หาหมอ

จินตหรา พูนลาภ, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หาหมอ - จินตหรา พูนลาภ

Bm | Bm |Em | Em |F#m A | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |
G A | D |G A | Bm | Bm |

บ่ฮู้เลยพอหน่Dอย ว่าข่อยนั่นเป็นหยัBmเป็นคือสิคลุ้มคลั่Aง คือจัF#mงสิบ่ไหBmใจกะเต้นสั่นรัDว ปวดหัว ปวดหัวใBmคิงมันฮ้อนปานไฟA เฮ็ดจั่งได๋F#mล่ะผู้บ่าว

Bm A | Bm A | Bm |

บ่ฮู้ล่ะเป็นหยัDง คือจังบ่มีแฮBmตกมายามมื้อแลAง แข้งขF#mามันปวดย้Bmาวข่มตากะบ่ลDง เป็นโม้งๆ คือค้างคาBmทรงสิบ่เป็นก้าAว บ่จูบบ่จ้F#mาว บ่ห้าBmว..

คือหล่าสิป่Emวย คือหล่าสิไBmข้  สิไข้ สิไข้เจ็บคิงขึ้นมาบักใหEmญ่เฮ็ดจั่งได๋ละจั่งสิเซBmา สิเซา สิเซาไผเว้าหล่ากะหงุดหงิEmด จังถืกพิษฉีดเข้าโตเฮEmคือสิป่วBmงบ้า

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

อีน้องหล่าอยากไปหาหมBmอ ๆ ๆ ๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮาเอ๊า เต้ยให้มันตึ้ม ๆEmตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ .. ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ..เสียงกลองกระหึ่ม บึ้ม ๆ ซอดเซ้Emเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮAา เอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮาล่ะหมอลำซุมเจ้F#mาเล่นอยู่ไสงBmาน

อีน้องหล่าอยากไปหาหมBmอ ๆ ๆ ๆหมอ ๆ หมอ ๆ ตั๊บ ๆ ตั๊บ ๆหมอลำ กะลำเพลิน ลำหมู่ลำซิ่งสตริงซิงซู้ ให้หมอลำปัวอาการของเฮาเอ๊า เต้ยให้มันตึ้ม ๆEmตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ .. ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ..เสียงกลองกระหึ่ม บึ้ม ๆ ซอดเซ้Emเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮAเอ้ามาล่ะไปหาหมอเฮาล่ะหมอลำซุมเจ้F#mาเล่นอยู่ไสงBmาน

ต้องการละต้องการหมอหลBmายใกล้ตายละใกล้ตายฮู้บ่ปวดแข้งละปวดแข้งปวดข้อน้อๆ ละอยากเต้นหน้าฮ้านอยากเต้นละอยากเต้นอยากฟ้อนอยากย้อนละอยากย้อนอยากม่วนคือสิละมีแฮงหลายๆโอ๊ยหน่ายอยากพ้อหมอแฮงแสดงอยู่ไสละสิไปให้ได้ใกล้ไกลนั่นกะสิบ่ฮิ  บ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิบ่ฮิ ละบ่ฮิ บ่ฮิ บ่ฮิ

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |
G A | D |G A | Bm | Bm |

* | ** | *** |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |