คำอำลา (HAVE TO SAY GOODBYE)

 คำอำลา  Da Endorphine  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำอำลา HAVE TO SAY GOODBYE ดา เอ็นโดรฟิน Da Endorphine
เนื้อร้อง: หนึ่ง ฌรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ทำนอง: ดา เอ็นโดรฟินสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F Am | G |
F Am | G |

 F เปลี่ยนแปลงตัวAmเองเท่าไร..G ก็ไม่ดีมากพอสักครั้ง F เหนื่อยใจมาAmพอหรือยัง.. ที่ต้องทนGเธออยู่เรื่อยไป F ไม่ว่าทำAmดีเท่าไหร่.. ก็ไม่ดีGมากพอใช่ไหม F อะไรคือAmความเข้าใจ.. ที่ฉันควGรได้จากเธอ

F Am | G |

 F เธอยังเป็นเAmธอเหมือนเดิม..G เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น F ส่วนฉันก็คAmงเหมือนกัน.. ที่ต้องร้องGไห้อยู่ในใจ F อยากทำให้เรAmาเข้าใจ..G พยายามให้มันไม่สาย F แต่มันก็เหนื่Amอยแล้วใจ.. สายไปGที่จะเยียวยา

 Dm  ก่อนที่เราจะเกลียดกัน Am  อยากจะหยุดมันด้วยคำลา Dm  จบแค่นี้ have to saFy goodbye

 C แม้ภายในใจจะเจ็บปวดF ก็ต้องทน มันให้ไหว Am ต้องไม่เป็นไร ต้องยอมGเป็นคนปล่อยมือไป C แม้คำอำลาจะเจ็บปวFด ก็ต้องเอ่ยมันออกไป Am แม้จะเสียGใจ ก็ให้Fมันจบลงแค่เท่านี้

F Am | G | |

 F เธอยังเป็นเธอAmเหมือนเดิม..G เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น F ส่วนฉันก็คงAmเหมือนกัน.. ที่ต้องร้อGงไห้อยู่ในใจ F วันเวลาไม่Amช่วยอะไร..G ก็ยังคงเสียใจมันอย่างนั้น F มันคงจะมAmาถึงวัน.. ที่เรื่องของเราGจะจบสักที

* | ** |

Am G | F |Am G/B | F |

* | ** |

C | F |Am G | F |

F Am | G | ( x2 )คอร์ดเพลง คำอำลา HAVE TO SAY GOODBYE ดา เอ็นโดรฟิน Da Endorphine

เนื้อเพลง คำอำลา HAVE TO SAY GOODBYE ดา เอ็นโดรฟิน Da Endorphineเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไร ก็ไม่ดีมากพอสักครั้ง เหนื่อยใจมาพอหรือยัง ที่ต้องทนเธออยู่เรื่อยไป ไม่ว่าทำดีเท่าไหร่ ก็ไม่ดีมากพอใช่ไหม อะไรคือความเข้าใจ ที่ฉันควรได้จากเธอ เธอยังเป็นเธอเหมือนเดิม เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น ส่วนฉันก็คงเหมือนกัน ที่ต้องร้องไห้อยู่ในใจ อยากทำให้เราเข้าใจ พยายามให้มันไม่สาย แต่มันก็เหนื่อยแล้วใจ สายไปที่จะเยียวยา ก่อนที่เราจะเกลียดกัน อยากจะหยุดมันด้วยคำลา จบแค่นี้ have to say goodbye แม้ภายในใจจะเจ็บปวด ก็ต้องทน มันให้ไหว ต้องไม่เป็นไร ต้องยอมเป็นคนปล่อยมือไป แม้คำอำลาจะเจ็บปวด ก็ต้องเอ่ยมันออกไป แม้จะเสียใจ ก็ให้มันจบลงแค่เท่านี้ เธอยังเป็นเธอเหมือนเดิม เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น ส่วนฉันก็คงเหมือนกัน ที่ต้องร้องไห้อยู่ในใจ วันเวลาไม่ช่วยอะไร ก็ยังคงเสียใจมันอย่างนั้น มันคงจะมาถึงวัน ที่เรื่องของเราจะจบสักที ( x2 )