เหตุผล (ที่ทิ้งกัน)

 วงกระบือ  เหตุผล  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ทิ้งกัน วงกระบือ
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรีติดต่องานแสดง: 023186565

G D | C G |G D | C | C |

ด้วGยเหตุผลอะไร.. ที่มาทำEmให้เราต้องไกลห่างให้Gเธอคิดแยกทาง  อย่างไม่คิAmดจะมีเบื่อใยDทั้Bmงที่ฉันไม่เคยB7จะรู้  คิดEmอย่างงี้มานานเท่าไหร่อยู่C ๆ หายเงียบไปD ไม่บอกกันเลยGสักคำ..G7

แค่บอกว่าฉัCน..มันจDน.. หรืBmอเธอมีคนEmใหม่พูAmดคำเดียว จะยากDอะไร แค่Gนี้..ไม่Amใช่คนงี่เง่าDอะไร  จะยอBmมให้ไปโดEmยดีฉัAmนไม่มีเหตุผDล..จะดึงรั้งเธอGต่อไป.(D).

อยาGกจะรู้จริง ๆ ว่าใจเธEmอนั้นคิดอะไรอยู่แต่อยากGให้ทบทวนดูที่ผ่านมานั้Amนมันเป็นอย่างไDเพรBmาะว่าฉันให้เธอB7ได้น้อยหรือEmว่าเธอต้องการมากไปหรืCอว่ามีเหตุผลDอะไร ช่วยบอGกให้รู้ที..G7

** |

ย้อAmนเวลา ที่คบDกันมา มีคำBmพูดจามากEmมายทิ้งCกันไป ไม่คิดจะบอกกันสักคำD

G | Em |G | D |
G | Em |C | D |

** |

ทำAmเหมือนคน..ที่มีDคดี ไม่น่าGรักเลย..คอร์ดเพลง เหตุผลที่ทิ้งกัน วงกระบือ

เนื้อเพลง เหตุผลที่ทิ้งกัน กระบือด้วยเหตุผลอะไร ที่มาทำให้เราต้องไกลห่าง ให้เธอคิดแยกทาง อย่างไม่คิดจะมีเบื่อใย ทั้งที่ฉันไม่เคยจะรู้ คิดอย่างงี้มานานเท่าไหร่ อยู่ๆหายเงียบไป ไม่บอกกันเลยสักคำ แค่บอกว่าฉันมันจน หรือเธอมีคนใหม่ พูดคำเดียว จะยากอะไร แค่นี้ ไม่ใช่คนงี่เง่าอะไร จะยอมให้ไปโดยดี ฉันไม่มีเหตุผลจะดึงรั้งเธอต่อไป อยากจะรู้จริงๆว่าใจเธอนั้นคิดอะไรอยู่ แต่อยากให้ทบทวนดู ที่ผ่านมานั้นมันเป็นอย่างไร เพราะว่าฉันให้เธอได้น้อย หรือว่าเธอต้องการมากไป หรือว่ามีเหตุผลอะไร ช่วยบอกให้รู้ที ย้อนเวลา ที่คบกันมา มีคำพูดจามากมาย ทิ้งกันไป ไม่คิดจะบอกกันสักคำ ทำเหมือนคนที่มีคดี ไม่น่ารักเลย