กูไม่ได้รักมึงแล้ว

 กูไม่ได้รักมึงแล้ว  FLAME  สตริง  ใต้  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กูไม่ได้รักมึงแล้ว FLAME (เฟลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก่ง วงเฟลมเรียบเรียง: เจน วงเฟลมสังกัดค่าย: R-Siamติดต่องานแสดง: 0983653523, 0865336181

G | Em |Am | D |

มึงกลับมาGทำไมในวันที่กูEmทำใจ..ได้Am..จากมึDคิดว่ากูGจะสงสาร คิดว่ากูEmคงจะซึ้ง..มึAmง มันไม่ใช่D

จำได้ไหBmมที่วันนั้นมึงทิ้งกูEmไปจำได้ไหBmมที่วันนั้นมึงทำกูEmแทบตายง่ายดาAmย..ไปไหมที่จะมาขอคืนดีD..

ใจคนCนะมันไม่ใช่หินผDมันด้านชBmาก็เพราะว่ามึงทำเจ็Emกูเก็Amบ และเจ็Dบมานานมึงรู้Gหม้ายกี่ร้อยทีCที่มึงทำกูเจ็บช้ำDกี่พันครั้Bmงที่ตัวมึงนั้นนอกใEmมึงAmเดินมาทางไหDน ให้กลับไปทางGเดิม.D.

อยากบอกให้มึงGได้รู้ กูไม่ได้รักEmมึงแล้วตอนกูจะตาAmยไม่มีวี่แววว่ามึงจะเห็นDใจซมซาGนคลานมา คิดว่ากูEmจะอ่อนใจขออภัยAmใจกู..มันแข็งDจริงคนเลว ๆC อย่างมึง..มันไม่Dพอคนอ้อล้อBmอย่างมึง..ต้องโดนEmทิ้งคนอย่างกูAmรักใครรักจริDไม่ทิ้งใครเหมือนมึงGหรอก..D

มึงGมันอ้อล้อ ตัวมึงEmมันตอแหลมึงเป็นคนAmไม่รู้จักพอ เป็นคนที่รักDใครไม่จริง

ก็ฮGามันฮักคิง แต่คิงบ่เคยEmจะสนใจขี้จุ๊ ฮาAmไปเปิดซิง คิงจะไปตายDที่ไหนก็ไป ไป๊

เจ้Bmามันคนบ่ดี มันคนบ่เคยEmสนใจบ่เคยฮู้จักBmความฮักของไผและเป็นคนที่บ่เคEmยฮักผู้ได๋จริง

ไม่ต้อAmงมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมไม่เอาแล้วเชิญคุณDกลับไปได้แล้ว OK! ALL RIGHT

G# | Fm |A#m | D# |
G# | Fm |A#m | D# | G# |

วันที่กูG#ง้อมึง มึงไปอยู่ไหFmนตั้งนานกูทรมาA#mนแทบคลานไปกราD#บมึงขอให้มึG#งอย่าทิ้งกู แต่มึงเสือกมีชู้Fmกูโครตซึ้งมึA#mง..มันไม่ช่าD#ย..

จำได้ไหCmมที่วันนั้นมึงทิ้งกูFmไปจำได้ไหCmมที่วันนั้นมึงทำกูFmแทบตายง่ายดาA#mย..ไปไหมที่จะมาขอคืนดีD#

ใจคนC#นะมันไม่ใช่หินผD#มันด้านชCmาก็เพราะว่ามึงทำเจ็Fmกูเก็A#mบ และเจ็D#บมานานมึงรู้G#มั๊ยกี่ร้อยทีC#ที่มึงทำกูเจ็บช้ำD#กี่พันครั้Cmงที่ตัวมึงนั้นนอกใFmมึA#mงเดินมาทางไหD#น ให้กลับไปทาG#งเดิม  D#

อยากบอกให้มึงG#ได้รู้ กูไม่ได้รักFmมึงแล้วตอนกูจะตาA#mยไม่มีวี่แววว่ามึงจะเห็นD#ใจซมซาG#นคลานมา คิดว่ากูFmจะอ่อนใจขออภัยA#mใจกู..มันแข็งD#จริงคนเลว ๆC# อย่างมึง..มันไม่D#พอคนอ้อล้อCmอย่างมึง..ต้องโดนFmทิ้งคนอย่างกูA#mรักใครรักจริDไม่ทิ้งใครเหมือนมึงG#หรอก.. D#

** |

คนอย่างกูA#mรักใครรักจริDไม่ทิ้งใครเหมือนมึงG#หรอก..

