เฮ็ดใจบ่ได้ดอก

ไอซ์ หลวงพระเนตร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เฮ็ดใจบ่ได้ดอก - ไอซ์ หลวงพระเนตร

F# | A#m |F# | B | C# |

อ้าF#ยนี่ยังบ่พร้อมสิยอมรับความจริงว่าถืกผู้หญิA#mงที่อ้ายฮักหลายถิ่มไปน้ำตาF#อ้ายยังบ่พร้อมสิไหลยังเฮ็ดใจบ่ได้B เรื่องที่เจ้าสิหนี

อ้าF#ยนี่ยังบ่พร้อมสิเจ็บอ้ายยังอยากสิเก็A#mบฮักเฮาเอาไว้คนดีจักโชคชะตBาทั้งบุญหรือกรรมมื้อนี้จั่งแยกสองเฮานี้C#ไปให้จากกัน.. C#

เฮ็ดใจบ่ได้ดอF#ก อย่าพึ่งบอกเลิกสC#คำว่าถิ่มว่าป๋D#mา อย่าเว้าออกมาได้บ่C#ยังบ่อยาD#mกได้ยิน ย้อนมันบ่ชิA#mนฮู้บ่ฮักต่อสาเนG#mาะ ถือว่าอ้ายขอน้อคนC#ไคเฮ็ดใจบ่ได้ดอF#ก อย่าฟ้าวบอกเลิกกัC#สิจบความสัมพันD#mธ์ แล้วอ้ายสิอยู่จั่งใด๋C#อยากสิข้อร้อD#mงอ้อนวอนให้น้องบ่ไA#mพอสิมีวิธีG#m C#ใด๋..             (ที่สิเปลี่ยนใจเจ้า(F#)คืน)

F# C# |

F# | A#m |F# | B | C# |

กะอยากสิยื้F#อสิดึงและกุมมือเจ้าไว้เพรA#mาะว่าในหัวใจฮักเจ้าหลายคักอีหลีขั่นF#สิให้ตัดใจคงเฮ็ดบ่ได้ดอกเด้อคนดีเพราBะว่าใจดวงนี้บ่มีทางสิลืมได้

กะอยาF#กสิอ้อนสิออดและกอดเจ้าเอาไว้A#mอสิมีทางใด๋สิเปลี่ยนใจเจ้าบ่อ้าBยนี้ฮักเจ้าหลายเลยมีเรื่องหนึ่งที่อยากสิขออย่C#าพึ่งไปได้บ่อยู่กับอ้ายต่อสาน้อคนดี โอC#ย..

** | ** |

พอสิมีวิG#m | C#ธีใด๋..น้อ...  ที่สิเปลี่ยนใจเจ้F# | F#าคืน..