงสู่Em..ที่ต่ำAm..กฎของคนDmชอกช้ำ.. คือGต้องทำใจให้ไC C7หว..กฎของน้ำFตา.. มีGอยู่ว่า.. มันมีEmหน้าที่ต้องไหAmกฎของคDmนอกหัDก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไDm Gหว..

** |

กฎของคDmนอกหัก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไหA#ว.. โอ..ย..G.เมื่อหัวใจ..ต้องเจ็บ

C Em | Am |
C Em | Am G | C |คอร์ดเพลง กฎแห่งช้ำ ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง กฎแห่งช้ำ ต่าย อรทัยโลกใบนี้ มีคำว่ากฎตามธรรมชาติ บ้านเมืองมีกฎหมาย ในโรงเรียนในวัด มีข้อบัญญัติให้ต้องปฏิบัติตาม การฮักไผสักคน คงบ่มีปัญหา หากว่าฮักยังหวานฉ่ำ แต่หากมื้อใด๋ ต้องกลายเป็นผู้ชอกช้ำ ใจถูกกระทำ จำเป็นต้องยอมรับกฎให้ได้ กฎของน้ำ คือต้องไหลลงสู่ที่ต่ำ กฎของคนชอกช้ำ คือต้องทำใจให้ไหว กฎของน้ำตา มีอยู่ว่า มันมีหน้าที่ต้องไหล กฎของคนอกหักจากอ้าย คือต้องอยู่ให้ไหว เมื่อหัวใจต้องเจ็บ นับต่อตั้งแต่นี้คงมีแต่น้ำตา ถึงแม้ช่วงเวลาที่เหลือบ่มีอ้าย แต่มีเศษใจที่น้องต้องเก็บ จำเป็นต้องเรียนรู้การอยู่ผู้เดียว ถึงแม้วันนี้น้องต้องเหงาต้องเจ็บ แต่ใจน้องต้องยอมรับกฎของความช้ำ กฎของน้ำ คือต้องไหลลงสู่ที่ต่ำ กฎของคนชอกช้ำ คือต้องทำใจให้ไหว กฎของน้ำตา มีอยู่ว่า มันมีหน้าที่ต้องไหล กฎของคนอกหักจากอ้าย คือต้องอยู่ให้ไหว กฎของคนอกหักจากอ้าย คือต้องอยู่ให้ไหว โอย เมื่อหัวใจต้องเจ็บ