เฮ็ดใจบ่ได้ดอก

 ไอซ์ หลวงพระเนตร  เฮ็ดใจบ่ได้ดอก  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เฮ็ดใจบ่ได้ดอก ไอซ์ หลวงพระเนตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไอซ์ หลวงพระเนตรเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: Ptss Productionสังกัดค่าย: แจ่วบอง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0954456455

F# | A#m |F# | B | C# |

อ้าF#ยนี่ยังบ่พร้อมสิยอมรับความจริงว่าถืกผู้หญิA#mงที่อ้ายฮักหลายถิ่มไปน้ำตาF#อ้ายยังบ่พร้อมสิไหลยังเฮ็ดใจบ่ได้B เรื่องที่เจ้าสิหนี

อ้าF#ยนี่ยังบ่พร้อมสิเจ็บอ้ายยังอยากสิเก็A#mบฮักเฮาเอาไว้คนดีจักโชคชะตBาทั้งบุญหรือกรรมมื้อนี้จั่งแยกสองเฮานี้C#ไปให้จากกัน.. C#

เฮ็ดใจบ่ได้ดอF#ก อย่าพึ่งบอกเลิกสC#คำว่าถิ่มว่าป๋D#mา อย่าเว้าออกมาได้บ่C#ยังบ่อยาD#mกได้ยิน ย้อนมันบ่ชิA#mนฮู้บ่ฮักต่อสาเนG#mาะ ถือว่าอ้ายขอน้อคนC#ไคเฮ็ดใจบ่ได้ดอF#ก อย่าฟ้าวบอกเลิกกัC#สิจบความสัมพันD#mธ์ แล้วอ้ายสิอยู่จั่งใด๋C#อยากสิข้อร้อD#mงอ้อนวอนให้น้องบ่ไA#mพอสิมีวิธีG#m C#ใด๋..             (ที่สิเปลี่ยนใจเจ้า(F#)คืน)

F# C# |

F# | A#m |F# | B | C# |

กะอยากสิยื้F#อสิดึงและกุมมือเจ้าไว้เพรA#mาะว่าในหัวใจฮักเจ้าหลายคักอีหลีขั่นF#สิให้ตัดใจคงเฮ็ดบ่ได้ดอกเด้อคนดีเพราBะว่าใจดวงนี้บ่มีทางสิลืมได้

กะอยาF#กสิอ้อนสิออดและกอดเจ้าเอาไว้A#mอสิมีทางใด๋สิเปลี่ยนใจเจ้าบ่อ้าBยนี้ฮักเจ้าหลายเลยมีเรื่องหนึ่งที่อยากสิขออย่C#าพึ่งไปได้บ่อยู่กับอ้ายต่อสาน้อคนดี โอC#ย..

** | ** |

พอสิมีวิG#m | C#ธีใด๋..น้อ...  ที่สิเปลี่ยนใจเจ้F# | F#าคืน..คอร์ดเพลง เฮ็ดใจบ่ได้ดอก ไอซ์ หลวงพระเนตร

เนื้อเพลง เฮ็ดใจบ่ได้ดอก ไอซ์ หลวงพระเนตรอ้ายนี่ยังบ่พร้อมสิยอมรับความจริง ว่าถืกผู้หญิงที่อ้ายฮักหลายถิ่มไป น้ำตาอ้ายยังบ่พร้อมสิไหล ยังเฮ็ดใจบ่ได้ เรื่องที่เจ้าสิหนี อ้ายนี่ยังบ่พร้อมสิเจ็บ อ้ายยังอยากสิเก็บฮักเฮาเอาไว้คนดี จักโชคชะตาทั้งบุญหรือกรรมมื้อนี้ จั่งแยกสองเฮานี้ไปให้จากกัน เฮ็ดใจบ่ได้ดอก อย่าพึ่งบอกเลิกสา คำว่าถิ่มว่าป๋า อย่าเว้าออกมาได้บ่ ยังบ่อยากได้ยิน ย้อนมันบ่ชินฮู้บ่ ฮักต่อสาเนาะ ถือว่าอ้ายขอน้อคนไค เฮ็ดใจบ่ได้ดอก อย่าฟ้าวบอกเลิกกัน สิจบความสัมพันธ์ แล้วอ้ายสิอยู่จั่งใด๋ อยากสิข้อร้องอ้อนวอนให้น้องบ่ไป พอสิมีวิธีใด๋ ที่สิเปลี่ยนใจเจ้าคืน กะอยากสิยื้อสิดึงและกุมมือเจ้าไว้ เพราะว่าในหัวใจฮักเจ้าหลายคักอีหลี ขั่นสิให้ตัดใจคงเฮ็ดบ่ได้ดอกเด้อคนดี เพราะว่าใจดวงนี้บ่มีทางสิลืมได้ กะอยากสิอ้อนสิออดและกอดเจ้าเอาไว้ พอสิมีทางใด๋สิเปลี่ยนใจเจ้าบ่ อ้ายนี้ฮักเจ้าหลายเลยมีเรื่องหนึ่งที่อยากสิขอ อย่าพึ่งไปได้บ่อยู่กับอ้ายต่อสาน้อคนดี โอย พอสิมีวิธีใด๋น้อ ที่สิเปลี่ยนใจเจ้าคืน