หาหมอ

 จินตหรา พูนลาภ  หาหมอ  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หาหมอ จินตหรา พูนลาภ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุริยันต์ ปากศรีเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามติดต่องานแสดง: 0812529344

Bm | Bm |Em | Em |F#m A | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |
G A | D |G A | Bm | Bm |

บ่ฮู้เลยพอหน่Dอย ว่าข่อยนั่นเป็นหยัBmเป็นคือสิคลุ้มคลั่Aง คือจัF#mงสิบ่ไหBmใจกะเต้นสั่นรัDว ปวดหัว ปวดหัวใBmคิงมันฮ้อนปานไฟA เฮ็ดจั่งได๋F#mล่ะผู้บ่าว

Bm A | Bm A | Bm |

บ่ฮู้ล่ะเป็นหยัDง คือจังบ่มีแฮBmตกมายามมื้อแลAง แข้งขF#mามันปวดย้Bmาวข่มตากะบ่ลDง เป็นโม้งๆ คือค้างคาBmทรงสิบ่เป็นก้าAว บ่จูบบ่จ้F#mาว บ่ห้าBmว..

คือหล่าสิป่Emวย คือหล่าสิไBmข้  สิไข้ สิไข้เจ็บคิงขึ้นมาบักใหEmญ่เฮ็ดจั่งได๋ละจั่งสิเซBmา สิเซา สิเซาไผเว้าหล่ากะหงุดหงิEmด จังถืกพิษฉีดเข้าโตเฮEmคือสิป่วBmงบ้า

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

อีน้องหล่าอยากไปหาหมBmอ ๆ ๆ ๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮาเอ๊า เต้ยให้มันตึ้ม ๆEmตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ .. ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ..เสียงกลองกระหึ่ม บึ้ม ๆ ซอดเซ้Emเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮAา เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮาล่ะหมอลำซุมเจ้F#mาเล่นอยู่ไสงBmาน

อีน้องหล่าอยากไปหาหมBmอ ๆ ๆ ๆหมอ ๆ หมอ ๆ ตั๊บ ๆ ตั๊บ ๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮาเอ๊า เต้ยให้มันตึ้ม ๆEmตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ .. ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ..เสียงกลองกระหึ่ม บึ้ม ๆ ซอดเซ้Emเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮAเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮาล่ะหมอลำซุมเจ้F#mาเล่นอยู่ไสงBmาน

ต้องการละต้องการหมอหลBmายใกล้ตายละใกล้ตายฮู้บ่ปวดแข้งละปวดแข้งปวดข้อน้อๆ ละอยากเต้นหน้าฮ้านอยากเต้นละอยากเต้นอยากฟ้อนอยากย้อนละอยากย้อนอยากม่วนคือสิละมีแฮงหลายๆโอ๊ยหน่ายอยากพ้อหมอแฮงแสดงอยู่ไสละสิไปให้ได้ใกล้ไกลนั่นกะสิบ่ฮิ  บ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิบ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิ

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |
G A | D |G A | Bm | Bm |

* | ** | *** |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |คอร์ดเพลง หาหมอ จินตหรา พูนลาภ

เนื้อเพลง หาหมอ จินตหรา พูนลาภบ่ฮู้เลยพอหน่อย ว่าข่อยนั่นเป็นหยัง เป็นคือสิคลุ้มคลั่ง คือจังสิบ่ไหว ใจกะเต้นสั่นรัว ปวดหัว ปวดหัวใจ คิงมันฮ้อนปานไฟ เฮ็ดจั่งได๋ล่ะผู้บ่าว บ่ฮู้ล่ะเป็นหยัง คือจังบ่มีแฮง ตกมายามมื้อแลง แข้งขามันปวดย้าว ข่มตากะบ่ลง เป็นโม้งๆคือค้างคาว ทรงสิบ่เป็นก้าว บ่จูบบ่จ้าว บ่ห้าว คือหล่าสิป่วย คือหล่าสิไข้ สิไข้ สิไข้ เจ็บคิงขึ้นมาบักใหญ่ เฮ็ดจั่งได๋ละจั่งสิเซา สิเซา สิเซา ไผเว้าหล่ากะหงุดหงิด จังถืกพิษฉีดเข้าโตเฮา คือสิป่วงบ้า อีน้องหล่าอยากไปหาหมอๆๆๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮา เอ๊า เต้ยให้มันตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆเสียงกลองกระหึ่ม บึ้มๆซอดเซ้า เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮา เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮา ล่ะหมอลำซุมเจ้าเล่นอยู่ไสงาน อีน้องหล่าอยากไปหาหมอๆๆๆหมอๆหมอๆตั๊บๆตั๊บๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮา เอ๊า เต้ยให้มันตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆตึ้มๆเสียงกลองกระหึ่ม บึ้มๆซอดเซ้า เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮา เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮา ล่ะหมอลำซุมเจ้าเล่นอยู่ไสงาน ต้องการละต้องการหมอหลาย ใกล้ตายละใกล้ตายฮู้บ่ ปวดแข้งละปวดแข้งปวดข้อ น้อๆละอยากเต้นหน้าฮ้าน อยากเต้นละอยากเต้นอยากฟ้อน อยากย้อนละอยากย้อนอยากม่วน คือสิละมีแฮงหลายๆโอ๊ยหน่ายอยากพ้อหมอแฮง แสดงอยู่ไสละสิไปให้ได้ ใกล้ไกลนั่นกะสิบ่ฮิ บ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิ