หวงเพราะรัก

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หวงเพราะรัก - กี้ พงษ์ศักดิ์

D |

เธอรู้Dไหม..ทุกครั้งที่เรA/C#าทะเลาะกันไม่ใช่ว่าฉัEmนเป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจAแต่เป็Dนเพราะฉันรักเธอ และหวA/C#งเธอมากไปไม่อยากให้เธEmอเงียบหายไม่อยากให้เธอหายไปแบบนี้Aเลย

เป็นห่วงรู้ไหGม.. คิดถึงมาF#mกนะ..กี่วันแล้Emวที่เธอไม่มGา ไม่ได้คุยกัA

ก็เพราะรัGกฉันเลยต้องห่วงถ้าไม่รัF#mกฉันคงไม่หBmวงกลัวเธEmอจะนอกใจA..ไปมีคนDอื่นสัญญาได้ไหGม จะมีแค่ฉันสัญญากับฉัF#mน จะไม่มีใคBmสัญญEmาจะไม่ทิ้งไปAให้ฉันต้องDเจ็บ

A |

เธอรู้Dไหม..ถ้าเราได้รักA/C#ใครสักคนก็อยากให้เขEmาคนนั้นใส่ใจG ไม่อยากห่างเลA

* | ** | ** |

สัญญEmาจะไม่ทิ้งกัAนให้ฉัน.. ต้องเจ็Dบ..