กฎแห่งช้ำ

ต่าย อรทัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

กฎแห่งช้ำ - ต่าย อรทัย

C | Em | Dm G | C |

โลกใบนี้C.. มีคำว่ากฎตามธรAmรมชาติบ้านเมืEmองมีกฎหมาย ในโรงเรียนในวัดมีข้อบัญญัติFให้ต้องปฏิบัติตาG

การฮักไผCสักคน..คงบ่มีปัญหAmา หากว่าฮักยังหวานฉ่ำแต่หาFกมื้อใด๋ ต้องกลายเป็นผู้Emชอกช้ำใจถูกกระทำF จำเป็นต้องยอมรัGบ..กฎให้ได้C

กฎของน้ำF.. คือGต้องไหลลงสู่Em..ที่ต่ำAm..กฎของคนDmชอกช้ำ.. คือGต้องทำใจให้ไC C7หว..กฎของน้ำFตา.. มีGอยู่ว่า.. มันมีEmหน้าที่ต้องไหAmกฎของคDmนอกหัDก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไหA#ว เมื่อGหัวใจ..ต้องCเจ็บ

C G/B | Am |C Em | Am |
F G | Em Am |Dm | G |

 F นับต่อตั้งแต่นี้คงมีแต่น้ำตาEm  ถึงแม้ช่วงเวลาที่เหลือบ่มีDmอ้าย  แต่มีเศษใจGที่น้องต้องเก็บ

 F จำเป็นต้องเรียนรู้การอยู่ผู้เดีEmยว  ถึงแม้วันนี้น้องต้องเหงาต้องเจ็Dm  แต่ใจน้อGง..ต้องยอมรับ..กฎของความช้ำC

กฎของน้ำF.. คือGต้องไหลลงสู่Em..ที่ต่ำAm..กฎของคนDmชอกช้ำ.. คือGต้องทำใจให้ไC C7หว..กฎของน้ำFตา.. มีGอยู่ว่า.. มันมีEmหน้าที่ต้องไหAmกฎของคDmนอกหัDก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไDm Gหว..

** |

กฎของคDmนอกหัก..จากอ้าGย..คือต้องอยู่ให้ไหA#ว.. โอ..ย..G.เมื่อหัวใจ..ต้องเจ็บ

C Em | Am |
C Em | Am G | C |