หวงเพราะรัก

 กี้ พงษ์ศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หวงเพราะรัก กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์

D |

เธอรู้Dไหม..ทุกครั้งที่เรA/C#าทะเลาะกันไม่ใช่ว่าฉัEmนเป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจAแต่เป็Dนเพราะฉันรักเธอ และหวA/C#งเธอมากไปไม่อยากให้เธEmอเงียบหายไม่อยากให้เธอหายไปแบบนี้Aเลย

เป็นห่วงรู้ไหGม.. คิดถึงมาF#mกนะ..กี่วันแล้Emวที่เธอไม่มGา ไม่ได้คุยกัA

ก็เพราะรัGกฉันเลยต้องห่วงถ้าไม่รัF#mกฉันคงไม่หBmวงกลัวเธEmอจะนอกใจA..ไปมีคนDอื่นสัญญาได้ไหGม จะมีแค่ฉันสัญญากับฉัF#mน จะไม่มีใคBmสัญญEmาจะไม่ทิ้งไปAให้ฉันต้องDเจ็บ

A |

เธอรู้Dไหม..ถ้าเราได้รักA/C#ใครสักคนก็อยากให้เขEmาคนนั้นใส่ใจG ไม่อยากห่างเลA

* | ** | ** |

สัญญEmาจะไม่ทิ้งกัAนให้ฉัน.. ต้องเจ็Dบ..คอร์ดเพลง หวงเพราะรัก กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง หวงเพราะรัก กี้ พงษ์ศักดิ์เธอรู้ไหมทุกครั้งที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจ แต่เป็นเพราะฉันรักเธอ และหวงเธอมากไป ไม่อยากให้เธอเงียบหาย ไม่อยากให้เธอหายไปแบบนี้เลย เป็นห่วงรู้ไหม คิดถึงมากนะ กี่วันแล้วที่เธอไม่มา ไม่ได้คุยกัน ก็เพราะรักฉันเลยต้องห่วง ถ้าไม่รักฉันคงไม่หวง กลัวเธอจะนอกใจไปมีคนอื่น สัญญาได้ไหม จะมีแค่ฉัน สัญญากับฉัน จะไม่มีใคร สัญญาจะไม่ทิ้งไปให้ฉันต้องเจ็บ เธอรู้ไหมถ้าเราได้รักใครสักคน ก็อยากให้เขาคนนั้นใส่ใจ ไม่อยากห่างเลย สัญญาจะไม่ทิ้งกันให้ฉัน ต้องเจ็บ