G# | Fm |A#m | D# | ( x2 ) | G# | G# |คอร์ดเพลง กูไม่ได้รักมึงแล้ว FLAME (เฟลม)

เนื้อเพลง กูไม่ได้รักมึงแล้ว FLAME (เฟลม)มึงกลับมาทำไมในวันที่กูทำใจได้จากมึง คิดว่ากูจะสงสาร คิดว่ากูคงจะซึ้งมึง มันไม่ใช่ จำได้ไหมที่วันนั้นมึงทิ้งกูไป จำได้ไหมที่วันนั้นมึงทำกูแทบตาย ง่ายดายไปไหมที่จะมาขอคืนดี ใจคนนะมันไม่ใช่หินผา มันด้านชาก็เพราะว่ามึงทำเจ็บ กูเก็บ และเจ็บมานานมึงรู้หม้าย กี่ร้อยทีที่มึงทำกูเจ็บช้ำ กี่พันครั้งที่ตัวมึงนั้นนอกใจ มึงเดินมาทางไหน ให้กลับไปทางเดิม อยากบอกให้มึงได้รู้ กูไม่ได้รักมึงแล้ว ตอนกูจะตายไม่มีวี่แววว่ามึงจะเห็นใจ ซมซานคลานมา คิดว่ากูจะอ่อนใจ ขออภัยใจกูมันแข็งจริง คนเลวๆอย่างมึงมันไม่พอ คนอ้อล้ออย่างมึงต้องโดนทิ้ง คนอย่างกูรักใครรักจริง ไม่ทิ้งใครเหมือนมึงหรอก มึงมันอ้อล้อ ตัวมึงมันตอแหล มึงเป็นคนไม่รู้จักพอ เป็นคนที่รักใครไม่จริง ก็ฮามันฮักคิง แต่คิงบ่เคยจะสนใจ ขี้จุ๊ ฮาไปเปิดซิง คิงจะไปตายที่ไหนก็ไป ไป๊ เจ้ามันคนบ่ดี มันคนบ่เคยสนใจ บ่เคยฮู้จักความฮักของไผ และเป็นคนที่บ่เคยฮักผู้ได๋จริง ไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมไม่เอาแล้ว เชิญคุณกลับไปได้แล้ว OK! ALL RIGHT วันที่กูง้อมึง มึงไปอยู่ไหนตั้งนาน กูทรมานแทบคลานไปกราบมึง ขอให้มึงอย่าทิ้งกู แต่มึงเสือกมีชู้กูโครตซึ้ง มึงมันไม่ช่าย จำได้ไหมที่วันนั้นมึงทิ้งกูไป จำได้ไหมที่วันนั้นมึงทำกูแทบตาย ง่ายดายไปไหมที่จะมาขอคืนดี ใจคนนะมันไม่ใช่หินผา มันด้านชาก็เพราะว่ามึงทำเจ็บ กูเก็บ และเจ็บมานานมึงรู้มั๊ย กี่ร้อยทีที่มึงทำกูเจ็บช้ำ กี่พันครั้งที่ตัวมึงนั้นนอกใจ มึงเดินมาทางไหน ให้กลับไปทางเดิม อยากบอกให้มึงได้รู้ กูไม่ได้รักมึงแล้ว ตอนกูจะตายไม่มีวี่แววว่ามึงจะเห็นใจ ซมซานคลานมา คิดว่ากูจะอ่อนใจ ขออภัยใจกูมันแข็งจริง คนเลวๆอย่างมึงมันไม่พอ คนอ้อล้ออย่างมึงต้องโดนทิ้ง คนอย่างกูรักใครรักจริง ไม่ทิ้งใครเหมือนมึงหรอก คนอย่างกูรักใครรักจริง ไม่ทิ้งใครเหมือนมึงหรอก